Aberracja przewodzenia

W elektrofizjologi zjawiskiem aberracji przewodzenia nazywamy nieprawidłowe przewiedzenie impulsu w układzie bodźcoprzewodzącym, najczęściej imitujące nie istniejący w rzeczywistości blok przewodzenia.

Aberracja przewodzenia ma najczęściej miejsce w przypadku dodatkowych, przedwczesnych pobudzeń nadkomorowych. Nieplanowany impuls elektryczny może trafić na komórki, które nie są jeszcze przygotowane do działania. Kolokwialnie rzecz ujmując, nie odpoczęły jeszcze po właśnie wykonanej pracy. Okres, w którym komórki nie są zdolne do odpowiedzi (reakcji) na kolejne pobudzenia nazywamy refrakcją.

Najdłuższy okres refrakcji w układzie bodźcoprzewodzącym ludzkiego serca mają komórki wchodzące w skład prawej odnogi pęczka Hisa. Względnie często zdarza się, że nadkomorowe pobudzenie przedwczesne jest z powodzeniem przewodzone przez węzeł przedsionkowo-komorowy oraz przez lewą odnogę pęczka Hisa, natrafia natomiast na okres refrakcji w prawej odnodze. W zapisie EKG taka aberracja ma postać bloku prawej odnogi.

Znajdź najlepszego lekarza

Artykuły Aberracja przewodzenia

Zaburzenia rytmu serca

Prawidłowy rytm serca to rytm zatokowy, podczas którego węzeł zatokowo-przedsionkowy (SA) działa jak naturalny rozrusznik z...

EKG (elektrokardiogram)

EKG (elektrokardiogram)

W celu zrozumienia zasady działania EKG należy odnieść się do podstaw fizyki. Warto pamiętać, że elektrokardiografia jest metodą...

Elektrofizjologia serca

Przy opisywaniu czynności elektrycznej serca należy spojrzeć na wszystko z poziomu komórki. Jak wiadomo wszystkie komórki nerwowe...

Arytmia serca

Arytmia serca to stan, w którym prawidłowa praca serca jest zaburzona. U podłoża tego typu patologii leżą nieprawidłowości w...

Ekstrasystolia (dodatkowy skurcz)

Ekstrasystolia to inaczej dodatkowy skurcz, wynik przewiedzenia do komór dodatkowego impulsu elektrycznego. Prawidłowy rytm serca...

Blok przedsionkowo-komorowy

O bloku przedsionkowo-komorowym mówimy w sytuacji, gdy impuls, powstający w układzie bodźco-przewodzącym, napotyka na przeszkodę...

Rytm zatokowy

Rytm zatokowy to prawidłowy rytm zdrowego serca. Pobudzenie powstaje w węźle zatokowym, następnie rozprzestrzenia się po...

Tagi Aberracja przewodzenia

Grupy Aberracja przewodzenia

Grupa EKG

Grupa EKG

Jak wygląda badanie EKG? Co oznaczają te nieregularne kreseczki i tajemnicze skróty? Pozwól innym użytkownikom rozszyfrować wynik swojego badania lub pomóż im w interpretacji ich...

Grupa Blok

Grupa Blok

Istnieje wiele typów bloku serca. Znajdziesz tu osoby, z którymi porozmawiasz o swojej wadzie serca oraz dowiesz się jakie dana wada niesie ze sobą ograniczenia.

Grupa Pęczek Hisa

Grupa Pęczek Hisa

Grupa dla osób ze wykrytym blokiem pęczka Hisa. Dowiedz się więcej o tej wadzie i co ona ze sobą niesie. Porozmawiaj o swoich dolegliwościach i podziel się swoim doświadczeniem...