Ablacja

Ablacja to zabieg wykonywany w pracowni elektrofizjologii, którego celem jest usunięcie z serca ogniska będącego źródłem arytmii.

Wskazania i przeciwwskazania do przeprowadzenia ablacji

Ablacja wskazana jest szczególnie w następujących arytmiach: częstoskurcz w węźle przedsionkowo-komorowym, trzepotanie i migotanie przedsionków, ektopowy częstoskurcz przedsionkowy, idiopatyczny i pozawałowy częstoskurcz komorowy.

Wśród przeciwwskazań do przeprowadzenia zabiegu ablacji najczęstsze są: ciąża, obecność skrzeplin w sercu oraz niemożliwość wprowadzenia elektrody przez naczynia obwodowe.

Przebieg zabiegu ablacji

W celu wykonania ablacji do serca wprowadzona zostaje specjalna elektroda. Miejsce jej wprowadzenia to tętnica lub żyła udowa (okolica pachwiny pacjenta). Kolejnym krokiem jest przeanalizowanie, za pomocą komputera, aktywności elektrycznej serca w celu ustalenia miejsca będącego źródłem arytmii. Po określeniu lokalizacji końcówka elektrody rozgrzewana jest prądem o częstotliwości radiowej (stąd nazwa ablacja RF - radio frequency) do około 60 stopni Celsjusza. Uzyskana w ten sposób temperatura jest wystarczająca do "wypalenia" ogniska będącego źródłem arytmii. Ablacja jest zabiegiem leczniczym o bardzo wysokiej skuteczności, lecz mogą po niej ponownie wystąpić zaburzenia rytmu serca. Jeżeli leczenie farmakologiczne zaburzeń rytmu jest nieefektywne, zabieg ablacji może być powtórzony.

Zabieg ablacji wykonywany jest w pracowni elektrofizjologii w znieczuleniu miejscowym (pacjent przez cały zabieg jest przytomny). Podczas zabiegu pacjent znajduje się w pozycji leżącej. Zabieg rozpoczyna się od wprowadzenia igły (miejsce wkłucia jest wcześniej znieczulane) do żyły lub tętnicy udowej. Następnie igła jest wyciągana, a w jej miejscu pozostaje plastikowa, elastyczna koszulka. Przez koszulkę wprowadzana jest elektroda – odbywa się to pod kontrolą obrazu RTG (rentgenowski obraz naczyń pacjenta obserwowany na monitorze). Po znalezieniu źródła arytmii końcówka elektrody jest rozgrzewana, co powoduje zniszczenie arytmogennej tkanki (tkanki odpowiedzialnej za powstawanie arytmii).

Podczas zabiegu ablacji pacjent może odczuwać pieczenie lub ból w klatce piersiowej, więc otrzymuje leki przeciwbólowe (przed zabiegiem na grzbietowej powierzchni dłoni pacjenta zakładany jest wenflon - plastikowa rurka umieszczona w żyle, dzięki której możliwe jest podawanie leków drogą dożylną).

Ablacja trwa do kilku godzin. Po zabiegu przez kilka godzin należy leżeć w łóżku, aby miejsce wkłucia igły wygoiło się. Ablacja jest zabiegiem o wysokiej skuteczności, jednak jako zabieg inwazyjny obarczona jest pewnym ryzykiem.

Powikłania ablacji

Do najczęstszych powikłań ablacji zalicza się:

  • krwiak lub tętniak w miejscu wprowadzenia igły do naczynia;
  • powikłania zakrzepowo-zatorowe mogące prowadzić do udaru mózgu i zatoru płucnego;
  • przetoka tętniczo-żylna;
  • tętniak rzekomy;
  • przejściowy lub trwały blok przedsionkowo-komorowy;
  • przebicie ściany naczynia lub serca;
  • krwawienie do jamy osierdziowej;
  • skurcz lub zamknięcie tętnicy wieńcowej;
  • uszkodzenie zastawki.

Dominik Siutka

Znajdź najlepszego lekarza

Artykuły Ablacja

Zaburzenia rytmu serca

Prawidłowy rytm serca to rytm zatokowy, podczas którego węzeł zatokowo-przedsionkowy (SA) działa jak naturalny rozrusznik z...

Kardiochirurgia

Kardiochirurgia

Kardiochirurgia jest dziedziną medycyny zajmującą się leczeniem operacyjnym serca i naczyń krwionośnych. I choć kardiologia...

Arytmia serca

Arytmia serca to stan, w którym prawidłowa praca serca jest zaburzona. U podłoża tego typu patologii leżą nieprawidłowości w...

Preekscytacja

Preekscytacja

Preekscytacja to stan, w którym mięśniówka komór serca jest pobudzana przedwcześnie. [[ranking]] W warunkach fizjologicznych...

Stymulacja przezprzełykowa

Stymulacja przezprzełykowa serca jest to jedno z badań elektrofizjologicznych, pozwalające na dokładną ocenę zjawisk...

Częstoskurcz nawrotny

Częstoskurcz nawrotny to arytmia, której przyczyną jest zapętlenie impulsu i wywoływanie kilkukrotnego pobudzenia. Jest to tak...

Częstoskurcz

O częstoskurczu mówimy, gdy częstość pracy serca u człowieka dorosłego przekracza 100 uderzeń na minutę. Inne normy odnoszą się...

Tagi Ablacja

Grupy Ablacja

Grupa Arytmia serca

Grupa Arytmia serca

Jeśli tak jak wiele innych osób cierpisz na arytmię serca porozmawiaj o tym. Podziel się swoimi dolegliwościami oraz jak sobie z nimi radzisz. Dowiedz się więcej o metodach...

Grupa Ablacja

Grupa Ablacja

Grupa dla osób, które przeszły ablację lub jej oczekują. Możesz podzielić się tu swoimi obawami przed zabiegiem, zapytać/opisać jak wygląda ablacja oraz zapytać/opisać jak wygląda...

Grupa Częstoskurcz

Grupa Częstoskurcz

Grupa dla osób zmagających się z częstoskurczami. Porozmawiaj, podziel się swoimi obserwacjami oraz sposobami na przetrwanie napadów częstoskurczu. Dowiedz się o możliwej...