Acebutolol

Acebutolol to związek z grupy beta blokerów kardioselektywnych, co oznacza, że działa niemal wyłącznie na receptory beta 1 zlokalizowane w sercu. Nieselektywne beta-adrenolityki działają także na receptory beta 2 zlokalizowane miedzy innymi w naczyniach krwionośnych (ich blokada wywołuje skurcz naczyń, działanie niepożądane tej grupy leków).

Acebutolol zmniejsza szybkość przewodzenia impulsów w układzie bodźco-przewodzącym serca, zwalnia tym samym jego rytm i zmniejsza pojemność minutową. Jest to sercowa składowa wpływająca na wysokość ciśnienia tętniczego, w ten sposób lek obniża ciśnienie krwi.

Acebutolol jest wykorzystywany w terapii nadciśnienia tętniczego, niektórych zaburzeń rytmu serca oraz w chorobie niedokrwiennej serca. W tej ostatniej zmniejsza ryzyko wystąpienia zawału (profilaktyka wtórna lub pierwotna) oraz zmniejsza częstość występowania i nasilenie wieńcowych epizodów bólowych (acebutolol zmniejsza zapotrzebowanie serca na tlen).

Działania niepożądane acebutololu to przede wszystkim nadmierne spowolnienie rytmu serca, od bradykardii aż do bloku przewodzenia. Może także dojść do hipotonii. Lek należy odstawiać stopniowo redukując dawkę.

Pharmindex Kompendium Leków 2007

Znajdź najlepszego lekarza

Artykuły Acebutolol

Zaburzenia rytmu serca

Prawidłowy rytm serca to rytm zatokowy, podczas którego węzeł zatokowo-przedsionkowy (SA) działa jak naturalny rozrusznik z...

Bradykardia

Bradykardia, czyli wolna częstość akcji serca jest stanem bardzo często stwierdzanym podczas badania przedmiotowego pacjentów....

Nadciśnienie tętnicze

Nadciśnienie tętnicze

Nadciśnienie tętnicze (Hypertensio arterialis) jest to choroba układu krążenia polegająca na stałym lub okresowym podwyższeniu...

Hipotonia ortostatyczna

Hipotonia ortostatyczna

Hipotonia ortostatyczna jest to spadek ciśnienia skurczowego krwi o ponad 20 mmHg lub spadek ciśnienia rozkurczowego o ponad 10...

Arytmia serca

Arytmia serca to stan, w którym prawidłowa praca serca jest zaburzona. U podłoża tego typu patologii leżą nieprawidłowości w...

Betaadrenolityki (beta-blokery)

Betaadrenolityki (beta-blokery)

Beta-adrenolityki, nazywane potocznie beta-blokerami, są lekami blokującymi receptory adrenergiczne beta-1 i beta-2, co skutkuje...

Blok przedsionkowo-komorowy

O bloku przedsionkowo-komorowym mówimy w sytuacji, gdy impuls, powstający w układzie bodźco-przewodzącym, napotyka na przeszkodę...

Tagi Acebutolol

Grupy Acebutolol

Grupa Leki

Grupa Leki

Dowiedz się o skutkach ubocznych stosowania konkretnych leków, z czym można dany lek łączyć, jak należy postępować, gdy chce się go odstawić oraz które leki można stosować...

Grupa Nadciśnienie

Grupa Nadciśnienie

Grupa dla osób chorujących na nadciśnienie tętnicze. Ciężko jest się z tego schorzenia wyleczyć, ale o przebiegu i łagodzeniu objawów lub lekach zawsze można porozmawiać.

Grupa Wysokie ciśnienie

Grupa Wysokie ciśnienie

Grupa dla osób z wysokim ciśnieniem, gdzie wymienisz się doświadczeniem na temat przyczyn skoków ciśnienia, przyjmowanych lekach oraz naturalnych metodach obniżania wysokiego...