Inhibitory konwertazy angiotensyny (ACE-I)

Inhibitory konwertazy angiotensyny (ACE-I) są grupą leków, których działanie polega na hamowaniu reakcji przekształcania angiotensyny I w angiotensynę II. Za przekształcenie tych związków odpowiedzialny jest enzym nazywany konwertazą. Hamowanie konwertazy powoduje zmniejszenie stężenia angiotensyny II, a co za tym idzie zmniejszenie jej biologicznego działania.

Angiotensyna II

Angiotensyna II jest peptydem, którego biologiczny mechanizm działania w organizmie polega na: skurczu naczyń krwionośnych, zwiększeniu przekaźnictwa w układzie adrenergicznym i pobudzeniu uwalniania aldosteronu, hormonu odpowiedzialnego za regulację równowagi między jonami sodowymi i potasowymi. Wszystkie te mechanizmy skutkują zwiększeniem ciśnienia krwi (efekt hipertensyjny).

Działanie inhibitorów angiotensyny polega na obniżeniu ciśnienia tętniczego krwi (efekt hipotensyjny). Obniżenie ciśnienia wywołane jest przez zmniejszenie napięcia mięśniówki gładkiej tętnic. Korzystne działanie inhibitorów konwertazy polega na obniżeniu obciążenia wstępnego (preload) i następczego serca (afterload). Zahamowanie wchłaniania sodu korzystnie działa na układ sercowo-naczyniowy. Badania naukowe wykazały, że inhibitory- ACE korzystnie działają u pacjentów z mikroalbuminurią w przebiegu nefropatii cukrzycowej (zmniejszają ilość białka, które przesącza się przez kłębuszki nerkowe uszkodzone w przebiegu cukrzycy).

Do korzystnych działań inhibitorów konwertazy zalicza się także zapobieganie proliferacji, czyli rozrostowi mięśniówki gładkiej i mięśniówki mięśnia sercowego. Stosowanie inhibitorów konwertazy zapobiega niekorzystnej przebudowie mięśnia sercowego (zjawisko zwane remodelingiem), zarówno w przebiegu nadciśnienia tętniczego, jak i po zawale serca.

Wskazania do stosowania ACE-inhibitorów

Wyróżnia się:

 • nadciśnienie tętnicze,
 • zawał serca,
 • niewydolność serca,
 • nefropatia cukrzycowa,
 • niewydolność nerek i inne.

Działania niepożądane stosowania ACE-inhibitorów

Do najczęściej zgłaszanych działań niepożądanych inhibitorów konwertazy zalicza się:

 • kaszel - wywołany zwiększeniem stężenia bradykininy we krwi. Ma suchy, uciążliwy charakter. Narasta w nocy. Występuje u 10% pacjentów stosujących inhibitory-ACE.
 • bóle głowy,
 • zawroty głowy,
 • niedociśnienie,
 • biegunka,
 • nudności i wymioty,
 • wysypka,
 • uczucie zmęczenia,
 • niewydolność nerek - spowodowana zmniejszonym ukrwieniem nerek w przypadku obustronnego zwężenia tętnic nerkowych,
 • hiperkaliemia - wzrost stężenia jonów potasu we krwi. Stan ten spowodowany jest zablokowaniem wydzielania aldosteronu,
 • niedokrwistość - spadek stężenia hemoglobiny we krwi,
 • uszkodzenie płodu,
 • obrzęk naczynioruchowy.

Przeciwwskazania do stosowania ACE-inhibitorów

 • ciąża i okres karmienia piersią,
 • hipotonia,
 • hiperkaliemia,
 • kaszel,
 • uczulenie,
 • obrzęk naczynioruchowy,
 • obustronne zwężenie tętnic nerkowych,
 • zwężenie jednej tętnicy nerkowej w przypadku braku drugiej nerki,
 • kardiomiopatia przerostowa z zawężeniem drogi odpływu.

Przykłady inhibitorów-ACE: kaptopril, enalapril, lizynopril, ramipril, benazepril,perindopril, cilazapril, fozynopril i trandolapril.

Znajdź najlepszego lekarza

Artykuły Inhibitory konwertazy angiotensyny

Chinapryl

Chinapryl to substancja z grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny drugiej (ACE-I). Leki z tej grupy stosuje się w leczenie...

Enalapril

Enalapril to związek z grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny II (ACE-I). Substancje z tej grupy mają działanie...

Losartan

Losartan to lek z grupy sartanów - antagonistów (blokerów) receptora dla angiotensyny drugiej. Losartan wpływa na układ...

Perindopryl

Perindopryl to związek z grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny drugiej (ACE-I). Leki z grupy inhibitorów konwertazy...

Ramipril

Ramipril to substancję z grupy inhibitorów (blokerów) enzymu konwerującego angiotensynę pierwszą (ACE–I). [[ranking]] Cała...

Hiperaldosteronizm wtórny

Hiperaldosteronizm wtórny to stan zwiększonego wydzielania aldosteronu, wynikający z zaburzenia układu reninowo-angiotensynowego...

Tagi Inhibitory konwertazy angiotensyny

Grupy Inhibitory konwertazy angiotensyny

Grupa Leki

Grupa Leki

Dowiedz się o skutkach ubocznych stosowania konkretnych leków, z czym można dany lek łączyć, jak należy postępować, gdy chce się go odstawić oraz które leki można stosować...

Grupa Nadciśnienie

Grupa Nadciśnienie

Grupa dla osób chorujących na nadciśnienie tętnicze. Ciężko jest się z tego schorzenia wyleczyć, ale o przebiegu i łagodzeniu objawów lub lekach zawsze można porozmawiać.

Grupa Wysokie ciśnienie

Grupa Wysokie ciśnienie

Grupa dla osób z wysokim ciśnieniem, gdzie wymienisz się doświadczeniem na temat przyczyn skoków ciśnienia, przyjmowanych lekach oraz naturalnych metodach obniżania wysokiego...