Akineza

Akineza oznacza brak skurczu. Termin odnosi się do wyników badania ECHO serca. Jednym z elementów takiego badania, obok oceny budowy mięśnia sercowego i zastawek oraz grubości ścian, jest ocena kurczliwości poszczególnych elementów serca.

Do opisu kurczliwości mięśnia sercowego używa się terminów:

  • normokineza - kurczliwość prawidłowa,
  • hipokineza - kurczliwość zmniejszona w stosunku do normy,najczęściej świadczy o niedokrwieniu danego segmentu,
  • akineza - brak kurczliwości, dotyczy najczęściej blizn po zawale serca,
  • dyskineza - kurczliwość nieprawidłowa, niektóre segmenty mięśnia sercowego wpuklają się zamiast kurczyć; może mieć miejsce w obszarze blizny lub w obszarze tętniaka pozawałowego.

Zaburzenia kurczliwości mięśnia sercowego wynikają z niedokrwienia poszczególnych segmentów. Do niedokrwienia może dojść na podłożu choroby wieńcowej, jak również w przebiegu niektórych zaburzeń rytmu, w przebiegu kardiomiopatii, zapalenia mięśnia sercowego czy chorób tkanki łącznej przebiegających z zajęciem mięśnia sercowego (np. twardzina układowa, sarkoidoza).

Spadek kurczliwości mięśnia sercowego powoduje obniżenie się frakcji wyrzutowej, przez chorego jest to odczuwane jako pogorszenie wydolności wysiłkowej (np. zadyszka przy wysiłku, który wcześniej nie sprawiał nam kłopotu).

Znajdź najlepszego lekarza

Artykuły Akineza

Praca serca

Serce w czasie spoczynku wykonuje 70-75 skurczów na minutę. Objętość krwi wyrzucana z jednej komory podczas skurczu wynosi ok. 70...

ECHO serca (USG serca)

ECHO serca (USG serca)

Echo serca (USG serca, echokardiografia, UKG, ultrasonokardiografia) jest badaniem, które pozwala na ocenę budowy serca i jego...

Hipokineza

Hipokineza to termin odnoszący się do wyniku badania ECHO serca, oznacza kurczliwość mięśnia zmniejszoną w stosunku do normy....

Tagi Akineza

Grupy Akineza

Grupa ECHO serca

Grupa ECHO serca

Gdzie udać się w celu wykonania badania, jak je prawidłowo odczytać i zinterpretować, jakie dolegliwości mogą zostać zdiagnozowane przy pomocy ECHO serca – tego i jeszcze...