Aliskiren

Aliskiren to międzynarodowa nazwa nowego leku hipotensyjnego, zarejestrowanego przez amerykańską FDA (Food and Drug Administration) w 2007 roku. Mechanizm działania nowego leku polega na blokowaniu reniny, pierwszej substancji w łańcuchu układu renina-angiotensyna-aldosteron (układ RAA).

Leki blokujące powstawanie lub działania angiotensyny (inhibitory konwertazy na przykład enalapril, antagoniści receptorów np. losartan) oraz antagoniści aldosteronu (np. spironol) mają już stałe miejsce w standardach leczenia nadciśnienia tętniczego.

Aliskiren jest wschodzącą gwiazdą preparatów hipotensyjnych. Wiąże się z nim duże nadzieje jako z specyfikiem alternatywnym dla osób nie tolerujących leków z grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny lub blokerów receptora dla angiotensyny drugiej. Dyskutowana jest też strategia leczenia nadciśnienia tętniczego polegająca na potrójnym blokowaniu układu RAA.

Pharmindex Kompendium Leków 2007

Znajdź najlepszego lekarza

Artykuły Aliskiren

Nadciśnienie tętnicze

Nadciśnienie tętnicze

Nadciśnienie tętnicze (Hypertensio arterialis) jest to choroba układu krążenia polegająca na stałym lub okresowym podwyższeniu...

Tagi Aliskiren

Grupy Aliskiren

Grupa Leki

Grupa Leki

Dowiedz się o skutkach ubocznych stosowania konkretnych leków, z czym można dany lek łączyć, jak należy postępować, gdy chce się go odstawić oraz które leki można stosować...

Grupa Nadciśnienie

Grupa Nadciśnienie

Grupa dla osób chorujących na nadciśnienie tętnicze. Ciężko jest się z tego schorzenia wyleczyć, ale o przebiegu i łagodzeniu objawów lub lekach zawsze można porozmawiać.

Grupa Wysokie ciśnienie

Grupa Wysokie ciśnienie

Grupa dla osób z wysokim ciśnieniem, gdzie wymienisz się doświadczeniem na temat przyczyn skoków ciśnienia, przyjmowanych lekach oraz naturalnych metodach obniżania wysokiego...