Alternatywa dla defibrylatora?

Alternatywa dla defibrylatora?

Każdego roku tysiącom osób wszczepia się defibrylatory serca, które oddziałują prądem na mięsień serca w celu uniknięcia nagłej śmierci sercowej na skutek zagrażającej życiu arytmii. Mimo iż defibrylatory są potrzebne i skuteczne, osoby, które doznały porażenia prądem przyznają, że jest to bolesne doświadczenie. Niektóre badania sugerują również, że oddziaływanie prądem na serce może uszkodzić mięsień sercowy. Amerykańscy naukowcy opracowali łagodniejszą metodę zatrzymania nagłych i potencjalnie śmiertelnych zaburzeń rytmu serca takich jak migotanie komór.

Badania nad zatrzymaniem arytmii

Naukowcy zastosowali wysokiej częstotliwości prąd zmienny o niższej amplitudzie w celu zatrzymania arytmii w warunkach laboratoryjnych. Badacze są zdania, że niższa amplituda i zakres częstotliwości sprawią, że pacjenci nie będą odczuwali tak silnego bólu podczas działania defibrylatora. Wiele wskazuje na to, że wystarczy oddziaływać prądem na mięsień sercowy przez jedną trzecią sekundy, by zatrzymać arytmię. W tak krótkim czasie prąd zmienny przywraca prawidłowy rytm serca. Komórki serca zostają na ułamek sekundy zatrzymane, po czym wracają do właściwej pozycji. Aby upewnić się, że ocena reakcji komórek serca na prąd o wysokiej częstotliwości jest prawidłowa, naukowcy wykorzystali technikę znaną jako mapowanie optyczne. Pomiary dokonane za pomocą mapowania optycznego nie są uzależnione od impulsów elektrycznych. W celu zbadania reakcji poszczególnych komórek serca na prąd zmienny o wysokiej częstotliwości naukowcy opracowali obliczeniowy model serca w dużej skali.

Znaczenie badań nad prądem zmiennym

Mimo iż konieczne jest przeprowadzenie badań na zwierzętach w celu uzyskania dalszych dowodów na skuteczność prądu zmiennego w zatrzymaniu arytmii, naukowcy są dobrej myśli. Istnieje bowiem duża szansa na opracowanie urządzenia, które zamiast bolesnej dawki prądu o wysokim napięciu podawałoby pacjentowi znacznie łagodniejszą dawkę prądu zmiennego w celu przywrócenia prawidłowego rytmu serca. Na tym odkryciu mogłyby skorzystać miliony osób na całym świecie, którym wszczepiono defibrylatory serca.

Migotanie komór serca polega na niekontrolowanych skurczach włókien mięśnia w dolnych komorach serca. Jest to najbardziej niebezpieczna odmiana arytmii, występująca często na skutek zawału serca. Podczas migotania komór serce nie może pompować krwi do pozostałych narządów, co powoduje nagłą śmierć, jeśli nie zostanie zastosowana resuscytacja krążeniowo-oddechowa lub porażenie prądem z defibrylatora. Osoby, które przeżyły migotanie komór i znajdują się w grupie ryzyka są zwykle poddawane operacji wszczepienia defibrylatora, który wychwytuje migotanie komór i oddziałuje prądem, by rytm serca wrócił do normy.

Joanna Brodziak

Znajdź najlepszego lekarza

Artykuły Alternatywa dla defibrylatora?

Zaburzenia rytmu serca

Prawidłowy rytm serca to rytm zatokowy, podczas którego węzeł zatokowo-przedsionkowy (SA) działa jak naturalny rozrusznik z...

Defibrylacja

Defibrylacja

Defibrylacja jest zabiegiem, którego celem jest przerwanie migotania komór. Mechanizm działania defibrylacji polega na...

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa

Przedstawione poniżej algorytmy postępowania są przeznaczone dla laików tzn. osób nie mających na co dzień styczności z medycyną...

Arytmia serca

Arytmia serca to stan, w którym prawidłowa praca serca jest zaburzona. U podłoża tego typu patologii leżą nieprawidłowości w...

Kardiowerter-defibrylator (ICD)

Kardiowerter-defibrylator (ICD, ang. implantable cardioverter defibrillator) to urządzenie podobne do stymulatora serca, które...

Wszczepienny defibrylator serca

O konieczności skuteczniejszego rozpoznawania przez lekarzy, przede wszystkim rodzinnych, zagrożenia nagłym zgonem sercowym u...

Tagi Alternatywa dla defibrylatora?

Grupy Alternatywa dla defibrylatora?

Grupa Arytmia serca

Grupa Arytmia serca

Jeśli tak jak wiele innych osób cierpisz na arytmię serca porozmawiaj o tym. Podziel się swoimi dolegliwościami oraz jak sobie z nimi radzisz. Dowiedz się więcej o metodach...

Grupa Kardiowersja

Grupa Kardiowersja

Co można a co nie z kardiowerterem defibrylatorem? Na czym polega działanie takiego urządzenia? Porozmawiaj z doświadczonymi w tym temacie użytkownikami.

Grupa Defibrylator serca

Grupa Defibrylator serca

Grupa dla osób z wszczepionym defibrylatorem kardiowerterem. Dowiedz się o wskazaniach do operacji, jej przebiegu, rehabilitacji oraz życiu z defibrylatorem.