Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD)

Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD)

Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD) jest chorobą okulistyczną, obecnie najczęstszą przyczyną ślepoty u ludzi starszych. Z wiekiem wiele naszych narządów niszczeje, ulega degeneracji. Proces ten jest do pewnego stopnia fizjologiczny, czasem ma jednak cechy patologii. AMD to patologiczna degeneracja fotoreceptorów i nabłonka barwnikowego oraz drobnych naczynek.

Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem pojawia się zwykle miedzy 50 a 60 rokiem życia, częściej dotyka ludzi z niebieskimi tęczówkami, zauważalne są pewne uwarunkowania genetyczne, czynnikiem ryzyka jest też wystawianie oczu na duże ilości promieniowania UV.

AMD rozwija się w obu oczach choć nie jednocześnie. Chory skarży się na mroczek, który zasłania centrum widzenia, spada ostrość widzenia, pojawiają się problemy z dostrzeganiem kontrastów potem zaburzenia widzenia kolorów. Zaniewidzenie centralne prowadzi do ślepoty.

Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem przybiera dwie postaci: łagodniejszą postać suchą oraz gorzej rokującą postać wysiękową. W postaci suchej dochodzi tylko do odwarstwienia nabłonka barwnikowego siatkówki. W postaci wysiękowej odwarstwieniu nabłonka towarzyszy rozrost nieprawidłowych naczyń, przesięki i krwotoki, z czasem włóknienie i zwyrodnienie tarczy nerwu wzrokowego.

Podstawowym badaniem służącym do postawienie podejrzenia AMD i do monitoringu progresji choroby jest badanie dna oka.

Znajdź najlepszego lekarza

Artykuły Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem

Chwilowa utrata wzroku

Chwilowa utrata wzroku

Chwilowa utrata wzroku może mieć przyczyny krążeniowe. Siatkówka - błona sensoryczna oka, odpowiedzialna za odbiór (percepcję)...

Retinopatia cukrzycowa

Retinopatia cukrzycowa

Retinopatia cukrzycowa jest odmianą mikroangiopatii (uszkodzenia drobnych naczyń) dotykającej naczyń siatkówki oka. Postępujące...

Jaskra

Jaskra

Jaskra jest złożoną chorobą. W środowisku okulistów można się spotkać z opinią, że jest to nie jedna a zespół chorób, których...

Tagi Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem

Grupy Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem

Grupa Zaburzenia wzroku

Grupa Zaburzenia wzroku

Zaburzenia wzroku utrudniają Ci życie a okulista nie stwierdza wady? Być może zaburzenia wzroku to tylko objaw innej choroby. Porozmawiaj o przyczynach i skutkach zaburzenia...