Amiodaron

Amiodaron to lek antyarytmiczny. Substancja ta należy do leków antyarytmicznych nowej generacji.

Amiodaron wpływa głównie na kanały potasowe komórek układu bodźcoprzewodzącego serca, uważa się jednak, że modyfikuje również przepływ jonów sodu i wapnia oraz że nie pozostaje bez wpływu na układa andrenergiczny. Lek zwalnia szybkość przewodzenia impulsów elektrycznych w układzie bodźcoprzewodzącym. Stąd stosuje się go w tachyarytmiach, na przykład w migotaniu przedsionków, w celu kontroli rytmu komór.

Amiodaron jest także ważnym lekiem w resuscytacji krążeniowo oddechowej, podaje się go dożylnie w celu przerwania migotania komór.

Działania niepożądane mogą dotyczyć zjawisk elektrofizjologicznych w sercu. Stosowanie amiodaronu wiąże się z ryzykiem wystąpienia bradykardii (rytm serca poniżej 60 uderzeń na minutę) i bloków przewodzenia. Innym efektem ubocznym, dotyczącym wszystkich leków stosowanych w leczeniu zaburzeń rytmu serca, jest zjawisko proarytmii. Amiodaron może u niektórych chorych wywoływać torsadę (torsade de pointes - tańczący punkt). Jest komorowe zaburzenie rytmu stwarzające duże niebezpieczeństwo wystąpienia migotania komór i NZK.

Działania niepożądane nie związane bezpośrednio z układem sercowo-naczyniowym (po za możliwością reakcji alergicznych i dolegliwości ze strony układu pokarmowego, co dotyczyć może każdego leku) należy wspomnieć o zaburzeniach ze strony tarczycy (amiodaron zawiera jod) i płuc. Możliwe jest także wystąpienie nadwrażliwości na światło słoneczne. Przemijającym powikłaniem może być odkładanie się złogów w rogówce oka, czasem towarzyszą temu zaburzenia widzenia.

Pharmindex Kompendium Leków 2007

Znajdź najlepszego lekarza

Artykuły Amiodaron

Zaburzenia rytmu serca

Prawidłowy rytm serca to rytm zatokowy, podczas którego węzeł zatokowo-przedsionkowy (SA) działa jak naturalny rozrusznik z...

Bradykardia

Bradykardia, czyli wolna częstość akcji serca jest stanem bardzo często stwierdzanym podczas badania przedmiotowego pacjentów....

Tachykardia

Tachykardia jest to określenie częstości akcji serca powyżej 100 na minutę. [[ranking]] Wśród przyczyn tachykardii można...

Migotanie przedsionków

Migotanie przedsionków jest najczęstszym zaburzeniem rytmu, występującym u ludzi dorosłych. Cechą charakterystyczną migotania...

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa

Przedstawione poniżej algorytmy postępowania są przeznaczone dla laików tzn. osób nie mających na co dzień styczności z medycyną...

Arytmia serca

Arytmia serca to stan, w którym prawidłowa praca serca jest zaburzona. U podłoża tego typu patologii leżą nieprawidłowości w...

Migotanie komór

Migotanie komór jest jednym z mechanizmów zatrzymania krążenia i przyczyną nagłego zgonu sercowego (NZK). W przebiegu migotania...

Sotalol

Sotalol to związek z grupy beta-blokerów (beta-adrenolityków) nieselektywnych. Jednocześnie jest to substancja zaliczana do leków...

Blok przedsionkowo-komorowy

O bloku przedsionkowo-komorowym mówimy w sytuacji, gdy impuls, powstający w układzie bodźco-przewodzącym, napotyka na przeszkodę...

Niedoczynność tarczycy

Niedoczynność tarczycy

Niedoczynność tarczycy to stan wywołany za mała produkują hormonów (T3 oraz T4) tarczycy w stosunku do zapotrzebowania organizmu....

Chwilowa utrata wzroku

Chwilowa utrata wzroku

Chwilowa utrata wzroku może mieć przyczyny krążeniowe. Siatkówka - błona sensoryczna oka, odpowiedzialna za odbiór (percepcję)...

Leki antyarytmiczne w ciąży

Bezpieczeństwo stosowania danego leku antyarytmicznego w czasie ciąży określa się za pomocą pięciostopniowej (kategorie: A, B, C,...

Tagi Amiodaron

Grupy Amiodaron

Grupa Arytmia serca

Grupa Arytmia serca

Jeśli tak jak wiele innych osób cierpisz na arytmię serca porozmawiaj o tym. Podziel się swoimi dolegliwościami oraz jak sobie z nimi radzisz. Dowiedz się więcej o metodach...

Grupa Leki

Grupa Leki

Dowiedz się o skutkach ubocznych stosowania konkretnych leków, z czym można dany lek łączyć, jak należy postępować, gdy chce się go odstawić oraz które leki można stosować...

Grupa Tachykardia

Grupa Tachykardia

Grupa dla osób cierpiących na tachykardię, gdzie mogą podzielić się swoim doświadczeniem i porozmawiać o leczeniu tego schorzenia, przyjmowanych lekach i związanych z nią...