Anemia a ryzyko śmierci po udarze

Anemia a ryzyko śmierci po udarze

Anemia to powszechna choroba, która objawia się niedoborem zdrowych czerwonych krwinek. Czerwone krwinki dostarczają tlen do ciała, a ich braki wywołują zmęczenie, krótki oddech oraz gwałtowną częstotliwość akcji serca. Przeprowadzone niedawno badanie wykazało, że anemia może ponad trzykrotnie zwiększać ryzyko śmierci w ciągu roku od udaru. Wśród pacjentów po udarze mózgu ciężka anemia jest sygnałem, którego nie wolno lekceważyć. Wcześniejsze badanie udowodniło, że choroba ta zwiększa ryzyko śmierci u osób w ciągu roku po zawale serca, a także z niewydolnością nerek lub chorobą nerek.

Badanie nad ryzykiem śmierci u anemików

Naukowcy przeanalizowali dane medyczne dotyczące 3750 mężczyzn leczonych z powodu pierwszego udaru niedokrwiennego. Jest to najczęstszy typ udaru, który ma miejsce, gdy naczynie krwionośne dostarczające krew do mózgu jest zablokowane. W porównaniu do pacjentów, którzy mieli za sobą udar, ale nie chorowali na anemię pacjenci dotknięci ciężką postacią tej choroby byli 3,5 razy bardziej narażeni na śmierć jeszcze w czasie pobytu w szpitalu i 2,5 razy bardziej zagrożeni śmiercią w ciągu roku po udarze. Mężczyźni po udarze z umiarkowaną anemią byli dwukrotnie bardziej narażeni na zgon w ciągu 6-12 miesięcy po udarze. Z kolei prawdopodobieństwo śmierci u badanych z łagodną postacią anemii było 1,5 razy większe w ciągu 6-12 miesięcy po udarze.

Stopień zaawansowania anemii określa się za pomocą hematokrytu – odsetka czerwonych krwinek we krwi. W badaniu właściwy poziom hematokrytu wynosił 38-42%. Łagodna anemia to hematokryt równy 33-37%, umiarkowana postać choroby to 28-32%, a wartości poniżej 27% to ciężka postać anemii. Naukowcy monitorowali moment śmierci pacjentów – czy zgon nastąpił w szpitalu w ciągu 30 dni, 60 dni oraz roku, biorąc pod uwagę stopień zaawansowania anemii. Aby ustalić niezależny związek pomiędzy anemią oraz ryzykiem śmierci, badacze wyeliminowali czynniki, które mogłyby zmienić wyniki. Były to: wiek pacjentów, stopień zaawansowania udaru, czynniki ryzyka udaru, czynności życiowe, wyniki badań laboratoryjnych oraz stan zdrowia badanych przed i po udarze.

Anemia u pacjentów po udarze

Anemia może być związana z niewłaściwą dietą lub utratą krwi w żołądku lub jelitach. Ciężka postać anemii może być leczona za pomocą transfuzji, jednak nie wiadomo jeszcze, jak bezpieczne i skuteczne są transfuzje w przypadku pacjentów hospitalizowanych z powodu udaru niedokrwiennego. Autorzy badania podkreślają rolę systematycznych badań. Jeśli badanie krwi wykaże anemię, należy rozpocząć leczenie.

Naukowcy planują kolejne badania, które będą miały na celu ustalenie, które rodzaje anemii zwiększają ryzyko śmierci u osób po udarze. Konieczne będzie również zbadanie, czy ta zależność występuje nie tylko u mężczyzn, ale i u kobiet.

Związek udaru i anemii można tłumaczyć zaburzeniem reakcji naczyń krwionośnych w mózgu na zmiany ciśnienia krwi. Inna teoria zakłada, że osoby chore na anemię często zmagają się z innymi chorobami, które zwiększają ryzyko zawału serca, na przykład z chorobą serca i chorobą nerek.

Joanna Brodziak

Źródło: Science Daily

Znajdź najlepszego lekarza

Artykuły Anemia a ryzyko śmierci po udarze

Udar mózgu

Udar mózgu

Udar mózgu (łac. Insultus cerebri) jest to ogniskowe lub globalne zaburzenia czynności mózgu o wywołane zaburzeniami przepływu...

Ostra anemia a ciche udary u dzieci

Ostra anemia a ciche udary u dzieci

Cichy udar, czyli taki, który nie ma widocznych objawów może powodować długoterminowe uszkodzenia w mózgu. Okazuje się, że takie...

Tagi Anemia a ryzyko śmierci po udarze

Grupy Anemia a ryzyko śmierci po udarze

Grupa Zawał serca

Grupa Zawał serca

Grupa dla osób, które przeszły zawał serca. Dowiedz się jak wyglądają objawy zawału, jak należy postąpić w przypadku zawału serca oraz jakie mogą wystąpić po nim komplikacje....

Grupa Udar mózgu

Grupa Udar mózgu

Grupa dla osób, które przeszły udar mózgu lub żyją z takimi osobami. Dowiedz się czego można się spodziewać po udarze niedokrwiennym mózgu, jakie są jego przyczyny i komplikacje.

Grupa Choroba niedokrwienna (wieńcowa)

Grupa Choroba niedokrwienna (wieńcowa)

Podziel się z innymi użytkownikami jak u Ciebie objawia się choroba niedokrwienna. Dowiedz się jak radzić sobie z rozległymi dolegliwościami przy wieńcówce oraz jakie leki mogą je...