Angioplastyka (PTCA)

Angioplastyka (PTCA - Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty, przezskórna śródnaczyniowa angioplastyka wieńcowa) to technika stosowana w poszerzaniu zwężonych przez blaszkę miażdżycową tętnic wieńcowych.

PTCA nie wymaga zabiegu operacyjnego, a jedynie znieczulenia miejscowego. W zależności od rodzaju zmian miażdżycowych, kardiolog może zadecydować o założeniu stentu. Obecnie chętnie stosuje się stenty powlekane, czyli takie, które uwalniają stopniowo lek niedopuszczający do ponownego zwężenia naczynia.

Wskazania do angioplastyki i założenia stentu powlekanego

Wśród wskazań do angioplastyki najważniejszymi są zawał serca z uniesieniem odcinka ST, ostry zespół wieńcowy bez uniesienia odcinka ST i stabilna choroba wieńcowa. W przypadku nieskuteczności leczenia fibrynolitycznego wykonywana jest również angioplastyka ratunkowa.

Podczas zabiegu angioplastyki stent wszczepiany jest w 50 do 80% przypadków. Najważniejszymi wskazaniami są natywne tętnice wieńcowe, cukrzyca, długotrwałe zamknięcie tętnicy, choroba wielonaczyniowa i zwężenie pnia lewej tętnicy wieńcowej.

Przygotowanie i przebieg zabiegu angioplastyki

Przygotowanie pacjenta do angioplastyki opiera się na leczeniu przeciwpłytkowym i przeciwkrzepliwym, aby uniknąć powstawania zatorów. Wśród leków przeciwpłytkowych podaje się kwas acetylosalicylowy, tiklopidynę, abciksymab i eptifibatyd. Leczenie przeciwkrzepliwe opiera się na podawaniu heparyn niefrakcjonowanych.

Angioplastyka polega na wprowadzeniu specjalnego cewnika z balonikiem do tętnicy wieńcowej z przewężonym światłem. Cewnik z balonikiem wprowadzany jest przez nakłucie w tętnicy udowej (w przypadku dużych zmian miażdżycowych w tych naczyniach można wykonać zabieg z dostępu do tętnicy ramiennej prowadzony za pomocą specjalnego prowadnika, tak zwanego leadera).

W momencie, gdy balonik osiągnie miejsce przewężenia, ustawiany jest w samym jego środku. Kolejną czynnością podczas PTCA jest napompowanie balonika powietrzem o ciśnieniu od 6 do 13 atmosfer. Baloniki wykonane są ze specjalnego rodzaju gumy, więc jest pewne, że nie pękną. Podczas pompowania balonika dochodzi do wgniecenia blaszki miażdżycowej w ścianę naczynia wieńcowego. W czasie wykonywania PTCA balonik może być pompowany kilka razy, aż do uzyskania oczekiwanego efektu.

Napompowanie balonika może wywołać u pacjenta ból wieńcowy, co jest spowodowane chwilowym zamknięciem tętnicy wieńcowej. Po usunięciu cewnika z balonikiem w tętnicy udowej, przez kilka godzin po zabiegu, pozostanie specjalna koszulka na wypadek powtórnej interwencji wieńcowej. W miejsce po wkłuciu cewnika zakładany jest opatrunek uciskowy.

Powikłania przy angioplastyce

Powikłania wynikające z wykonania angioplastyki zdarzają się stosunkowo rzadko, mogą być spowodowane powstaniem w miejscu wkłucia niewielkiego siniaka (krwiaka), jeżeli opatrunek uciskowy uległ przesunięciu. W trakcie badania jest podawany środek kontrastowy, który może wywoływać objawy uczuleniowe. Inne poważne powikłania zależą od stanu ogólnego osoby badanej i stopnia zaawansowania choroby, ich częstość nie przekracza 0,05%.

Zalicza się do nich:

Dominik Siutka

Znajdź najlepszego lekarza

Artykuły Angioplastyka

Stent

Stent

W ciągu ostatnich kilku lat znacznie wzrosła liczba zabiegów implantacji stentów. Używane są one w celu leczenia nowych schorzeń...

Naczynia wieńcowe serca

Naczynia wieńcowe serca

Serce człowieka unaczynione jest przez tętnice wieńcowe (początkowy odcinek tętnic wieńcowych obejmuje serce, co może przypominać...

Kardiochirurgia

Kardiochirurgia

Kardiochirurgia jest dziedziną medycyny zajmującą się leczeniem operacyjnym serca i naczyń krwionośnych. I choć kardiologia...

Brachyterapia wieńcowa

Brachyterapia wieńcowa jest to dodatkowy zabieg wykonywany po zabiegu angioplastyki wieńcowej (PTCA). Istotą zabiegu jest...

Diagnostyka serca

Diagnostyka serca

Serce jest centralnym narządem układu krwionośnego człowieka, położonym w klatce piersiowej, w śródpiersiu środkowym, wewnątrz...

Tętnice wieńcowe

Tętnice wieńcowe

Tętnice wieńcowe są naczyniami doprowadzającymi krew do mięśnia sercowe. Stanowią pierwsze odgałęzienia aorty wstępującej,...

Stenty metalowe

Stenty metalowe

Zwężenie naczyń wieńcowych, powodowane najczęściej przez blaszkę miażdżycową, prowadzi do wystąpienia dławicy piersiowej albo do...

Angioplastyka balonowa

Angioplastyka balonowa

Angioplastyka balonowa naczyń wieńcowych, czyli zabieg PTCA (skrót od angielskiej nazwy Percutaneous Transluminal Coronary...

Aterektomia

Aterektomia

Przezskórne interwencje wieńcowe (PCI) jest to seria zabiegów mających na celu odtworzenie drożności zamkniętego naczynia...

Restenoza

Restenoza

Restenoza, czyli powtórne zwężenie tętnicy po zabiegu jej poszerzania, stanowi jeden z najistotniejszych problemów...

Tagi Angioplastyka

Grupy Angioplastyka

Grupa Stent

Grupa Stent

Opowiedz o swoim życiu z założonym stentem, wskazaniach do zabiegu, jego przebiegu i rehabilitacji. Podziel się swoim doświadczeniem lub zapytaj o zakładanie stentów innych...

Grupa Tętnica

Grupa Tętnica

Grupa dla osób z różnymi schorzeniami dotyczącymi tętnic. Porozmawiasz tu o przyczynach zaburzeń związanych z tętnicami oraz metodach ich leczenia.

Grupa Angioplastyka

Grupa Angioplastyka

Możesz się tu podzielić swoimi doświadczeniami związanymi z angioplastyką, obawami przed zabiegiem, rehabilitacją oraz możliwymi powikłaniami pozabiegowymi.