Anomalie tętnic wieńcowych

Anomalie tętnic wieńcowych możemy podzielić na trzy grupy:

  • przetoki tętniczo-żylne;
  • odejście lewej tętnicy wieńcowej od tętnicy płucnej;
  • odejście prawej lub lewej tętnicy wieńcowej od przeciwległej zatoki wieńcowej - w prawidłowym sercu lewa tętnica wieńcowa odchodzi od lewej zatoki wieńcowej a prawa tętnica wieńcowa od prawej.

Wrodzone przetoki tętniczo-żylne naczyń wieńcowych to połączenia między tętnicami wieńcowymi a jamami serca, żyłami głównymi czy dużymi naczyniami tętniczymi. Przetoki u ludzi starszych mogą doprowadzić do niewydolności serca spowodowanej przeciążeniem objętościowym serca. W przypadku gdy przetoki tętniczo-żylne uchodzą do przedsionków mogą być one przyczyną nadkomorowych zaburzeń rytmu np. migotania przedsionków. W większości przypadków przetoki wykrywane są u dzieci lub dorosłych podczas osłuchiwania serca w gabinecie lekarskim. Upośledzony przepływ przez przetoki tętniczo-żylne powoduje, że mogą być one przyczyną infekcyjnego zapalenia wsierdzia.

Ektopowe odejście lewej tętnicy wieńcowej od tętnicy płucnej. Lewa tętnica wieńcowa w prawidłowym układzie naczyniowym odchodzi od lewej zatoki wieńcowej w opuszce aorty. Wada ta powoduje pogorszenie ukrwienia mięśnia sercowego - co może objawiać się upośledzeniem kurczliwości lewej komory. Odejście lewej tętnicy wieńcowej jest poważną anomalią i ujawnia się zwykle jako niewydolność lewej komory w młodym wieku, niedomykalność zastawki dwudzielnej (mitralnej, czasami jako zawał mięśnia sercowego u noworodków! Kilka procent pacjentów z tą wadą przeżywa dzięki uruchomieniu mechanizmów kompensacyjnych jednak jest to tak poważne zaburzenie, że z reguły cierpią oni na dolegliwości bólowe za mostkiem, zaburzenia rymu serca.

Odejście prawej lub lewej tętnicy wieńcowej z przeciwległej zatoki wieńcowej: w warunkach prawidłowych tętnice wieńcowe odchodzą z zatok wieńcowych w opuszce aorty. Prawa tętnica wieńcowa odchodzi od prawej zatoki wieńcowej a lewa od lewej. W przypadku tej wady miejsce odejścia naczynia jest nieprawidłowe a jego przebieg pomiędzy aortą a tętnicą płucna powoduje, że z reguły tętnica jest uciśnięta i nie jest w stanie zapewnić wystarczającego ukrwienia mięśnia sercowego. U dzieci i młodych dorosłych wada objawia się z reguły zaburzeniami rytmu, bólem wieńcowym wywoływanym wysiłkiem. W większości przypadków tętnice te są hipoplastyczne (słabiej rozwinięte co jest spowodowane ich uciskiem przez duże naczynia. Jeśli wada nie daje objawów jest wtedy nieistotna klinicznie.

Badania wykonywane w diagnostyce anomalii naczyń wieńcowych:

  • EKG
  • cewnikowanie jam serca
  • ECHO serca z oceną przepływów (Doppler)
  • zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej
  • Holter - 24 godzinne badanie EKG
  • badanie radioizotopowe (SPECT)

Leczenie anomalii naczyń wieńcowych

W przypadku wrodzonych przetok tętniczo-wieńcowych leczenie powinno obejmować pacjentów z objawami klinicznymi niedokrwienia mięśnia sercowego. U młodych pacjentów przetoki zamykane są z reguły za pomocą specjalnych koili wprowadzanych cewnikiem. Dostęp do serca uzyskiwany jest z tętnicy lub żyły udowej. Przetoki, których nie da się zamknąć nieoperacyjnie wymagają zabiegu kardiochirurgicznego.

U pacjentów z nieprawidłowym odejściem tętnicy wieńcowej sytuacja jest podobna. Leczenia wymagają pacjenci z udokumentowanym epizodem niedokrwienia mięśnia sercowego lub zaburzeniami komorowymi rytmu (niebezpieczeństwo nagłego zgonu sercowego. Leczenie operacyjne polega na wszczepieniu pomostu aortalno-wieńcowego.

Leczenie odejścia lewej tętnicy wieńcowej od tętnicy płucnej obejmuje wszystkich pacjentów. Celem zabiegu jest zniesienie bólów wieńcowych. Zabieg polega na przywróceniu prawidłowych stosunków anatomicznych. Lewa tętnica wieńcowa jest wszczepiana do lewej zatoki wieńcowej w opuszce aorty.

Pacjenci wymagają kontroli kardiologicznej - wizyty nie rzadziej niż co 18 miesięcy. Częstość wizyt ustala twój lekarz.

Znajdź najlepszego lekarza

Artykuły Anomalie tętnic wieńcowych

Wady serca u dorosłych

Wady serca u dorosłych

Wady serca u dorosłych to m.in: zespół Barlowa (zespół wypadania płatków zastawki dwudzielnej), zespół Eisenmengera, zawał serca...

Wady serca u dzieci

Wady serca u dzieci

Wady serca i układu krążenia to najczęstsze wady wrodzone, które występują u około 1% żywo urodzonych noworodków. Niewykryte w...

Naczynia wieńcowe serca

Naczynia wieńcowe serca

Serce człowieka unaczynione jest przez tętnice wieńcowe (początkowy odcinek tętnic wieńcowych obejmuje serce, co może przypominać...

Koronarografia

Koronarografia

Koronarografia jest to badanie naczyń wieńcowych cewnikiem wprowadzonym przez tętnicę udową (lekarz nakłuwa ją w pachwinie...

No reflow phenomenom

No reflow phenomenom to zjawisko braku przepływu po udrożnieniu naczynia wieńcowego. Zawał serca jest martwicą mięśnia sercowego...

Tętnice wieńcowe

Tętnice wieńcowe

Tętnice wieńcowe są naczyniami doprowadzającymi krew do mięśnia sercowe. Stanowią pierwsze odgałęzienia aorty wstępującej,...

Stenty metalowe

Stenty metalowe

Zwężenie naczyń wieńcowych, powodowane najczęściej przez blaszkę miażdżycową, prowadzi do wystąpienia dławicy piersiowej albo do...

Angioplastyka balonowa

Angioplastyka balonowa

Angioplastyka balonowa naczyń wieńcowych, czyli zabieg PTCA (skrót od angielskiej nazwy Percutaneous Transluminal Coronary...

Ocena rezerwy wieńcowej

Ocena rezerwy wieńcowej

Rezerwa wieńcowa jest terminem kardiologicznym, który określa o jaki procent może wzrosnąć przepływ wieńcowy w porównaniu do...

Tagi Anomalie tętnic wieńcowych

Grupy Anomalie tętnic wieńcowych

Grupa Aorta

Grupa Aorta

Aorta jako tętnica główna jest narażona na szereg komplikacji przy chorobach układu krążenia. Porozmawiaj o niedomykalności zastawki aortalnej lub innych wadach aortalnych.

Grupa Tętnica

Grupa Tętnica

Grupa dla osób z różnymi schorzeniami dotyczącymi tętnic. Porozmawiasz tu o przyczynach zaburzeń związanych z tętnicami oraz metodach ich leczenia.

Grupa Choroba niedokrwienna (wieńcowa)

Grupa Choroba niedokrwienna (wieńcowa)

Podziel się z innymi użytkownikami jak u Ciebie objawia się choroba niedokrwienna. Dowiedz się jak radzić sobie z rozległymi dolegliwościami przy wieńcówce oraz jakie leki mogą je...