Antagoniści receptora angiotensyny II

Antagoniści receptora angiotensyny II łączą się swoiście z receptorem angiotensynowym typu I (AT I). Zablokowanie receptora AT I powoduje zahamowanie funkcji biologicznej angiotensyny II, która jest peptydem, które go działanie biologiczne polega na pobudzeniu wzrostu ilości aldosteronu. Aldosteron jest hormonem mineralokortykoidowym powodującym wzrost wchłaniania jonów sodowych i wody w nerkach.

Efektem działania antagonistów receptora angiotensyny II jest rozkurcz mięśniówki gładkiej, obniżenie oporu naczyniowego, a co za tym idzie obniżenie obciążenia serca.

Badania naukowe dowodzą o korzystnym działaniu inhibitorów receptora angiotensynowego na proliferację mięśniówki naczyń i serca. Leki tej grupy działają hipotensyjnie (obniżają ciśnienie) poprzez deaktywację układu RAA (renina-angiotensyna-aldosteron). Brak biologicznego działania angiotensyny II objawia się także zahamowaniem resorpcji jonów sodowych i utratą jonów potasowych w kanalikach nerkowych. Powoduje to zmniejszenie objętości krwi krążącej i obciążenia serca. Zahamowanie działania angiotensyny II powoduje zmniejszenie napięcia obwodowego, mniejszą pracę serca a co za tym idzie mniejsze zapotrzebowanie na tlen.

Wskazania do stosowania antagonistów receptorów angiotensyny II

  • nadciśnienie tętnicze,
  • terapia pacjentów po zawale serca w przypadku gdy inhibitory konwertazy dają działania niepożądane,
  • niewydolność serca,
  • nefropatia cukrzycowa,
  • kardiomiopatia.

Działania niepożądane antagonistów receptorów angiotensyny II

  • niedociśnienie tętnicze,
  • zawroty głowy, szczególnie po pierwszych dawkach preparatu,
  • kaszel,
  • uczucie kołatania serca.

Znajdź najlepszego lekarza

Artykuły Antagoniści receptora angiotensyny II

Hiperaldosteronizm wtórny

Hiperaldosteronizm wtórny to stan zwiększonego wydzielania aldosteronu, wynikający z zaburzenia układu reninowo-angiotensynowego...

Tagi Antagoniści receptora angiotensyny II

Grupy Antagoniści receptora angiotensyny II

Grupa Leki

Grupa Leki

Dowiedz się o skutkach ubocznych stosowania konkretnych leków, z czym można dany lek łączyć, jak należy postępować, gdy chce się go odstawić oraz które leki można stosować...

Grupa Nadciśnienie

Grupa Nadciśnienie

Grupa dla osób chorujących na nadciśnienie tętnicze. Ciężko jest się z tego schorzenia wyleczyć, ale o przebiegu i łagodzeniu objawów lub lekach zawsze można porozmawiać.

Grupa Wysokie ciśnienie

Grupa Wysokie ciśnienie

Grupa dla osób z wysokim ciśnieniem, gdzie wymienisz się doświadczeniem na temat przyczyn skoków ciśnienia, przyjmowanych lekach oraz naturalnych metodach obniżania wysokiego...