APTT (czas kaolinowo-kefalinowy)

APTT to skrót od nazwy jednego z parametrów oceniających wydolność układu krzepnięcia krwi. Parametr jest również znany jako czas kaolinowo-kefalinowy. Wartość APTT odzwierciedla funkcję tak zwanego wewnątrzpochodnego toru aktywacji trombiny. Jest to część kaskady krzepnięcia krwi zależna od czynników XII, IX, XI i VII.

Zakres norm dla APTT to 26-36 sekund. Wydłużenie tego czasu świadczy o spadku krzepliwości krwi. Stała kontrola APTT jest konieczna do monitorowania leczenie przy wykorzystaniu heparyny niefrakcjonowanej. Jest to lek stosowany m.in. w żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej, choć coraz częściej sięga się po heparyny drobnocząsteczkowe.

W przypadku heparyny drobnocząsteczkowej technika podawania jest mniej skomplikowana, mniejsza jest więc ryzyko popełnienia błędu. Heparyny drobnocząsteczkowe nie wymagają też kontroli APTT.

Wydłużenie APTT u osób nie otrzymujących heparyny niefrakcjonowanej lub doustnego antykoagulantu (pochodne warfaryny) może świadczyć o zaburzeniach układu krzepnięcia takich jak hemofilie czy choroba von Willenbranda. Pod uwagę należy również brać zespół antyfosfolipidowy, zaburzenia w stężeniu firbynogenu, zespół DIC i inne.

Skrócenie APTT świadczy o nadkrzepliwości krwi.

Znajdź najlepszego lekarza

Artykuły APTT

Acenokumarol

Acenokumarol jest pochodną kumaryny. Związek hamuje powstawanie aktywnych metabolitów witaminy K, które są konieczne do syntezy...

Enoksyparyna

Enoksyparyna (heparyna drobnoczasteczkowa) to substancja obniżająca krzepliwość krwi (blokuje aktywność niektórych osoczowych...

Leczenie przeciwkrzepliwe

Leczenie przeciwkrzepliwe, czyli uniemożliwiające powstawanie skrzeplin w naczyniach krwionośnych lub też rozpuszczające takie,...

Budowa krwi

Budowa krwi

Krew składa się z osocze i elementów komórkowych. Osocze W skład osocza wchodzą substancje takie jak czynniki krzepnięcia oraz...

Tagi APTT

Grupy APTT

Grupa Krew

Grupa Krew

Porozmawiaj o przyczynach rozmaitych krwotoków i prawidłowych parametrach krwi. Pomóż w interpretacji wyników krwi innych użytkowników lub poproś ich o pomoc przy swoich wynikach....

Grupa Zakrzepica żył dolnych

Grupa Zakrzepica żył dolnych

Grupa dla osób chorujących na zakrzepicę żył dolnych. Dowiedz się jak przejawia się ta choroba i co ją powoduje. Porozmawiaj o jakości życia z zakrzepicą oraz o lekach i innych...

Grupa Hemofilia

Grupa Hemofilia

Grupa dla osób cierpiących na hemofilię. Dołącz do niej, jeśli chcesz być na bieżąco z wątkami poświęconymi tej chorobie na forum. Dowiedz się jak wygląda życie z hemofilią, jakie...