Artyku造 kardiologiczne

Zdrowe serce u m篹czyzn

Mocne serce

Ciekawostki o sercu i uk豉dzie kr捫enia

Zdrowe serce u kobiet

Sen a zdrowe serce

Wp造w oty這軼i na serce

Jak obni篡 poziom cholesterolu?

鑿iczenia dla serca

Kwasy Omega-3 i Omega-6 a serce

Niewydolno嗆 serca

Kr捫enie a nerki

Rehabilitacja kardiologiczna

Rodzaje chor鏏 wsierdzia

Ci捫a a serce

Jak rozpozna choroby m霩gu?

Na czym polegaj kardiomiopatie?

Wady zastawek

Jak zbudowana jest aorta?

Badania krwi

Wady serca

Objawy choroby wie鎍owej

Zdrowa dieta dla serca

Wszystko o nadci郾ieniu

Zabiegi kardiologiczne

Jak zbudowane jest serce?

Leki nasercowe

Lipidy bez tajemnic

Rozrusznik serca

Na czym polega EKG?

Zawa serca

Anatomia serca

Anatomia serca

Serce(cors.cardia) jest narz康em o鈔odkowym uk豉du naczyniowego okre郵anym przez anatom闚 jako mi瘰ie wydr捫ony, odgrywaj帷y rol pompy. Serce pobiera krew kr捫帷 w organizmie z obu 篡 g堯wnych – g鏎nej i dolnej (vena cava superior et inferior) oraz z 篡 p逝cnych. Krew z kom鏎 serca t這czona...

Zesp馧 Barlowa (zesp馧 wypadania p豉tk闚 zastawki dwudzielnej)

Zesp馧 Barlowa (zesp馧 wypadania p豉tk闚 zastawki dwudzielnej)

Zesp馧 wypadania p豉tka lub p豉tk闚 zastawki dwudzielnej jest jedn z najcz瘰tszych wad zastawkowych w wieku doros造m. Zespo貫m Barlowa okre郵ane jest uwypuklanie tylnego lub obu p豉tk闚 zastawki dwudzielnej do lewego przedsionka podczas skurczu kom鏎. W prawid這wym sercu skurcz kom鏎 powoduje szczelne...

Zesp馧 bolesnego barku (bark-r瘯a, rami-r瘯a)

Zesp馧 bolesnego barku (bark-r瘯a, rami-r瘯a)

Zesp馧 bolesnego barku jest do嗆 rzadkim powik豉niem po zawale mi窷nia sercowego, przypuszczalnie dlatego, 瞠 pacjenci do嗆 wcze郾ie s uruchamiani. Rozwija si mi璠zy 2 tygodniem a 2 miesi帷em po zawale serca. Objawy zespo逝 bolesnego barku polegaj na wyst徙ieniu zesztywnienia i b鏊u w stawie ramiennym...

Zawa serca (zawa mi窷nia sercowego)

Zawa serca (zawa mi窷nia sercowego)

Zawa mi窷nia sercowego jest to martwica kom鏎ek mi窷niowych okre郵onego obszaru serca, wywo豉na zamkni璚iem 鈍iat豉 naczynia wie鎍owego, najcz窷ciej w wyniku p瘯ni璚ia blaszki mia盥篡cowej. Zawa serca (atak serca) mo瞠 wyst徙i w ka盥ym obszarze mi窷nia sercowego, najcz窷ciej wyst瘼uje w obr瑿ie 軼iany...

Niewydolno嗆 serca

Niewydolno嗆 serca

Niewydolno嗆 serca (niewydolno嗆 kr捫enia, Insufficiaentia cordis (circulatoriae)) jest to zesp馧 objaw闚 spowodowanych uszkodzeniem mi窷nia sercowego. O niewydolno軼i m闚imy gdy pojemno嗆 minutowa serca i ci郾ienie t皻nicze nie wystarczaj do pokrycia aktualnych potrzeb metabolicznych ustroju. Niewydolno嗆...

Zator p逝c (zatorowo嗆 p逝cna)

Zator p逝c (zatorowo嗆 p逝cna)

Zator p逝c (zator p逝cny, zatorowo嗆 p逝cna) jest stanem klinicznym, w kt鏎ym dochodzi do zamkni璚ia 鈍iat豉 jednej z t皻nic p逝cnych materia貫m zatorowym. Materia zatorowy to w wi瘯szo軼i przypadk闚 zakrzep (mo瞠 te by nim t逝szcz uwolniony z tkanek do uk豉du kr捫enia podczas urazu). Typowa lokalizacja...

Udar m霩gu

Udar m霩gu

Udar m霩gu (豉c. Insultus cerebri) jest to ogniskowe lub globalne zaburzenia czynno軼i m霩gu o wywo豉ne zaburzeniami przep造wu przez naczynia m霩gowe, albo w wyniku zmian zakrzepowo-zatorowych albo p瘯ni璚ia naczynia. Aby rozpozna udar m霩gu zmiany ogniskowe powinny wyst徙i nagle i utrzymywa si d逝瞠j...

EKG (elektrokardiogram)

EKG (elektrokardiogram)

W celu zrozumienia zasady dzia豉nia EKG nale篡 odnie嗆 si do podstaw fizyki. Warto pami皻a, 瞠 elektrokardiografia jest metod obrazowania zmienno軼i potencja逝 elektrycznego wytwarzanego przez serce, natomiast elektrokardiogram (wydruk z aparatu lub krzywa wy鈍ietlana na monitorze) to graficzny zapis...

Asystolia

Asystolia

Asystolia charakteryzuje si ca趾owitym brakiem skurcz闚 mi窷nia kom鏎 oraz towarzysz帷ym brakiem aktywno軼i elektrycznej mi窷nia sercowego w EKG. Asystolia prowadzi do ustania czynno軼i hemodynamicznej serca, do braku przep造wu krwi w naczyniach krwiono郾ych. Ustanie kr捫enia powoduje niedotlenienie...

Stent

Stent

W ci庵u ostatnich kilku lat znacznie wzros豉 liczba zabieg闚 implantacji stent闚. U篡wane s one w celu leczenia nowych schorze lub blokad w miejscach dotkni皻ych restenoz. Stent jest wprowadzony do wn皻rza naczynia krwiono郾ego za pomoc cewnika balonikowego, powoduj帷 rozszerzenie naczynia. Poprzez takie...

Leki kardiologiczne (leki stosowane w chorobach serca)

Leki kardiologiczne (leki stosowane w chorobach serca)

Choroby kardiologiczne s najbardziej rozpowszechnion grup schorze nie tylko w鈔鏚 os鏏 starszych. Przyczyny problem闚 sercowo-naczyniowych s r騜norodne, dlatego leki stosowane w walce z nimi nale膨 do wielu grup. Najbardziej rozpowszechnionymi schorzeniami kardiologicznymi s: nadci郾ienie t皻nicze,...

LDL Cholesterol

LDL Cholesterol

Lipidy i lipoproteiny, takie jak mi璠zy innymi LDL, wyst瘼uj帷e w osoczu krwi ka盥ego cz這wieka. Odgrywaj wa積 rol w wielu przemianach biochemicznych. Zaburzenia ich przemiany mog wp造wa na wiele chor鏏. Obecnie uwa瘸ne s za czynniki ryzyka rozwoju najcz瘰tszych chor鏏 cywilizacyjnych, tj. mia盥篡cy i...

Hiperlipidemia

Hiperlipidemia

W diagnostyce zaburze gospodarki lipidowej uzyskanie wiarygodnych wynik闚 wymaga standaryzacji pobierania i przygotowania materia逝. [[ranking]] Przygotowanie do badania profilu lipidowego Aby ustrzec si fa連zywie nieprawid這wych wynik闚 nale篡 pami皻a o podstawowych zasadach post瘼owania: Zachowa w...

Wysi貫k fizyczny u pacjent闚 po zawale serca

Wysi貫k fizyczny u pacjent闚 po zawale serca

Umiarkowany wysi貫k fizyczny ma korzystny wp造w na zwi瘯szenie wydolno軼i fizycznej i sprawno軼i pacjenta po zawale serca. Pacjenci po zawale serca powinni 4-6 razy w tygodniu wykonywa co najmniej 30 minutowy wysi貫k fizyczny. [[ranking]] Bardzo istotny jest rodzaj wykonywanych 獞icze. Nale篡 pami皻a aby...

Wady serca u doros造ch

Wady serca u doros造ch

Wady serca u doros造ch to m.in: zesp馧 Barlowa (zesp馧 wypadania p豉tk闚 zastawki dwudzielnej), zesp馧 Eisenmengera, zawa serca (zawa mi窷nia sercowego), dwup豉tkowa zastawka aorty, izolowany ubytek przegrody mi璠zykomorowej, serce tr鎩przedsionkowe, zw篹enie odp造wu z prawej komory, zw篹enie odp造wu z...

Wady serca u dzieci

Wady serca u dzieci

Wady serca i uk豉du kr捫enia to najcz瘰tsze wady wrodzone, kt鏎e wyst瘼uj u oko這 1% 篡wo urodzonych noworodk闚. Niewykryte w odpowiednim czasie mog prowadzi do wielu powik豉, ze 鄉ierci w陰cznie. Odpowiednio szybkie rozpoznanie oraz rozpocz璚ie terapii daje spore szanse na ich pe軟e wyleczenie....

Leki przeciwp造tkowe

Leki przeciwp造tkowe

Do lek闚 przeciwp造tkowych nale膨: Kwas acetylosalicylowy Dzia豉nie przeciwp造tkowe tego zwi您ku polega na nieodwracalnym hamowaniu cyklooksygenazy p造tkowej (jeden z enzym闚 p造tek krwi). [[ranking]] Zahamowanie cyklooksygenazy (COX) powoduje zmniejszenie syntezy tromboksanu A2 - zwi您ku chemicznego...

Defibrylacja

Defibrylacja

Defibrylacja jest zabiegiem, kt鏎ego celem jest przerwanie migotania kom鏎. Mechanizm dzia豉nia defibrylacji polega na jednoczesnej dnoczesnej depolaryzacji ca貫go mi窷nia sercowego w wyniku zadzia豉nia pr康em o odpowiednio du瞠j mocy. [[ranking]] Defibrylacja powoduje uporz康kowanie 豉dunk闚 elektrycznych w...

Rozrusznik serca (stymulator serca)

Rozrusznik serca (stymulator serca)

Najbardziej podstawowa funkcja rozrusznika serca (stymulator serca, kardiostymulator) polega na zabezpieczeniu pacjent闚 zagro穎nych bradykardi. Jednak瞠 istniej tak瞠 stymulatory, kt鏎e s w stanie opanowa tachykardi. Stymulatory (rozruszniki serca) mog by stosowane czasowo, zapewniaj stymulacj w...

Wszczepienie stymulatora serca (rozrusznika serca)

Wszczepienie stymulatora serca (rozrusznika serca)

Sztuczny rozrusznik serca, czyli inaczej m闚i帷 stymulator to urz康zenie s逝膨ce do elektrycznego pobudzania rytmu serca. Wszczepienie stymulatora serca jest zabiegiem wykonywanym w znieczuleniu miejscowym w pracowni elektrofizjologii. Umieszczanie stymulatora i elektrod odbywa si pod kontrol RTG....

Kody rozrusznik闚 serca (stymulator闚 serca)

Kody rozrusznik闚 serca (stymulator闚 serca)

Sta豉 elektrostymulacja serca stosowana jest w leczeniu bradyarytmii od ko鎍a lat 50-tych XX wieku. Obecnie istotny post瘼 zaszed zar闚no pod wzgl璠em mo磧iwo軼i technicznych, jak i zakresu programowalnych parametr闚. Aby zrozumie kliniczne aspekty elektrostymulacji, nale篡 zapozna si z podstawowymi...

Naczynia wie鎍owe serca

Naczynia wie鎍owe serca

Serce cz這wieka unaczynione jest przezt皻nice wie鎍owe(pocz徠kowy odcinek t皻nic wie鎍owych obejmuje serce, co mo瞠 przypomina wieniec). Wyr騜niamy dwie g堯wne t皻nice wie鎍owe, kt鏎e odchodz od aorty wst瘼uj帷ej w tzw. zatokach aorty (Valsalvy). G堯wne t皻nice wie鎍owe to lewa i prawa t皻nica wie鎍owa....

Nadci郾ienie t皻nicze

Nadci郾ienie t皻nicze

Nadci郾ienie t皻nicze (Hypertensio arterialis) jest to choroba uk豉du kr捫enia polegaj帷a na sta造m lub okresowym podwy窺zeniu ci郾ienia t皻niczego krwi powy瞠j warto軼i prawid這wych, czyli 140/90 mmHg. Nadci郾ienie t皻nicze z regu造 wykrywane jest podczas przypadkowego badania kontrolnego krwi. Najwi瘯sza...

Nadci郾ienie t皻nicze u kobiet w ci捫y

Nadci郾ienie t皻nicze u kobiet w ci捫y

Pomimo znacznego post瘼u medycyny perinatalnej ci捫a powik豉na nadci郾ieniem t皻niczym stanowi w dalszym ci庵u wyzwanie dla po這積ika. Wed逝g danych z literatury stan przedrzucawkowy (praeeclampsia) wyst瘼uje u 5-20% ci篹arnych. Rocznie w 鈍iecie na nadci郾ienie choruje oko這 3 milion闚 kobiet, z czego oko這...

Obrz瘯 p逝c

Obrz瘯 p逝c

Obrz瘯 p逝c (Oedema pulmonalis) to stan kliniczny b璠帷y wynikiem masywnego przemieszczenia p造n闚 z w這郾iczek p逝cnych (drobne naczynia do tkanki 鈔鏚mi捫szowej) i p璚herzyk闚 p逝cnych. Zjawisko to spowodowane jest wzrostem ci郾ienia w 這篡sku naczyniowym p逝c. [[ranking]] Przyczyny obrz瘯u p逝c...

Kardiochirurgia

Kardiochirurgia

Kardiochirurgia jest dziedzin medycyny zajmuj帷 si leczeniem operacyjnym serca i naczy krwiono郾ych. I cho kardiologia inwazyjna przejmuje coraz wi璚ej procedur wykonywanych dotychczas w ramach operacji kardiochirurgicznych, nie ma obaw, 瞠 dziedzina ta przestanie istnie. Wraz z post瘼em...

Koronarografia

Koronarografia

Koronarografia jest to badanie naczy wie鎍owych cewnikiem wprowadzonym przez t皻nic udow (lekarz nak逝wa j w pachwinie pacjenta). Koronarografia wykonywana jest w pracowni hemodynamiki w pozycji le膨cej i znieczuleniu miejscowym. Do t皻nicy udowej wprowadzana jest tzw. koszulka naczyniowa a przez ni...

Badanie EKG Holter (ca這dobowe monitorowanie rytmu serca)

Badanie EKG Holter (ca這dobowe monitorowanie rytmu serca)

Badanie EKG metod Holtera, (ca這dobowe monitorowanie rytmu serca, badanie holterowskie - nazwa badania pochodzi od nazwiska tw鏎cy) wykonywane jest aby oceni aktywno嗆 elektryczn serca w ci庵u ca貫j doby. Badanie Holtera zlecane jest przez kardiologa najcz窷ciej w przypadku podejrzenia nieprawid這wej,...

Test wysi趾owy EKG

Test wysi趾owy EKG

Badanie wysi趾owe EKG (test wysi趾owy EKG, pr鏏a wysi趾owa) polega na ocenie zmian zachodz帷ych w sercu podczas wysi趾u fizycznego, jakim jest jazda na rowerze stacjonarnym lub marsz na bie積i elektrycznej. Badanie ma na celu zdiagnozowanie zmian ukrwienia i czynno軼i serca, podczas wysi趾u fizycznego. W...

Serce sportowca (rozstrze u sportowc闚)

Serce sportowca (rozstrze u sportowc闚)

Umiarkowany, regularny wysi貫k fizyczny korzystnie wp造wa na polepszenie wydolno軼i fizycznej serca. Jednak w przypadku d逝gotrwa貫go nadmiernego wysi趾u fizycznego mo瞠 doj嗆 do niekorzystnych zmian w budowie serca (rozstrze serca u sportowc闚), kt鏎e u os鏏 nie trenuj帷ych zosta造by uznane za...

Metody operacyjne by-pass闚

Metody operacyjne by-pass闚

Wszystkie metody leczenia choroby niedokrwiennej serca maj na celu popraw przep造wu krwi przez zw篹one naczynia wie鎍owe, a co za tym idzie popraw ukrwienia serca. Wszczepienie by-pass闚, czyli pomost闚 aortalno-wie鎍owych, jest jedn z metod leczenia zaawansowanej choroby niedokrwiennej serca. Jest to...

Choroba niedokrwienna serca (choroba wie鎍owa)

Choroba niedokrwienna serca (choroba wie鎍owa)

Choroba niedokrwienna serca (IHD, ischaemic heart disease, Angina pectoris, d豉wica piersiowa, choroba wie鎍owa) to objawowy okres mia盥篡cy naczy wie鎍owych. Spowodowana jest zmianami morfologicznymi w naczyniach wie鎍owych lub naczyniach ich odga喚zie. [[ranking]] Choroba niedokrwienna serca to ostre lub...

Ci郾ienie krwi i t皻no

Ci郾ienie krwi i t皻no

W cyklu pracy serca wyr騜niamy skurcz i rozkurcz. Podczas skurczu (systole) krew wyrzucana jest z kom鏎 do t皻nic. W czasie rozkurczu (diastole) krew nap造wa z przedsionk闚 do kom鏎. W warunkach normalnych serce cz這wieka wykonuje oko這 60-80 skurcz闚 na minut. [[ranking]] Ci郾ienie t皻nicze krwi W momencie...

Pomiar ci郾ienia t皻nicznego krwi

Pomiar ci郾ienia t皻nicznego krwi

Ci郾ienie krwi jest mierzone celem okre郵enia jaka jest jego skurczowa i rozkurczowa warto嗆. Warto嗆 ci郾ienia skurczowego zale篡 od rzutu serca i elastyczno軼i t皻nic. Ci郾ienie rozkurczowe zale積e jest od oporu naczy obwodowych. [[ranking]] Zmierzone warto軼i ci郾ienia krwi zapisujemy w postaci:...

Mia盥篡ca (blaszka mia盥篡cowa)

Mia盥篡ca (blaszka mia盥篡cowa)

Powstawanie blaszki mia盥篡cowej w 鈍ietle naczy wie鎍owych jest przyczyn choroby niedokrwiennej serca. Wyr騜niamy r騜ne postaci choroby niedokrwiennej: d豉wica piersiowa stabilna (angina pectoris stabilis), d豉wica piersiowa niestabilna (angina pectoris instabilis), zawa serca (infarctus cordis) i nag豉...

Powstawanie blaszki mia盥篡cowej

Powstawanie blaszki mia盥篡cowej

Blaszka mia盥篡cowa jest zmian wyst瘼uj帷 w 軼ianie t皻nic (b這na wewn皻rzna) powstaj帷 w przebiegu mia盥篡cy naczy. Blaszka sk豉da si z masy lipidowej (g堯wnie LDL - z造 cholesterol), kom鏎ek oraz w堯knika. Uwypukla si do 鈍iat豉 naczynia i zmniejsza jego 鈔ednic. Mo瞠 to powodowa niedokrwienie...

Patogeneza blaszki mia盥篡cowej

Patogeneza blaszki mia盥篡cowej

Patogeneza blaszki mia盥篡cowej - mechanizm powstawania blaszki mia盥篡cowej. [[ranking]] 0. Przyczyny powstawania blaszki mia盥篡cowej cholesterol LDL turbulentny przep造w krwi (stres ci郾ieniowy) niezidentyfikowane czynniki / toksyny homocysteina palenie papieros闚 infekcje wirusowe nadci郾ienie kompleksy...

Hipotonia ortostatyczna

Hipotonia ortostatyczna

Hipotonia ortostatyczna jest to spadek ci郾ienia skurczowego krwi o ponad 20 mmHg lub spadek ci郾ienia rozkurczowego o ponad 10 mmHg po 3 minutach od pionizacji. [[ranking]] Hipotonia ortostatyczna wywo豉na jest nieprawid這w funkcj uk豉du autonomicznego (wsp馧czulny i przywsp馧czulny uk豉d nerwowy)....

Kardiomiopatia rozstrzeniowa

Kardiomiopatia rozstrzeniowa

Kardiomiopatia rozstrzeniowa (kardiomiopatia zastoinowa, DCM) to choroba mi窷nia sercowego, prowadz帷a do zmniejszenia jego kurczliwo軼i, niekorzystnego powi瘯szenia kom鏎 serca i w konsekwencji rozwoju pocz徠kowo lewokomorowej a nast瘼nie obukomorowej niewydolno軼i serca. [[ranking]] Kardiomiopatie...

ECHO serca (USG serca)

ECHO serca (USG serca)

Echo serca (USG serca, echokardiografia, UKG, ultrasonokardiografia) jest badaniem, kt鏎e pozwala na ocen budowy serca i jego pracy. Podczas badania ECHO oceniane s zastawki (ich budowa i funkcja), jamy serca (tj. przedsionki i komory) - oceniane s poprzez pomiar ich obj皻o軼i, grubo軼i 軼ian,...

Diagnostyka serca

Diagnostyka serca

Serce jest centralnym narz康em uk豉du krwiono郾ego cz這wieka, po這穎nym w klatce piersiowej, w 鈔鏚piersiu 鈔odkowym, wewn徠rz worka osierdziowego. Wed逝g statystyk, rokrocznie coraz wi璚ej os鏏 zapada na choroby serca. Z tego powodu tak wa積e s metody obrazuj帷e zdrowie i kondycj tego narz康u. [[ranking]]...

Zabiegi stosowane na oddzia豉ch ostrej opieki kardiologicznej

Zabiegi stosowane na oddzia豉ch ostrej opieki kardiologicznej

Oddzia ostrej opieki kardiologicznej, jako nieod陰czna cz窷 oddzia逝 kardiologii pe軟i niezwykle wa積e funkcje, zar闚no ze wzgl璠u na szereg wykonywanych tam zabieg闚, jak i ze wzgl璠u na profil le膨cych tam pacjent闚. S to bowiem Ci chorzy, kt鏎zy ze wzgl璠u na sw鎩 stan zdrowia wymagaj 24-godzinnej...

Resuscytacja kr捫eniowo-oddechowa

Resuscytacja kr捫eniowo-oddechowa

Przedstawione poni瞠j algorytmy post瘼owania s przeznaczone dla laik闚 tzn. os鏏 nie maj帷ych na co dzie styczno軼i z medycyn ratunkow. Algorytmy post瘼owania dla laik闚 r騜ni si troch od algorytm闚 stosowanych przez wykwalifikowanych ratownik闚. Resuscytacj kr捫eniowo-oddechow prowadzi si wed逝g...

BMI (wska幡ik masy cia豉, body mass index)

BMI (wska幡ik masy cia豉, body mass index)

BMI (wska幡ik masy cia豉, body mass index) to najprostszy spos鏏 okre郵enia oty這軼i u cz這wieka. BMI jest wyliczany z prostego wzoru, w kt鏎ym masa cia豉 w kilogramach dzielona jest przez wzrost w metrach podniesiony do pot璕i drugiej. O oty這軼i m闚imy w sytuacji, gdy t逝szcze stanowi 20% wagi m篹czyzny...

Dieta obni瘸j帷a poziom trigliceryd闚

Dieta obni瘸j帷a poziom trigliceryd闚

Aby uzyska obni瞠nie poziomu trigliceryd闚 we krwi nale篡 zredukowa zawarto嗆 t逝szcz闚 w diecie poni瞠j 30% warto軼i energetycznej ca貫go spo篡wanego pokarmu. Ca趾owite zaprzestanie spo篡wania jakiegokolwiek alkoholu. Normalizacja masy cia豉 (BMI w przedziale 20-25). [[ranking]] Pacjenci z...

Diety

Diety

Diety zdrowotne, profilaktyczne zwi您ane z chorobami serca i uk豉du kr捫enia: dieta obni瘸j帷a poziom trigliceryd闚, dieta 鈔鏚ziemnomorska, dieta obni瘸j帷a poziom cholesterolu, dieta cukrzycowa, dieta hipolipemiczna, dieta po zawale serca, dieta bogata w...

Dieta 鈔鏚ziemnomorska

Dieta 鈔鏚ziemnomorska

Dieta 鈔鏚ziemnomorska jest to okre郵enie stosowane do okre郵enia diety stosowanej przez ludzi 篡j帷ych w basenie Morza 字鏚ziemnego. [[ranking]] Badania naukowe wskazuj, 瞠 ludzie stosuj帷y diet 鈔鏚ziemnomorsk maj d逝窺z 鈔edni d逝go嗆 篡cia i mniejsz cz瘰to嗆 wyst瘼owania chor鏏 uk豉du...

Dieta obni瘸j帷a poziom cholesterolu

Dieta obni瘸j帷a poziom cholesterolu

Dieta obni瘸j帷a st篹enie lipid闚 (dieta obni瘸j帷a poziom cholesterolu). Utrzymuj swoj mas cia豉 taka aby tw鎩 wska幡ik masy cia豉 mie軼i si pomi璠zy 20 a 25 (BMI - body mass index - wska幡ik masy cia豉), ogranicz ilo嗆 kalorii w stosowanej diecie; zacznij regularnie uprawia umiarkowany wysi貫k...

B鏊e w klatce piersiowej o podobnym do d豉wicy charakterze

B鏊e w klatce piersiowej o podobnym do d豉wicy charakterze

Czy istniej inne, opr鏂z choroby wie鎍owej, stany chorobowe powoduj帷e b鏊e w klatce piersiowej o podobnym do d豉wicy charakterze? [[ranking]] Tak. Wiele jednostek chorobowych objawia si b鏊ami w klatce piersiowe, a kilka z nich daje objawy 逝dz帷o podobne do d豉wicy. Diagnostyka r騜nicowa d豉wicopodobnych...

Dieta cukrzycowa (leczenie niefarmakologiczne cukrzycy typu 2)

Dieta cukrzycowa (leczenie niefarmakologiczne cukrzycy typu 2)

Leczenie niefarmakologiczne cukrzycy typu 2 (insulinoniezale積a) (dieta cukrzycowa, dieta diabetyk闚, dieta w cukrzycy) opiera si g堯wnie na spo篡waniu odpowiednich produkt闚 i regularnym wykonywaniu 獞icze fizycznych. Regularna aktywno嗆 fizyczna zwi瘯sza wra磧iwo嗆 mi窷ni na insulin. [[ranking]] Wszyscy...

Dieta hipolipemiczna

Dieta hipolipemiczna

Dieta hipolipemiczna opublikowana przez Europejskie Towarzystwo Mia盥篡cowe. [[ranking]] Produkty zalecane Produkty do spo篡wania w ograniczonych ilo軼iach Produkty przeciwwskazane Nabia Mleko chude. Sery chude. Jogurt chudy. Bia趾o jajek. Substytuty jaj. Mleko p馧t逝ste. Sery: Brie,...

Aorta

Aorta

Aorta jest g堯wnym pniem t皻niczym ludzkiego uk豉du krwiono郾ego. Z lew komor serca jest po陰czona za pomoc zastawki aortalnej. Przebieg t皻nicy g堯wnej dzielimy na odcinek piersiowy i brzuszny. Cz窷 aorty znajduj帷 si w klatce piersiowej dzielimy na aort wst瘼uj帷, 逝k aorty i aort zst瘼uj帷,...

Gazometria

Gazometria

Gazometria jest badaniem laboratoryjnym oceniaj帷ym r闚nowag kwasowo-zasadow organizmu. [[ranking]] Do badania mo積a pobra krew w這郾iczkow (z p豉tka ucha albo czubka palca) ale bardziej wiarygodne wyniki otrzymuj si z krwi t皻niczej. Pierwsze pobranie wykonuje zwykle technik laborant nak逝waj帷...

Betaadrenolityki (beta-blokery)

Betaadrenolityki (beta-blokery)

Beta-adrenolityki, nazywane potocznie beta-blokerami, s lekami blokuj帷ymi receptory adrenergiczne beta-1 i beta-2, co skutkuje zahamowaniem dzia豉nia uk豉du adrenergicznego (wsp馧czulnego), czyli efekt闚 wywo造wanych przez adrenalin i noradrenalin. Stan ten powoduje zmniejszenie cz瘰to軼i akcji serca,...

Borelioza

Borelioza

Borelioza jest chorob bakteryjn nale膨c do zoonoz (choroby odzwierz璚e). Cz這wiek mo瞠 zarazi si borelioz po uk御zeniu przez kleszcza-nosiciela. Chorob wywo逝je bakteria z gatunku Borrelia (grupa kr皻k闚). Borelioza przebiega dwuetapowo: [[ranking]] 1. Pierwszy etap choroby manifestuje si jako rumie...

Ci庵貫 zm璚zenie

Ci庵貫 zm璚zenie

Ci庵貫 zm璚zenie mo瞠 by objawem wielu chor鏏. Mo瞠 by oczywi軼ie spowodowane zwyk造m przepracowaniem. Nie nale篡 jednak bagatelizowa tego objawu, je郵i utrzymuje si mimo odpoczynku czy urlopu. Z punktu widzenia kardiologa na pewno nale篡 pomy郵e o niewydolno軼i serca. W przebiegu przewlek貫j...

Cukrzyca

Cukrzyca

Cukrzyca jest chorob wynikaj帷 z zaburze metabolizmu glukozy. Przyczyn tych zaburze jest wzgl璠ny lub bezwzgl璠ny niedob鏎 insuliny. [[ranking]] Cukrzyca typu 1 Cukrzyca typu 1, dawnej zwana cukrzyca ludzi m這dych. Jest to choroba autoimmunologiczna, w przebiegu kt鏎ej dochodzi do niszczenia kom鏎ek...

B鏊 w klatce piersiowej

B鏊 w klatce piersiowej

B鏊 w klatce piersiowej mo瞠 towarzyszy wielu jednostkom chorobowym. Poni瞠j wymienionych i pokr鏒ce opisanych jest tylko kilka. W przypadku b鏊u w klatce piersiowej kluczowe jest wykluczenie jego kardiologicznych przyczyn. Przyczyn mo瞠 by choroba wie鎍owa serca. Zawsze nale篡 te wykluczy zawa serca,...

B鏊 serca

B鏊 serca

B鏊 serca jest potocznym og鏊nym cz瘰to trudnym do dok豉dnego zdefiniowania. Zaburzenia rytmu serca, skurcze dodatkowe, bloki przewodzenia z wyst瘼owaniem pauz s cz瘰to okre郵ane przez pacjent闚 jako uczucie "wyrywania si serca z piersi", "ko豉tania serca" czy wra瞠nia "zamierania serca". Poniewa sam b鏊...

Duszno嗆

Duszno嗆

Uczucie duszno軼i jest wynikiem dysproporcji mi璠zy zapotrzebowaniem organizmu na tlen a mo磧iwo軼i jego dostarczenia do tkanek i organ闚. Przyczyna duszno軼i mo瞠 wiec le瞠 w zaburzeniach wymiany gazowej zachodz帷ej w p逝cach, w sercu, kt鏎e nie jest w stanie zapewni dostatecznego przep造wu krwi oraz w...

B鏊 穎陰dka

B鏊 穎陰dka

B鏊 穎陰dka typowo lokalizuje si w obszarze nadbrzusza, w miejscu zwanym potocznie "do趾iem sercowym". Mo瞠 mie r騜ne nasilenie, charakter i przyczyny. Ostry, k逝j帷y b鏊 ("jak d寫ni璚ie no瞠m") wyst瘼uj帷y na czczo, ust瘼uj帷y po posi趾u jest charakterystyczny dla choroby wrzodowej 穎陰dka. Podobne...

Chromanie przestankowe

Chromanie przestankowe

Chromanie przestankowe jest objawem niedokrwienia ko鎍zyn. Podczas pracy mi窷nie zwi瘯szaj swoje zapotrzebowanie na tlen. Ponadto, w wyniku przemian energetycznych, w pracuj帷ych mi窷niach powstaje wiele metabolit闚, kt鏎e powinny by "wyp逝kane" przez strumie krwi. Aby mi窷nie pracowa造 wydajnie, ich...

Maska brzuszna zawa逝 serca

Maska brzuszna zawa逝 serca

Zawa serca typowo manifestuje si silnym, d豉wi帷ym b鏊em w klatce piersiowej, promieniuj帷ym do lewego barku lub 簑chwy, z towarzysz帷ym l瘯iem przed 鄉ierci i cz瘰to tak瞠 z duszno軼i. Czasami jednak b鏊 promieniuje do nadbrzusza lub b鏊 w nadbrzuszu wyst瘼uje jako jedyny objaw. Tak sytuacj nazywamy...

Sarkoidoza

Sarkoidoza

Sarkoidoza jest uog鏊nion chorob ziarniniakow o nieznanej etiologii. Wyst瘼uje przewa積ie u m這dych os鏏 doros造ch. Objawia si najcz窷ciej powi瘯szeniem w瞛堯w ch這nnych wn瘯 i zmian mi捫szowych w p逝cach, lecz mo瞠 zaatakowa praktycznie ka盥y narz康. Ze wzgl璠u na brak przyczyny leczy si j objawowo....

Profilaktyka zawa逝 serca

Profilaktyka zawa逝 serca

Profilaktyka zawa逝 serca mo瞠 by pierwotna lub wt鏎na i ma na celu niedopuszczenie do kolejnego zawa逝. Profilaktyk dzieli si r闚nie na strategi populacyjn, maj帷 za zadanie nie dopu軼i u os鏏 zdrowych do choroby, oraz na strategi du瞠go ryzyka, stosowan u os鏏 z licznymi czynnikami ryzyka zawa逝....

Dusz帷y kaszel

Dusz帷y kaszel

Dusz帷y kaszel mo瞠 by objawem bardzo wielu chor鏏. Przede wszystkim nale篡 my郵e o patologiach ok豉du oddechowego: od stan闚 zapalnych jak zapalenie oskrzeli czy p逝c, poprzez astm i przewlek陰 obturacyjn chorob p逝c (POChP) a po gru幢ic i choroby nowotworowe. Przewlek造 kaszel z odpluwaniem...

Fastum gel

Fastum gel

Fastum gel to handlowa nazwa preparatu zawieraj帷ego ketoprofen. Ketoprofen to substancja z grupy niesterydowych lek闚 przeciw zapalnych (NLPZ). Ketoprofen ma dzia豉nie przeciwb鏊owe, przeciwzapalne, przeciwgor帷zkowa i w pewnym stopniu r闚nie przeciwagregacyjne. Lek w postaci 瞠lu jest u篡wany miejscowo po...

Depresja

Depresja

Depresja jest to z這穎na jednostka chorobowa, u pod這瘸 kt鏎ej upatruje si wyst瘼owanie zaburze w st篹eniach neurotransmiter闚 w o鈔odkowym uk豉dzie nerwowym (prawdopodobnie g堯wnie spadek st篹enia serotoniny). Jest to jednak du瞠 uproszczenie zagadnienia. Klinicznie depresja charakteryzuje si...

Nadczynno嗆 tarczycy

Nadczynno嗆 tarczycy

Nadczynno嗆 tarczycy to stan wynikaj帷y z nadmiaru hormon闚 tarczycy we krwi. Nadczynno嗆 mo瞠 by pierwotna, to znaczy ze wynika z procesu chorobowego umiejscowionego w samej tarczycy, lub wt鏎na. Najcz瘰tsz przyczyn wt鏎nej nadczynno軼i jest hormonalnie czynny gruczolak przysadki m霩gowej. Rzadsz...

Niedoczynno嗆 tarczycy

Niedoczynno嗆 tarczycy

Niedoczynno嗆 tarczycy to stan wywo豉ny za ma豉 produkuj hormon闚 (T3 oraz T4) tarczycy w stosunku do zapotrzebowania organizmu. Chory z niedoczynno軼i tarczycy mo瞠 by spowolnia造, odczuwa przewlek貫 zm璚zenie, jest zwykle senny. Chorzy preferuj przebywanie w ciep造ch pomieszczeniach, 豉two marzn....

Hiperycyna (wyci庵 z dziurawca)

Hiperycyna (wyci庵 z dziurawca)

G堯wn substancj czynn wyci庵u z dziurawca jest hiperycyna. Zwi您ek ten jest inhibitorem MAO (enzym rozk豉daj帷y niekt鏎e neurotransmitery, w tym wypadku wa積e jest dzia豉nie MAO na serotonin). Zahamowanie dzia豉nia MAO powoduje wzrost st篹enie serotoniny w o鈔odkowym uk豉dzie nerwowym i zmniejszenie si...

Nadci郾ienie p逝cne

Nadci郾ienie p逝cne

Nadci郾ienie p逝cnejest jednostk chorobow, w przebiegu kt鏎ej wzrasta ci郾ienie w t皻nicach p逝cnych. Nadci郾ienie rozpoznajemy, gdy 鈔ednie ci郾ienie w t皻nicy p逝cnej przekracza 25 mm Hg (milimetr闚 s逝pka rt璚i) w spoczynku lub 30 mm Hg w czasie wykonywania wysi趾u. [[ranking]] Podzia nadci郾ienia...

Wyci庵 z ziela melisy

Wyci庵 z ziela melisy

Preparat zio這wy zawieraj帷y wyci庵 z ziela melisy, korzenia koz趾a i arcydzi璕la, wyci庵 z szyszek chmielu i kwiatu lawendy. Poszczeg鏊ne sk豉dniki preparatu zio這wego zawieraj substancje o dzia豉niu uspokajaj帷ym, rozkurczowym i nasennym - st康 zastosowanie nervosolu w stanach wzmo穎nego napi璚ia...

MCHC (鈔ednie kom鏎kowe st篹enie hemoglobiny)

MCHC (鈔ednie kom鏎kowe st篹enie hemoglobiny)

MCHC to jeden z parametr闚 morfologii krwi obwodowej odnosz帷y si do opisu krwinek czerwonych (erytrocyt闚). MCHC to skr鏒 od angielskiego: Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration, czyli: 鈔ednie kom鏎kowe st篹enie hemoglobiny. Parametr ten powinien zawiera si w granicach od 32 do 36 g/dl krwi (g鏎ne i...

Krwiak m霩gu

Krwiak m霩gu

Gwa速ownie narastaj帷e deficyty neurologiczne, a przy du篡ch krwawieniach szybko rozwijaj帷a si 酥i帷zka to g堯wne objawy krwawienia 鈔鏚m霩gowego. Charakter objaw闚 neurologicznych zale篡 od wielko軼i i topografii krwawienia. Krwiak m霩gu jest natomiast nast瘼stwem krwotoku, do kt鏎ego dosz這 w obr瑿ie...

Mrowienie w nogach

Mrowienie w nogach

Mrowienia, wra瞠nia "biegaj帷ych mr闚ek", dr皻wienia - wszystkie te wra瞠nia czuciowe s przez lekarzy nazywane parestezjami - czuciem opacznym. [[ranking]] Parestezje w obr瑿ie n鏬 mog by objawem r騜nych schorze. Nale篡 na pewno bra pod uwag 篡laki ko鎍zyn dolnych i niedokrwienie ko鎍zyn dolnych w...

Lipemia

Lipemia

Lipemia to termin odnosz帷y si do zaburzenia st篹enia lipoprotein we krwi. Pod uwag bierze si g堯wnie chylomikrony i VLDL - lipoproteiny o bardzo niskiej g瘰to軼i. Chylomikrony powstaj w jelitach, zawieraj g堯wnie triglicerydy, mniej cholesterolu. Ich zadaniem jest transport t逝szczy zawartych w...

Chwilowa utrata wzroku

Chwilowa utrata wzroku

Chwilowa utrata wzroku mo瞠 mie przyczyny kr捫eniowe. Siatk闚ka - b這na sensoryczna oka, odpowiedzialna za odbi鏎 (percepcj) bod嬈闚 鈍ietlnych i pierwszy etap w drodze impulsu 鈍ietlnego do kory m霩gowej, jest unaczyniona przez odga喚zienia t皻nicy 鈔odkowej siatk闚ki. T皻nica ta wywodzi si z t皻nicy...

Niedowaga

Niedowaga

Niedowaga jest definiowana przez warto嗆 wsp馧czynnika BMI w zakresie 17,5-18,5. U niemowl徠 i dzieci do okre郵enia wagi odpowiedniej dla wieku, p販i i wzrostu u篡wa si specjalnych siatek centylowych. [[ranking]] Przyczyny niedowagi Niedowaga jest stanem nienaturalnym dla organizmu cz這wieka. Mo瞠 wynika z...

Niedotlenienie m霩gu

Niedotlenienie m霩gu

M霩g jest najwra磧iwszym na niedotlenienie i niedokrwienie narz康em naszego organizmu. Pozbawiony tlenu i substancji energetycznych (g堯wnie glukoza) ulega nieodwracalnym uszkodzeniom ju po 4 minutach. Prawid這we ukrwienie m霩gu nie zawsze oznacza, 瞠 organ ten otrzymuje odpowiedni ilo嗆 tlenu. Objawy...

Mikrogruczolak (guz przysadki m霩gowej)

Mikrogruczolak (guz przysadki m霩gowej)

Mikrogruczolak to termin odnosz帷y si do guza przysadki m霩gowej, zawieraj帷y informacj na temat jego wielko軼i. Mikrogruczolakami nazywamy guzy, kt鏎ych 鈔ednica jest mniejsza ni 1 cm. [[ranking]] Przysadka m霩gowa jest gruczo貫m wewn徠rzwydzielniczym nadrz璠nym w stosunku do pozosta造ch tego typu...

Rak p逝c

Rak p逝c

Rak p逝c to nowotw鏎 z這郵iwy wywodz帷y si z nab這nka dr鏬 oddechowych - jest chorob ci篹k, rokowania jest zwykle niepomy郵ne. Istnieje kilka typ闚 histologicznych tego raka, jednak najistotniejszy jest podzia豉 na raka drobnokom鏎kowego i niedrobnokom鏎kowego. Durgi typ jest we wczesnym stadium zmian...

Pr鏏a wysi趾owa

Pr鏏a wysi趾owa

Pr鏏a wysi趾owa jest nieinwazyjnym badaniem diagnostycznym stosowanym w kardiologii do oceny reakcji mi窷nia sercowego na wysi貫k fizyczny, kt鏎y przek豉da si na wi瘯sze zapotrzebowanie serca na tlen. [[ranking]] W czasie badania oceniany jest zapis EKG, ci郾ienie t皻nicze oraz cz瘰to嗆 serca. Pacjent...

Obrz瘯 n鏬

Obrz瘯 n鏬

Obrz瘯 n鏬 mo瞠 mie r騜ne przyczyny, niekoniecznie zwi您ane z uk豉dem sercowo-naczyniowym. Wa積e jest, czy obrz瘯 jest symetryczny, czy dotyczy tylko n鏬, czy te innych cz窷ci cia豉. Istotne jest tak瞠, czy poza obrz瘯iem wyst瘼uj dodatkowe objawy jak podwy窺zona temperatura, b鏊, zaczerwienienie....

Pulsowanie brzucha

Pulsowanie brzucha

Pulsowanie wyczuwalne pod pow這kami brzucha mo瞠, ale nie musi, by objawem chorobowym. Wszystko zale篡 od budowy cia豉 cz這wieka. [[ranking]] Anatomicznie, przez jam brzuszn, mniej wi璚ej wzd逝 lewego brzegu kr璕os逝pa, przebiega odcinek brzuszny aorty. Aorta, jak ka盥a t皻nica, pulsuje zgodnie z rytmem...

Preekscytacja

Preekscytacja

Preekscytacja to stan, w kt鏎ym mi窷ni闚ka kom鏎 serca jest pobudzana przedwcze郾ie. [[ranking]] W warunkach fizjologicznych impuls elektryczny powsta造 w w篥le zatokowym musi przej嗆 przez w瞛e przedsionkowo-komorowy, gdy jest to jedyne po陰czenie "elektryczne" pomi璠zy przedsionkami a komorami....

Skoki ci郾ienia t皻niczego

Skoki ci郾ienia t皻niczego

Skoki warto軼i ci郾ienia t皻niczego mog by bardzo dokuczliwym objawem. Mog r闚nie stanowi powa積e zagro瞠nie dla zdrowia i 篡cia pacjenta. Nie nale篡 wi璚 ich lekcewa篡 i zawsze trzeba zasi璕n望 rady lekarza. [[ranking]] Nadci郾ienie jest szczeg鏊nie du篡m problemem w polskim spo貫cze雟twie. Tylko 40%...

T皻nice wie鎍owe

T皻nice wie鎍owe

T皻nice wie鎍owe s naczyniami doprowadzaj帷ymi krew do mi窷nia sercowe. Stanowi pierwsze odga喚zienia aorty wst瘼uj帷ej, rozpoczynaj si tu nad p豉tkami zastawki aortalnej. [[ranking]] T皻nica wie鎍owa lewe dzieli si na ga陰 mi璠zykomorow przedni i ga陰 okalaj帷. T皻nica wie鎍owa prawa ko鎍zy si...

T篹yczka

T篹yczka

T篹yczka jest to stan nadpobudliwo軼i nerwowo-mi窷niowej wywo豉ny zaburzeniami elektrolitowymi w organizmie. G堯wn przyczyna jest spadek st篹enie wapnia w osoczu krwi (hipokalcemia), ale w niekt鏎ych sytuacjach podobne zaburzenia mo瞠 wywo豉 tak瞠 znaczny spadek poziomy magnezu. Objawami t篹yczki s...

Struny 軼i璕niste i rzekome

Struny 軼i璕niste i rzekome

Zar闚no struny 軼i璕niste jak i struny rzekome s prawid這wymi elementami budowy mi窷nia sercowego. [[ranking]] Struny 軼i璕niste Struny 軼i璕niste to twory w postaci nitek 陰cz帷e mi窷nie brodawkowate kom鏎 serca z p豉tkami zastawek. Wewn皻rzna powierzchnia kom鏎 serca nie jest g豉dka, ale wyrze嬌iona...

Szmery serca u dzieci

Szmery serca u dzieci

Os逝chiwanie klatki piersiowej jest badaniem wykonywanym rutynowo u lekarza pediatry, r闚nie wykonuje si je w chwil po urodzeniu. Przyrz康em pomagaj帷ym zdiagnozowa prawid這w prac serca lub jej zaburzenia jest stetoskop. To proste badanie pozwala uchwyci zmian rytmu serca, miarowo軼i a tak瞠 obecno嗆...

如i帷zka

如i帷zka

如i帷zka jest ci篹kim stanem zaburzenia 鈍iadomo軼i. Jest to zaburzenie o charakterze ilo軼iowym, to znaczy 瞠 chory nie ma kontaktu z otoczeniem. [[ranking]] Skala Glasgow W zale積o軼i od przyczyny 酥i帷zki, og鏊ny stan kliniczny chorego mo瞠 by ci篹ki lub stabilny. Ocen 鈍iadomo軼i przeprowadza si na...

Szmery w sercu

Szmery w sercu

Jednym z podstawowych bada serca, kt鏎e jest wykonywane rutynowo u lekarza kardiologa oraz lekarzy innych specjalno軼i jest ods逝chiwanie serca. Przy這瞠nie stetoskopu do klatki piersiowej pozwala na szybkie uzyskanie podstawowych informacji na temat serca (cz瘰to嗆 akcji, miarowo嗆, obecno嗆 patologicznych...

Kr捫enie w 篡ciu p這dowym

Kr捫enie w 篡ciu p這dowym

W 篡ciu p這dowym uk豉d sercowo-naczyniowy cz這wieka nie tylko funkcjonuje inaczej ni po urodzeniu, ale jest tak瞠 inaczej zbudowany. Serce p這du ma kszta速 w przybli瞠niu kulisty, lewe komora jest podobnej grubo軼i co prawa. Przedsionki serca s po陰czone przez otw鏎 w przegrodzie mi璠zyprzedsionkowej...

PDW (wska幡ik anizocytozy p造tek krwi)

PDW (wska幡ik anizocytozy p造tek krwi)

PDW to wska幡ik anizocytozy p造tek krwi, czyli zr騜nicowania p造tek krwi (trombocyt闚) pod wzgl璠em obj皻o軼i. U zdrowego cz這wieka liczba p造tek krwi (PLT) waha si w granicach 150-450 tys./ml. P造tki krwi powstaj w szpiku kostnym z kom鏎ek prekursorowych zwanych megakariocytami. 字ednia obj皻o嗆...

Omdlenie

Omdlenie

Omdleniem nazywamy kr鏒kotrwa豉 utrat przytomno軼i z towarzysz帷ym spadkiem napi璚ia mi窷niowego - mdlej帷y zwykle upada. Przytomno嗆 powraca samoistnie po przyj璚iu pozycji horyzontalnej. Przyczyn omdlenia jest chwilowe niedokrwienie m霩gu, do kt鏎ego mo瞠 dochodzi w r騜nych mechanizmach. [[ranking]]...

Zas豉bni璚ie

Zas豉bni璚ie

Zas豉bni璚ie jest chwilowym zaburzeniem 鈍iadomo軼i, ale bez jej pe軟ej utraty. Mog wyst徙i zawroty g這wy, md這軼i, zaburzenia widzenia. W odruchu obronnym organizmu spada napi璚ie mi窷niowe, pozycja pionowa nie sprzyja prawid這wemu ukrwieniu o鈔odkowego uk豉du nerwowego. [[ranking]] Zas豉bni璚ie mo積a...

Owrzodzenia podudzi

Owrzodzenia podudzi

Owrzodzenia podudzi to objaw przewlekle utrzymuj帷ej si i nieleczonej niewydolno軼i 篡lnej. Jednocze郾ie jest to najpowa積iejsze powik豉nie tej choroby. [[ranking]] Niewydolno嗆 篡lna objawia si zastojem krwi w naczyniach ko鎍zyn dolnych. 圭iany naczy 篡lnych s elastyczne i podatne, rozci庵aj si...

Przewlek貫 niedokrwienie ko鎍zyn dolnych

Przewlek貫 niedokrwienie ko鎍zyn dolnych

Zmiany mia盥篡cowe rozwijaj帷e si z wiekiem i pod wp造wem rozlicznych czynnik闚 ryzyka, dotycz nie tylko t皻nic wie鎍owych. Zw篹eniu ulegaj tak瞠 inne naczynia t皻nicze chorego, do嗆 cz瘰to naczynia t皻nicze ko鎍zyn dolnych. [[ranking]] Do zw篹e wywo豉nych zmianami mia盥篡cowymi mo瞠 dochodzi na r騜nym...

Leczenie chirurgiczne niedokrwienia ko鎍zyn dolnych

Leczenie chirurgiczne niedokrwienia ko鎍zyn dolnych

W sytuacji znacznego zw篹enia t皻nic ko鎍zyn dolnych lub, gdy chromanie przestankowe uniemo磧iwia choremu normalne funkcjonowanie, t皻nice udra積ia si chirurgicznie. Nie zawsze jednak jest to mo磧iwe. Warunkiem powodzenia takiej operacji jest dro積o嗆 naczy t皻niczych poni瞠j zw篹enia. Je郵i jest to...

Krytyczne niedokrwienie ko鎍zyny dolnej

Krytyczne niedokrwienie ko鎍zyny dolnej

Krytycznym niedokrwienie ko鎍zyny dolnej mo瞠 by konsekwencj post瘼uj帷ego zw篹enia naczy na tle mia盥篡cowym lub ostrego zatoru t皻nicy. Podstawowym objawem jest niezno郾y b鏊, nasilaj帷y si w pozycji le膨cej. B鏊 uniemo磧iwia choremu poruszanie si, uniemo磧iwia r闚nie sen. Nie ust瘼uje nawet po...

TIA  (przemijaj帷e ataki niedokrwienne)

TIA (przemijaj帷e ataki niedokrwienne)

M霩g cz這wieka jest niezwykle delikatnym organem. Ka盥e zaburzenie w dostawie krwi niemal natychmiast powoduje jego reakcj w postaci licznych, niepokoj帷ych objaw闚. Jednak瞠 w niekt鏎ych sytuacjach objawy ca趾owicie ust瘼uj w ci庵u pierwszych 24 godzin. Tak sytuacj okre郵a si jako zesp馧 TIA (transient...

Zw篹enia t皻nic szyjnych

Zw篹enia t皻nic szyjnych

Zw篹enie t皻nic szyjnych, czyli naczy, kt鏎e doprowadzaj krew do m霩gu, jest jednym z powik豉 uog鏊nionej mia盥篡cy. Poniewa stan ten mo瞠 prowadzi do powa積ych i niebezpiecznych powik豉, jak na przyk豉d udaru m霩gu, dlatego tak niezwykle wa積a jest jego etiologia, objawy, diagnostyka oraz leczenie....

Zesp馧, choroba, fenomen Raynauda

Zesp馧, choroba, fenomen Raynauda

Fenomen Raynauda jest nazywany zespo貫m lub chorob, w zale積o軼i do tego, czy jest mo磧iwa identyfikacja przyczyn dolegliwo軼i. Je瞠li przyczyny s nieuchwytne, m闚imy o chorobie Raynauda. Je郵i mo瞠my doszuka si w organizmie zaburzenia, kt鏎e wywo逝je dolegliwo軼i, m闚imy o zespole. [[ranking]]...

Transplantacja serca (przeszczep serca)

Transplantacja serca (przeszczep serca)

Kiedy p馧 wieku temu Christian Barnard wykona pierwsz transplantacj serca, ca造 鈍iat wstrzyma oddech. I cho og鏊nie stwierdzono, 瞠 to tylko naukowy eksperyment, osobom chorym na serce da nadziej na zmiany w ich 篡ciu. Dzi transplantacja serca jest uznan metod ratuj帷 ludzkie 篡cie....

P造n w jamie op逝cnowej

P造n w jamie op逝cnowej

P逝ca s pokryte op逝cn. Jest to b這na sk豉daj帷a si z dw鏂h warstw: op逝cnej trzewnej i op逝cnej 軼iennej. Op逝cna trzewna pokrywa p逝ca i jest z nimi zro郾i皻a. Op逝cna 軼ienna 軼i郵e do niej przylega. W pewnych sytuacjach pomi璠zy obie blaszki mo瞠 jednak dosta si powietrze (odma op逝cnowa) lub p造n....

Woda w p逝cach

Woda w p逝cach

Potoczne okre郵enie woda w p逝cach mo瞠 odnosi si do dw鏂h sytuacji klinicznych. Pierwsza to obecno嗆 wysi瘯u lub przesi瘯u w 鈍ietle p璚herzyk闚 p逝cnych. Zagadnienie opisane poni瞠j. Druga sytuacja to p造n w jamie op逝cnowej. [[ranking]] P璚herzyki p逝cne, uk豉daj帷e si jak grona winogron, s elementem...

Wymiary jam serca w badaniu ECHO

Wymiary jam serca w badaniu ECHO

Wymiary jam serca ocenia si na podstawie badanie ECHO wykonywanym w kilku projekcjach. Ocenia si 鈔ednic lewej komy podczas skurczy i rozkurczu serca. Podobnie ocenia si grubo嗆 tylnej 軼iany lewej komory. Grubo嗆 przegrody mi璠zykomorowej ocenia si w rozkurczu. Ponadto, mierzy si 鈔ednic prawej...

Morfologia krwi obwodowej (normy krwi)

Morfologia krwi obwodowej (normy krwi)

Morfologia krwi obwodowej to badanie dostarczaj帷e podstawowych danych na temat trzech grup kom鏎ek znajduj帷ych si we krwi: erytrocyt闚, czyli czerwonych krwinek (tzw. strona czerwona), leukocyt闚, czyli bia造ch krwinek (strona bia豉) oraz trombocyt闚, czyli p造tek krwi. [[ranking]] Erytrocyty (RBC - red...

Zesp馧 Lerischa

Zesp馧 Lerischa

Zesp馧 Lerischa to wyodr瑿niona konfiguracja zw篹e mia盥篡cowych w obr瑿ie t皻nic ko鎍zyn dolnych. Dok豉dnie, jest to wsp馧istnienie ca趾owitej niedro積o軼i lub znacznego zw篹enia w obu t皻nicach biodrowych (aorta brzuszna rozga喚zia si na ko鎍u swojego przebiegu na dwie t皻nice biodrowe wsp鏊ne: lewa i...

T皻no u kobiety ci篹arnej

T皻no u kobiety ci篹arnej

W czasie trwania ci捫y w organizmie kobiety zachodz liczne zmiany. W uj璚iu kardiologicznym, najwa積iejsze jest rozwini璚ie si kr捫enia hiperkinetycznego. Wzrasta rzut serca, wzrasta r闚nie obj皻o嗆 krwi kr捫帷ej. Znaczna cz窷 kobiet odczuwa w czasie ci捫y ko豉tania serca. Kontrolne EKG nie wykazuje...

Leczenie arytmii w ci捫y

Leczenie arytmii w ci捫y

Leczenie farmakologiczne arytmii u kobiet ci篹arnych jest trudnym zagadnieniem z uwagi na kilka aspekt闚. Oczywi軼ie na pierwszy plan wysuwa si kwestia ewentualnego szkodliwego wp造wu leku na p堯d i jego rozw鎩. Jest to szczeg鏊nie istotne na pocz徠ku pierwszego trymestru, gdy powstaj tkanki i organy...

Migotanie przedsionk闚 u ci篹arnych

Migotanie przedsionk闚 u ci篹arnych

Post瘼owanie w migotaniu przedsionk闚 u kobiety ci篹arnej jest uzale積ione w du瞠j mierze od tego, jak arytmia jest tolerowana. Je郵i chora jest niestabilna hemodynamicznie (spadek ci郾ienia, omdlenia, zaburzenia 鈍iadomo軼i) post瘼owaniem z wybory jest natychmiastowe przerwanie arytmii za pomoc...

Nadci郾ienie ci捫owe

Nadci郾ienie ci捫owe

Nadci郾ieniem ci捫owym nazywamy nadci郾ienie, kt鏎e rozwija si w drugiej po這wie ci捫y, tj. po dwudziestym tygodniu ci捫y. Wyj徠ek stanowi kobiety w ci捫y bli幡iaczej (lub mnogiej), u kt鏎ych nadci郾ienie ci篹arnych mo瞠 rozwin望 si wcze郾iej ni przed up造wem 20 tygodni. Bardzo istotne jest ustalenie,...

Leczenie nadci郾ienia t皻niczego u ci篹arnych

Leczenie nadci郾ienia t皻niczego u ci篹arnych

Leczenie farmakologiczne ma na celu zapobieganie rzucawce i innym powa積ym powik豉niom stanu przedrzucawkowego. W przypadku stanu przedrzucawkowego z 豉godnie podwy窺zonym ci郾ieniem t皻niczym leki hipotensyjne nie powinny by stosowane. Leczenie farmakologiczne powinno by rozpocz皻e przy warto軼iach...

Choroby spichrzeniowe

Choroby spichrzeniowe

Choroby spichrzeniowe to wrodzone defekty metaboliczne, kt鏎ych przyczyn jest brak lub niewystarczaj帷a aktywno嗆 r騜nych enzym闚. Objawy choroby wynikaj z uszkodzenia konkretnych organ闚 przez gromadzone w nadmiarze substancje, kt鏎e u zdrowego cz這wieka s metabolizowane i usuwane z organizmu....

Niewydolno嗆 serca u dzieci

Niewydolno嗆 serca u dzieci

Objawy niewydolno軼i serca u osoby doros貫j, nawet u dzieci w wieku szkolnym, s trudne do przeoczenie i do嗆 szybko budz niepok鎩. W tych grupach wiekowych stopie niewydolno軼i okre郵a przy pomocy skali NYHA. U noworodk闚 i niemowlak闚 sytuacja jest jednak inna. Nie tylko z uwagi na przyczyny...

Choroby tkanki 陰cznej

Choroby tkanki 陰cznej

Choroby tkanki 陰cznej, dawniej zwane kolagenozami, to grupa, do kt鏎ej zaliczamy kilka konkretnych jednostek chorobowych. S to miedzy innymi: tocze, twardzina uk豉dowa, zesp馧 antyfosfolipidowy, zapalenia wielomi窷niowe i sk鏎no-mi窷niowe, uk豉dowe zapalenie naczy, choroba Stilla, zesp馧 Sjogrena....

Budowa naczy krwiono郾ych

Budowa naczy krwiono郾ych

Uk豉d kr捫enia cz這wieka sk豉da si serca oraz naczy krwiono郾ych: t皻nic, 篡 i 陰cz帷ych je sieci naczy w這sowatych. Naczynia s rodzajem przewod闚, rur, jednak ich funkcja wykracza poza transport krwi z serca do narz康闚 i z narz康闚 do serca. Naczynia bior tak瞠 czynny udzia w regulacji kr捫enia i...

Biopsja mi窷nia sercowego (biopsja serca)

Biopsja mi窷nia sercowego (biopsja serca)

Biopsja mi窷nia sercowego (biopsja serca) jest inwazyjnym badaniem diagnostycznym, wykonywanym w sytuacjach, gdy inne metody nie pozwoli造 na zidentyfikowanie choroby, a dok豉dna diagnoza jest konieczna do wdro瞠nia odpowiedniego leczenia. Wskazania do biopsji mi窷nia sercowego Biopsja mi窷nia sercowego...

Kwas acetylosalicylowy (aspiryna)

Kwas acetylosalicylowy (aspiryna)

Kwas acetylosalicylowy jest popularnie nazywana aspiryn. Aspiryna w zasadzie jest to nazwa firmowa zastrze穎na przez pierwszego producenta, firm Bayer. [[ranking]] Kwas acetylosalicylowy nale篡 do niesterydowych lek闚 przeciwzapalnych. Mechanizm dzia豉nia leku polega na nieodwracalnym blokowaniu jednego z...

Ucisk w gardle

Ucisk w gardle

Ucisk w gardle jest zagadnieniem interdyscyplinarnym. Je瞠li tego typu dolegliwo軼i utrzymuj si przewlekle, nale篡 zasi璕n望 porady lekarza rodzinnego. [[ranking]] Z obr瑿ie szyi w bliskiej odleg這軼i uk豉daj si struktury kilku uk豉d闚. Wra瞠nie ucisku mog wywo造wa choroby prze造ku, w takich sytuacjach...

Hematokryt

Hematokryt

Hematokryt to jeden z parametr闚 ocenianych w standardowym badani krwi - morfologi. W typowym wydruku badania hematokryt jest skr鏒owo zapisywany jako "Ht". Dostarcza on informacji, jaki procent krwi stanowi elementy upostaciowane, konkretnie erytrocyty czyli czerwone krwinki. Normy s r騜ne w zale積o軼i od...

B鏊 w klatce piersiowej u dziecka

B鏊 w klatce piersiowej u dziecka

B鏊 w klatce piersiowej zawsze budzi niepok鎩 osoby doros貫j. Jest to dolegliwo嗆 odruchowo wi您ana z chorobami serca. U os鏏 doros造ch wyst徙ienie tego typu b鏊u faktycznie obliguje lekarza do wykluczenie przede wszystkich choroby niedokrwiennej serca (choroby wie鎍owej). U dzieci jednak tego typu...

Wady serca

Wady serca

Wady serca mog by wrodzone lub nabyte. Wrodzone wady serca Wrodzon wad serca nazywamy obecno嗆 nieprawid這wo軼i w po陰czenie pomi璠zy jamami serca lub wielkimi naczyniami. Wady wrodzone s spowodowane nieprawid這wo軼iami zaistnia造mi w procesie organogenezy (powstawania, tworzenia si) serca p這du....

Wenflon (cewnik naczyniowy, kaniula do篡lna)

Wenflon (cewnik naczyniowy, kaniula do篡lna)

Wenflon to najprostszy cewnik naczyniowy (kaniula do篡lna), niezb璠ne narz璠zie dzisiejszej medycynie. Wenflon mo積a zak豉da do 篡 (najcz瘰tsze zastosowanie), ale tak瞠 do naczy t皻niczych. Pozwala na sta造 dost瘼 do danego naczynia krwiono郾ego, bez konieczno軼i wielokrotnego nak逝wania przy pomocy ig造....

Syndrom bia貫go fartucha

Syndrom bia貫go fartucha

Syndrom bia貫go fartucha to 瘸rtobliwe okre郵enia sytuacji, w kt鏎ej wyniki pomiar闚 warto軼i ci郾ienia t皻niczego danego cz這wieka s wysokie i niepokoj帷e w warunkach gabinetu lekarskiego, nie odbiegaj natomiast od normy, gdy pacjent dokonuje samodzielnych pomiar闚 w warunkach domowych. Ci郾ienie t皻nicze...

Senno嗆

Senno嗆

Senno嗆 jest zjawiskiem naturalnym, pod warunkiem, 瞠 jest adekwatna do sytuacji i stanu danego cz這wieka. Nie zaskakuje nas ani nie niepokoi senno嗆, gdy mo瞠my j bez wahania przypisa zm璚zeniu, p騧nym godzinom wieczornym czy np. obfitemu posi趾owi. Mo瞠 tak瞠 stanowi objaw obni瞠nia si warto軼i...

Z這郵iwe nadci郾ienie t皻nicze

Z這郵iwe nadci郾ienie t皻nicze

Z這郵iwe nadci郾ienie t皻niczeto najci篹sza posta nadci郾ienia t皻niczego b璠帷a klasyfikowana jako stan nagl帷y. Oznacza to, i mo瞠 prowadzi do nieodwracalnych uszkodze narz康owych ju w okresie kilku dni od jego rozpocz璚ia. Charakteryzuje si przede wszystkim wysokimi warto軼iami ci郾ienia...

Dieta po zawale serca

Dieta po zawale serca

Dieta po zawale serca powinna przede wszystkim by ukierunkowana na przeciwdzia豉nie chorobom sercowo-naczyniowym, kt鏎e do zawa逝 serca doprowadzi造. Podstawowe trzy jednostki chorobowe, kt鏎e nale篡 bra pod uwag, to nadci郾ienie t皻nicze, mia盥篡ca oraz cukrzyca. Zwykle kluczowa jest redukcja wagi...

Rehabilitacja po zawale serca

Rehabilitacja po zawale serca

Rehabilitacja po zawale mi窷nia sercowego zale篡 przede wszystkim od stopnia zawa逝, og鏊nego stanu zdrowia pacjenta oraz od ewentualnych chor鏏 wsp馧istniej帷ych. Odchodzi si jednak od niegdy zalecanego fotelowego trybu 篡cia. Rozs康nie rozplanowana aktywno嗆 fizyczna dzia豉 pozytywnie nie tylko na...

RTG klatki piersiowej

RTG klatki piersiowej

Zdj璚ie rentgenowskie klatki piersiowej (RTG) pozwala oceni trzy podstawowe uk豉dy. Dostarcza informacji na temat uk豉du kostnego: pozwala oceni stan piersiowego odcinka kr璕os逝pa, 瞠ber oraz obojczyk闚. [[ranking]] RTG klatki piersiowej jest cz瘰to niezast徙ionym badaniem diagnostycznym uk豉du...

Reoperacja

Reoperacja

Reoperacja to termin okre郵aj帷y ponowny zabieg operacyjny w okolicy, kt鏎a w niedalekiej przesz這軼i by豉 poddawana takiemu zabiegowi. [[ranking]] Reoperacja mo瞠 by konieczna z uwagi na powik豉nia po poprzednim zabiegu, na przyk豉d krwawienie wymagaj帷e zaopatrzenia chirurgicznego, czy rozej軼ie si...

Zesp馧 jelita dra磧iwego

Zesp馧 jelita dra磧iwego

Zesp馧 jelita dra磧iwego jest przewlek陰 choroba dotycz帷a jelita cienkiego i jelita grubego, w kt鏎ej przebiegu wyst瘼uj b鏊e brzucha i zaburzenia rytmu wypr騜nie. Bardzo istotny jest fakt, 瞠 przed rozpoznaniem choroby nale篡 wykluczy inne przyczyny tych nieswoistych objaw闚. [[ranking]] Przyczyny...

妃ier kliniczna

妃ier kliniczna

Znane s przypadki os鏏, kt鏎e relacjonuj swoje wspomnienia z "篡cia po 篡ciu", ale nie wszyscy wiedz, co w tym czasie dzieje si z t osob "na zewn徠rz". 妃ier kliniczna jest stanem, w kt鏎ym cz這wiek jest nieprzytomny oraz nie jest zdolny do samodzielnego oddychania, a jego serce nie bije. Wed逝g...

Rezonans magnetyczny (MR)

Rezonans magnetyczny (MR)

Rezonans magnetyczny (MR) to badanie diagnostyczne wykorzystuj帷e zjawisko wzbudzenia atom闚 wodoru w silnym polu elektromagnetycznym. Wod鏎 jest obecny niemal w ka盥ej ludzkiej tkance. Ich ruch jest sczytywany przez aparatur rezonansu i umo磧iwia wizualizacj poszczeg鏊nych struktur i organ闚 cia豉...

Reumatoidalne zapalenie staw闚 (RZS)

Reumatoidalne zapalenie staw闚 (RZS)

Reumatoidalne zapalenie staw闚 jest to ci篹ka, przewlek豉 i post瘼uj帷a choroba, kt鏎a cz瘰to prowadzi do kalectwa i 鄉ierci. Dok豉dna przyczyna choroby jest nieznana. RZS zalicza si do uk豉dowych chor鏏 tkanki 陰cznej, jej pod這瞠 jest autoimmunologiczne.[[ranking]] Reumatoidalne zapalenie staw闚 zwykle...

Agorafobia (l瘯 przed otwartymi przestrzeniami)

Agorafobia (l瘯 przed otwartymi przestrzeniami)

Agorafobia w dos這wnym t逝maczeniu jest to l瘯 przed otwartymi przestrzeniami. Jest to zjawisko bardzo z這穎ne. Chory odczuwa l瘯 przed znajdowaniem si na otwartej przestrzeni, je郵i w pobli簑 nie ma osoby, kt鏎a mog豉by pom鏂 choremu. [[ranking]] Agorafobia mo瞠 by faz nerwicy l瘯owej, mo瞠 tak瞠...

BMI u dzieci

BMI u dzieci

BMI (body mass index) jest powszechnie stosowanym, prostym w obliczeniu wska幡ikiem, pozwalaj帷ym oceni ewentualne nieprawid這wo軼i w kwestii wagi (niedowaga, nadwaga, oty這嗆).[[ranking]] BMI = masa cia豉 w kg / wzrost w metrach do kwadratu Obliczenie jest proste a wynik dostarcza istotnych informacji...

Przewlek豉 obturacyjna choroba p逝c (POChP)

Przewlek豉 obturacyjna choroba p逝c (POChP)

Przewlek豉 obturacyjna choroba p逝c (POChP) to przewlek貫 i post瘼uj帷e uszkodzenie struktur uk豉du oddechowego. POChP to jedna z najbardziej rozpowszechnionych chor鏏, wed逝g WHO stanowi 4 co do cz瘰to軼i przyczyn 鄉ierci na 鈍iecie.[[ranking]] Obraz POChP 陰czy w sobie cechy przewlek貫go zapalenia...

Objawy wegetatywne zaburze l瘯owych

Objawy wegetatywne zaburze l瘯owych

Zaburzenia l瘯owe s z這穎nym zagadnieniem. Cz窷ci z nich, szczeg鏊nie w przypadku napad闚 paniki, towarzysz objawy z r騜nych uk豉d闚 narz康owych ludzkiego cia豉. S to tak zwane objawy wegetatywne zaburze l瘯owych.[[ranking]] Cz瘰to wyst瘼uje uczucie ko豉tania serca (tachykardia), wzmo穎ne pocenie si,...

Nerwica natr璚tw

Nerwica natr璚tw

Nerwica natr璚tw, czyli zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne lub inaczej zesp馧 anankastyczny to zaburzenie psychiczne z grupy zaburze l瘯owych charakteryzuj帷e si wyst瘼owaniem u chorego natr皻nych (obsesyjnych) my郵i oraz zachowa przymusowych (kompulsyjnych). Modyfikacji tego schorzenia jest tak wiele, jak...

Nerwice (zaburzenia l瘯owe)

Nerwice (zaburzenia l瘯owe)

Termin nerwice wychodzi z u篡cia, obecnie ten typ zaburze okre郵a si jako zaburzenia l瘯owe. Zaburzenia l瘯owe to grupa zaburze, w przebiegu kt鏎ych g堯wnymi objawami s r騜ne postacie l瘯u, rozumianego jako negatywny stan emocjonalny zwi您any z poczuciem zagro瞠nia, dyskomfort, trwo磧iwe wyczekiwanie....

Hipochondria

Hipochondria

Hipochondria nale篡 do grupy zaburze 鈍iadomo軼i. Dok豉dniej rzecz ujmuj帷, jest to zaburzony spos鏏 u鈍iadamiania sobie samego siebie, w豉snego zdrowia. Cz這wiek ma dojmuj帷e, nie poddaj帷e si racjonalnym uzasadnieniom, uczucie lub pewno嗆 powa積ej choroby. Przekonania o w豉snej chorobie nie zmieniaj...

T皻no u dziecka

T皻no u dziecka

Prawid這wa cz瘰to嗆 serca, t皻no, u dzieci mie軼i si w zupe軟ie innych normach, ni u ludzi doros造ch. Noworodki i niemowl皻a mog w czasie wysi趾u osi庵a maksymaln cz瘰to嗆 t皻na przewidzian przez uk豉d bod嬈oprzewodz帷y ludzkiego serca, to jest 220 uderze na minut. [[ranking]] Cz瘰to嗆 ta jest...

Nerwob鏊 (neuralgia)

Nerwob鏊 (neuralgia)

Nerwob鏊 (neuralgia) to okre郵enie dolegliwo軼i b鏊owych zlokalizowanych w obszarze zaopatrzonym czuciowo przez konkretny nerw lub nerwy. U ludzi m這dych cz瘰to wyst瘼uj dolegliwo軼i zwane nerwob鏊ami mi璠zy瞠browymi. S one jedn z przyczyn dolegliwo嗆 b鏊owych w obr瑿ie klatki piersiowej nie zwi您anych z...

Osteofity

Osteofity

Osteofity to naro郵a kostne, jedna z postaci zmian zwyrodnieniowych dotycz帷ych najcz窷ciej kr璕os逝pa, bocznych powierzchni kr璕闚. Osteofity mog by przyczyn dolegliwo軼i b鏊owych poprzez wywo造wanie ucisku na nerwy. Sama ich obecno嗆 nie zwalnia jednak lekarza z poszukiwania innych mo磧iwych przyczyn...

Zesp馧 CREST (lSSc)

Zesp馧 CREST (lSSc)

Zesp馧 CREST to akronim g堯wnych objaw闚 jednej z postaci twardziny uk豉dowej. Twardzina uk豉dowa to ci篹ka choroba nale膨ca do grupy kolagenoz. Etiologia jest nadal niejasna. Po鈔鏚 kilku postaci choroby wyr騜niamy miedzy innymi posta ograniczon. Obecnie najcz窷ciej u篡wa si skr鏒u lSSc - ang. limited...

Kardiomiopatia po這gowa

Kardiomiopatia po這gowa

Kardiomiopatia po這gowa to choroba mi窷nia sercowego pojawiaj帷a si u kobiety w trzecim trymestrze ci捫y lub do 5 miesi帷a po porodzie. Istotne jest wykluczenie obecno軼i kardiomiopatii rozstrzeniowej przed okresem ci捫y.[[ranking]] Przyczyn uszkodzenia kardiomiocyt闚 jest prawdopodobnie nieprawid這wa...

Objawy zaj軼ia w ci捫e

Objawy zaj軼ia w ci捫e

Objawy 鈍iadcz帷e o ci捫y dzielimy na trzy grupy: przypuszczalne, prawdopodobne i pewne.[[ranking]] Kobieta mo瞠 przypuszcza, 瞠 zasz豉 w ci捫e, gdy: nie pojawia si kolejne krwawienie miesi璚zne, dochodzi do zmian w obr瑿ie piersi, pojawiaj si nudno軼i z wymiotami lub bez wymiot闚, pojawiaj si...

Objawy guza m霩gu

Objawy guza m霩gu

Guzy m霩gu mog da bardzo r騜ne dolegliwo軼i. Objawy zale膨 przede wszystkim od umiejscowienia guza oraz od tempa w jakim wzrasta.[[ranking]] Czaszka jest zamkni皻 przestrzeni w kt鏎ej ci郾ienie zale篡 od masy obj皻o軼i m霩gu, obj皻o軼i krwi w naczyniach oraz p造nu m霩gowo rdzeniowego w komorach...

Budowa krwi

Budowa krwi

Krew sk豉da si z osocze i element闚 kom鏎kowych. Osocze W sk豉d osocza wchodz substancje takie jak czynniki krzepni璚ia oraz r闚nowa膨ce ich funkcj sk豉dniki uk豉du fibrynolitycznego, bia趾a (g堯wnie albuminy), hormony, lipidy, jony (przede wszystkim s鏚, potas, magnez i wap w odpowiednich st篹eniach),...

Zaniki pami璚i (zaburzenia pami璚i)

Zaniki pami璚i (zaburzenia pami璚i)

Zaniki pami璚i (zaburzenia pami璚i) mog sugerowa r騜nego typu patologie o鈔odkowego uk豉du nerwowego. Zwykle ten typ dolegliwo軼i pojawia si w wieku podesz造m. Zaburzenia pami璚i obok pogorszenia innych umiej皻no軼i poznawczych (my郵enie, uczenie si, orientacja itd) w tej grupie wiekowej s najcz窷ciej...

Odruch kolanowy

Odruch kolanowy

Odruch kolanowy jest jednym z prostych, monosynaptycznych odruch闚 rdzeniowych.[[ranking]] ㄆk odruchowy sk豉da si z nerwu do鈔odkowego oraz od鈔odkowego. Pobudzenie receptora 軼i璕na rzepki powoduje przes豉nie sygna逝 drog nerwu czuciowego do zwoju czuciowego rdzenie kr璕owego i dalej do rogu tylnego...

Skolioza

Skolioza

Skolioza to deformacja, wielop豉szczyznowe skrzywienie kr璕os逝pa. Skrzywieniu bocznego (odchylenie od osi cia豉 w p豉szczy幡ie czo這wej) towarzyszy rotacja kr璕闚 (deformacja w p豉szczy幡ie poziomej na wysoko軼i danych kr璕闚) oraz skrzywienie w p豉szczy幡ie strza趾owej, czyli "wygi璚ie" do ty逝 lub do...

Narkoza

Narkoza

Narkoza to sztucznie wywo豉ny przy pomocy odpowiednich 鈔odk闚 farmakologicznych stan, w kt鏎ym mo磧iwe jest przeprowadzenie zabieg闚 operacyjnych. [[ranking]] Pe軟a narkoza zwi您ana jest z wprowadzeniem pacjenta w stan kontrolowanego snu. W tym celu podaje si tak zwane leki hipnotyczne. Do tej grupy nale篡...

Objawy wylewu (udar krwotoczny m霩gu)

Objawy wylewu (udar krwotoczny m霩gu)

Udar krwotoczny zdarza si rzadziej ni udar niedokrwienny m霩gu. W chwili gdy tkanka m霩gowa zosta豉 ju zniszczona, objawy udaru zale膨 nie tyle od jego typu (niedokrwienny, krwotoczny czy zatokowy) co od lokalizacji uszkodzenia.[[ranking]] W przypadku udaru krwotocznego najcz窷ciej dochodzi do uszkodzenia...

Dyskopatia szyjna

Dyskopatia szyjna

Dyskopatia szyjna, czyli zwyrodnienie kr捫k闚 mi璠zykr璕owych szyjnego odcinka kr璕os逝pa, stanowi oko這 30% wszystkich dyskopatii.[[ranking]] Przyczyn dyskopatii szyjnej jest zaburzenie sk豉du chemicznego kr捫ka, odwodnienie struktury nazywanej j康rem mia盥篡stym. Objawy dyskopatii szyjnej zale膨 od...

Rak gard豉

Rak gard豉

Gard這 to nieparzysty narz康, w obr瑿ie kt鏎ego krzy簑j si droga pokarmowa i droga oddechowa. Gard這 jest podzielone na trzy pi皻ra lub cz窷ci. Pi皻ru g鏎nemu odpowiada cz窷 nosowa gard豉, pi皻ru 鈔odkowemu cz窷 ustana natomiast gard這 dolne nosi tak瞠 nazw cz窷ci krtaniowej.[[ranking]] Procesy...

Dieta bogata w potas

Dieta bogata w potas

Potas jest jonem g堯wnie wewn徠rzkom鏎kowym. Jego st篹enie we krwi zawiera si w przedziale 3,5-4,5 mmol/L. Prawid這we st篹enia potasu i sodu maj kluczowe znaczenie w gospodarce elektrolitowej ludzkiego organizmu.[[ranking]] Dobowe zapotrzebowanie na potas doros貫go cz這wieka wynosi oko這 2000 mg na dob....

Nag豉 utrata wagi

Nag豉 utrata wagi

Lekarze bardzo cz瘰to zwracaj swoim pacjentom uwag na konieczno嗆 zrzucenia zb璠nych kilogram闚. Nadwaga, szczeg鏊nie oty這嗆 brzuszna, to czynnik ryzyka miedzy innymi mia盥篡cy i jej powik豉.[[ranking]] Wydawa這by si wi璚, 瞠 lekarze powinny si cieszy zawsze, gdy ich pacjentom uda si w kr鏒kim czasie...

Objawy zaka瞠nia HIV

Objawy zaka瞠nia HIV

U ludzie zaka穎nych wirusem HIV przez wiele lat mog nie wyst瘼owa 瘸dne dolegliwo軼i. U cz窷ci ludzi w kr鏒kim czasie po zaka瞠niu rozwija si tak zwana ostra choroba retrowirusowa. Jest to efekt reakcji uk豉du odporno軼iowego na zaka瞠nia. [[ranking]] Objawy s wysoce niespecyficzne, grypopodobne. S to...

Polipragmazja

Polipragmazja

Polipragmazja to termin okre郵aj帷y sytuacj, w kt鏎ej chory przyjmuje jednocze郾ie wi璚ej ni kilka lek闚. Niestety, w przypadku niekt鏎ych ludzi jest to czasem wy窺za konieczno嗆. Jednak je郵i tylko jest to mo磧iwe nale篡 redukowa ilo嗆 przyjmowanych farmaceutyk闚 do niezb璠nego minimum. [[ranking]]...

安i康 sk鏎y

安i康 sk鏎y

安i康 sk鏎y, wyj徠kowo dokuczliwa i nieprzyjemna dolegliwo嗆, jest kojarzony przede wszystkim z chorobami dermatologicznymi i alergicznymi. 安i康 jest objawem charakterystycznym w takich chorobach jak atopowe zapalenie sk鏎y, w r騜nego typu zaka瞠niach grzybiczych czy bakteryjnych, w sk鏎nych odczyny...

Retinopatia cukrzycowa

Retinopatia cukrzycowa

Retinopatia cukrzycowa jest odmian mikroangiopatii (uszkodzenia drobnych naczy) dotykaj帷ej naczy siatk闚ki oka. Post瘼uj帷e zmiany prowadz do zaniku perycyt闚, powstawania mikrot皻niak闚, pogrubienia b這ny postawnej naczy krwiono郾ych i w ko鎍u do uszkodzenia bariery krew-siatk闚ka.[[ranking]] Na...

Retinopatia w nadci郾ieniu t皻niczym

Retinopatia w nadci郾ieniu t皻niczym

Nadci郾ienie t皻nicze jest chorob og鏊noustrojow, zmiany zachodz we wszystkich t皻nicach, tak瞠 w drobnych naczyniach siatk闚ki.[[ranking]] W przebiegu retinopatii zwi您anej z nadci郾ieniem t皻niczym obserwuje si skurcz naczy t皻niczych siatk闚ki (miejscowy lub uog鏊niony), nast瘼nie stwardnienie i...

Zwyrodnienie plamki zwi您ane z wiekiem (AMD)

Zwyrodnienie plamki zwi您ane z wiekiem (AMD)

Zwyrodnienie plamki zwi您ane z wiekiem (AMD) jest chorob okulistyczn, obecnie najcz瘰tsz przyczyn 郵epoty u ludzi starszych. Z wiekiem wiele naszych narz康闚 niszczeje, ulega degeneracji. Proces ten jest do pewnego stopnia fizjologiczny, czasem ma jednak cechy patologii. AMD to patologiczna degeneracja...

Jaskra

Jaskra

Jaskra jest z這穎n chorob. W 鈔odowisku okulist闚 mo積a si spotka z opini, 瞠 jest to nie jedna a zesp馧 chor鏏, kt鏎ych wsp鏊n cech jest neuropatia (uszkodzenie) nerwu wzrokowego.[[ranking]] Typowemu obrazowi tarczy nerwu wzrokowego w badaniu dna oka towarzyszy post瘼uj帷e uszkodzenie nerwu...

Poranny wzrost ci郾ienia t皻niczego

Poranny wzrost ci郾ienia t皻niczego

Poranny wzrost ci郾ienia t皻niczego, w literaturze angloj瞛ycznej okre郵any jako morning surge, jest zjawiskiem niezwykle istotnym. W toku wielu mi璠zynarodowych bada udowodniono, 瞠 najwi瘯szy odsetek epizod闚 sercowo-naczyniowych ma miejsce w豉郾ie w godzinach porannych. Morning surge okre郵a si jako...

Insulina

Insulina

Insulina jest hormonem produkowanym przez kom鏎ki beta trzustki. Insulina wp造wa na przemiany w璕lowodanowe, lipidowe i bia趾owe, jest bardzo istotnym hormonem anabolicznym reguluj帷ym prawid這wy metabolizm ustroju.[[ranking]] Zmniejszenie st篹enia glukozy we krwi, najbardziej znany efekt dzia豉nia insuliny,...

Niesterydowe leki przeciwzapalne (NLPZ)

Niesterydowe leki przeciwzapalne (NLPZ)

Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) ze wzgl璠u na swoje dzia豉nie przeciwzapalne, przeciwb鏊owe i przeciwgor帷zkowe oraz dost瘼no嗆 bez recepty s stosowane w du篡ch ilo軼iach przez chorych bez konsultacji z lekarzem. Nale篡 jednak pami皻a, i ich d逝gotrwa貫 stosowanie mo瞠 prowadzi do gro幡ych...

Antybiotyki

Antybiotyki

Do definicji zwi您anych ze stosowaniem antybiotyk闚 w kardiologii, choroba serca i uk豉du kr捫enia zaliczy mo積a m.in: amoksycylina i kwas klawulanowy, klindamycyna, klarytromycyna, omeprazol. [[ranking]] Antybiotyki stosowane s w leczeniu m.in. zapaleniu mi窷nia sercowego, zapaleniu wsierdzia, boreliozie,...

Test tolerancji nikotyny Fagerstr闣a

Test tolerancji nikotyny Fagerstr闣a

Test tolerancji nikotyny Fagerstr闣a informuje o stopniu uzale積ienia od nikotyny. W jakim czasie po przebudzeniu si璕asz po pierwszego papierosa? w ci庵u 30 min. 1 po 30 min....

Leczenie zapalenia mi窷nia sercowego

Leczenie zapalenia mi窷nia sercowego

Zapalenie mi窷nia sercowego to proces obejmuj帷y kom鏎ki mi窷niowe serca, jego naczynia, czasami tak瞠 warstw zewn皻rzn i/lub wewn皻rzn serca (osierdzie, wsierdzie).[[ranking]] Przyczyny zapalenia mi窷nia sercowego Schorzenie to mo瞠 mie r騜norodne przyczyny: zaka幡e (wirusy - najcz瘰tsza przyczyna,...

Objawy zapalenia mi窷nia sercowego

Objawy zapalenia mi窷nia sercowego

Klinicznie zapalenie mi窷nia sercowego jest jednostk bardzo zr騜nicowan, dlatego te nie ma niestety objaw闚 typowych, kt鏎e umo磧iwi造by postawienie szybkiego i oczywistego rozpoznania. Obraz kliniczny jest ponadto uzale積iony od czynnika sprawczego, nasilenia procesu zapalnego i odporno軼i...

Powik豉nia zapalenia mi窷nia sercowego

Powik豉nia zapalenia mi窷nia sercowego

Cz瘰to嗆 wyst瘼owania zapalenia mi窷nia sercowego nie jest znana. Szacowane dane, i przechodzi je ok. 3,5-5% populacji wydaj si mocno zani穎ne, poniewa przypuszcza si, 瞠 w wi瘯szo軼i przypadk闚 zapalenie mi窷nia sercowego pozostaje nierozpoznane, poniewa przechodzi bezobjawowo i bez trwa造ch...

Przyczyny zapalenia mi窷nia sercowego

Przyczyny zapalenia mi窷nia sercowego

Zapalenie mi窷nia sercowego (ZMS) jest schorzeniem o r騜norodnej etiologii. Sam termin myocarditis oznacza czynne procesy zapalne tocz帷e si w mi窷niu sercowym, kt鏎e obejmuj kardiomiocyty (kom鏎ki mi窷nia sercowego), tkank 鈔鏚mi捫szow, naczynia, a w niekt鏎ych przypadkach r闚nie osierdzie.[[ranking]]...

Przyczyny infekcyjnego zapalenia wsierdzia

Przyczyny infekcyjnego zapalenia wsierdzia

Infekcyjne zapalenie wsierdzia jest chorob rozwijaj帷 si w najbardziej wewn皻rznej warstwie serca - wsierdziu. Polega na rozwoju stanu zapalnego pod wp造wem czynnik闚 infekcyjnych, czyli patogen闚. Najcz窷ciej rozwija si w okolicy zastawek, ale zdarza si, 瞠 zajmuje tak瞠 przedsionki, komory lub du瞠...

Rehabilitacja kardiologiczna

Rehabilitacja kardiologiczna

Rehabilitacja kardiologiczna jest kompleksowym dzia豉niem maj帷ym na celu prewencj chor鏏 serca, leczenie oraz popraw jako軼i 篡cia i funkcjonalno軼i pacjent闚, ograniczenie post瘼闚 choroby, zmniejszenie 鄉iertelno軼i wynikaj帷ej z chor鏏 uk豉du kr捫enia.[[ranking]] W rehabilitacji kardiologicznej wa積...

Trening fizyczny w rehabilitacji kardiologicznej

Trening fizyczny w rehabilitacji kardiologicznej

Rehabilitacja kardiologiczna wykorzystuje dobroczynny wp造w wysi趾u fizycznego na organizm. Wysi貫k zmusza organizm do poprawy funkcjonowania uk豉du kr捫enia. Nale篡 pami皻a, 瞠 obci捫eniu jakim jest trening poddawane s osoby, kt鏎e przesz造 ostre zaburzenia funkcji uk豉du kr捫enia (np. zawa) lub cierpi...

Rehabilitacja pacjent闚 z niewydolno軼i serca

Rehabilitacja pacjent闚 z niewydolno軼i serca

Niewydolno嗆 serca jest obecnie jedn z najcz瘰tszych przyczyn niepe軟osprawno軼i. Ta przewlek豉 i post瘼uj帷a choroba jest du篡m problemem dla systemu opieki zdrowotnej. Ze wzgl璠u na obni瘸j帷 si wskutek post瘼u choroby sprawno嗆 fizyczn, chorzy zmuszeni s do rezygnacji z pe軟ionych dotychczas posad i...

Rehabilitacja po by-passach

Rehabilitacja po by-passach

Rehabilitacja kardiologiczna w przypadku zabieg闚 pomostowania aortalno-wie鎍owego (by-pass) odgrywa bardzo wa積 rol zar闚no przed planowanym zabiegiem jak i po nim, a tym samym momentami odbiega od schemat闚 rehabilitacji innych schorze uk豉du kr捫enia.[[ranking]] Metody operacyjne by-pass闚 Operacje...

Rehabilitacja pacjent闚 po ostrym zespole wie鎍owym

Rehabilitacja pacjent闚 po ostrym zespole wie鎍owym

Liczba ostrych zespo堯w wie鎍owych w Polsce jest bardzo wysoka. Nowe sposoby leczenia znacznie zmniejszy造 鄉iertelno嗆 z tego powodu, ale jednocze郾ie zwi瘯szy造 liczb pacjent闚 wymagaj帷ych rehabilitacji kardiologicznej. Wszyscy chorzy po ostrych zespo豉ch wie鎍owych wymagaj indywidualnego post瘼owania...

Rodzaje treningu w rehabilitacji kardiologicznej

Rodzaje treningu w rehabilitacji kardiologicznej

Indywidualizacja cel闚 rehabilitacji najpe軟iej wyra瘸 si w doborze rodzaj闚 treningu. Wyr騜niamy trening wytrzyma這軼iowy, trening oporowy, trening zwi瘯szaj帷y sprawno嗆 og鏊n oraz 獞iczenia oddechowe i relaksacyjne. Odpowiednio dobrane proporcje pomi璠zy poszczeg鏊nymi typami 獞icze w豉軼iwie wp造waj...

Przeciwwskazania do aktywno軼i fizycznej w rehabilitacji chor鏏 serca

Przeciwwskazania do aktywno軼i fizycznej w rehabilitacji chor鏏 serca

U os鏏 poddawanych rehabilitacji kardiologicznej rzadko, ale zdarzaj si powik豉nia zwi您ane z aktywno軼i fizyczn. Wysi貫k fizycznych wi捫e si z ryzykiem wyst徙ienia powik豉 zar闚no ze strony narz康u ruch闚 jak i ze strony uk豉du kr捫enia, z zawa貫m serca i nag造m zgonem w陰cznie. Ryzyko wyst徙ienia...

Etapy rehabilitacji kardiologicznej

Etapy rehabilitacji kardiologicznej

Rehabilitacja kardiologiczna powinna by rozpoczynana mo磧iwie najwcze郾iej, bezpo鈔ednio po stabilizacji stanu klinicznego chorego, najlepiej jeszcze w warunkach sali intensywnej opieki medycznej. Pozwala to unikn望 gro幡ych powik豉 unieruchomienia. Nast瘼nie w miar up造wu czasu od incydentu...

Rehabilitacja pacjent闚 po przezsk鏎nych interwencjach wie鎍owych

Rehabilitacja pacjent闚 po przezsk鏎nych interwencjach wie鎍owych

Przezsk鏎ne interwencje na naczyniach wie鎍owych s obecnie podstawowym leczeniem ostrych zespo堯w wie鎍owych. Szybkie udro積ienie naczynia ogranicza obszar niedokrwienia mi窷nia sercowego, zmniejsza obszar martwicy i znacznie polepsza rokowania. Najcz窷ciej wykonywanym zabiegiem jest angioplastyka balonowa,...

Profilaktyka zapalenia wsierdzia

Profilaktyka zapalenia wsierdzia

Infekcyjne zapalenie wsierdzia jest gro幡 chorob rozwijaj帷 si w wyniku zaka瞠nia wsierdzia, czyli wewn皻rznej warstwy serca, najcz窷ciej w obr瑿ie jego zastawek: p逝cnej, dwudzielnej (mitralnej), tr鎩dzielnej i aortalnej.[[ranking]] Przyczyny zapalenia wsierdzia W ponad 90% przypadk闚 przyczyn...

Rewaskularyzacja

Rewaskularyzacja

Rewaskularyzacja ma na celu przywr鏂enie prawid這wego kr捫enia w 鈍ietle naczynia poprzez jego udro積ienie lub poszerzenie. Przeprowadzanie rewaskularyzacji to niew徠pliwie najcz窷ciej wykonywana procedura w praktyce kardiologii interwencyjnej. Leczenie polegaj帷e na przeprowadzaniu rewaskularyzacji, czyli...

Stenty metalowe

Stenty metalowe

Zw篹enie naczy wie鎍owych, powodowane najcz窷ciej przez blaszk mia盥篡cow, prowadzi do wyst徙ienia d豉wicy piersiowej albo do ostrego zespo逝 wie鎍owego - zawa逝 serca. Dlatego te celem leczenia jest przywr鏂enie prawid這wego przep造wu krwi przez zaj皻e naczynia, a w przypadku nieistotnych zw篹e -...

Stenty pokrywane lekami

Stenty pokrywane lekami

Podstawowa kwalifikacja stent闚 dzieli je na dwie grupy: metalowe (BMS - Bare Metal Stent) oraz pokrywane lekiem (DES - Drug Eluting Stent). Stent jest to rodzaj perforowanej rurki, kt鏎a jest zbudowana z cienkiej siateczki wszczepianej do 鈍iat豉 naczynia w celu zwi瘯szenia i utrzymania jego dro積o軼i....

Stenty samorozpr篹alne

Stenty samorozpr篹alne

Stent jest to rodzaj perforowanej rurki, kt鏎a jest zbudowana z cienkiej siateczki wszczepianej do 鈍iat豉 naczynia w celu zwi瘯szenia i utrzymania jego dro積o軼i. Istniej dwie grupy stent闚 donaczyniowych: rozpr篹ane na balonie oraz samorozpr篹alne. Stent samorozpr篹alny w momencie wprowadzania go w...

Ultrasonografia wewn徠rznaczyniowa

Ultrasonografia wewn徠rznaczyniowa

Ultrasonografia wewn徠rznaczyniowa (ICUS - intracoronary ultrasound) nale篡 do technik inwazyjnego diagnozowania serca i naczy wie鎍owych, dzi瘯i obrazowaniu anatomii t皻nic wie鎍owych. Stanowi uzupe軟iaj帷 metod dla angiografii.[[ranking]] W zwi您ku z ogromnym rozpowszechnieniem wyst瘼owania choroby...

Angioplastyka balonowa

Angioplastyka balonowa

Angioplastyka balonowa naczy wie鎍owych, czyli zabieg PTCA (skr鏒 od angielskiej nazwy Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty) jest przezsk鏎n interwencj wie鎍ow, kt鏎a polega na udro積ieniu zw篹onej lub nawet zupe軟ie zamkni皻ej t皻nicy wie鎍owej bez konieczno軼i wykonania zabiegu...

Aterektomia

Aterektomia

Przezsk鏎ne interwencje wie鎍owe (PCI) jest to seria zabieg闚 maj帷ych na celu odtworzenie dro積o軼i zamkni皻ego naczynia wie鎍owego. Pr鏂z tak popularnych metod leczenia reperfuzyjnego jak: przezsk鏎na angioplastyka wie鎍owa bez wszczepienia lub z wszczepieniem stentu, wykonuje si r闚nie: aterektomi...

Filtry 篡lne

Filtry 篡lne

Zatorowo嗆 p逝cna jest uwa瘸na za trzeci (po zawa豉ch serca i udarze niedokrwiennym m霩gu) przyczyn zgon闚. Stanowi najpowa積iejsz posta 篡lnej choroby zakrzepowo-zatorowej, do kt鏎ej wyst瘼owania predysponuje wiele stan闚 chorobowych. Podstaw leczenia i zapobiegania wyst瘼owaniu zatorowo軼i p逝cnej...

Interwencyjne leczenie ostrego zawa逝 serca

Interwencyjne leczenie ostrego zawa逝 serca

Ostry zawa serca jest definiowany na podstawie obrazu klinicznego, zmian w zapisie echokardiograficznym (EKG) oraz diagnostyki biochemicznej. W zale積o軼i od typu zawa逝 serca leczenie interwencyjne jest preferencyjn metod post瘼owania (STEMI) lub te przeprowadzane jest jedynie w 軼i郵e okre郵onych...

Ocena rezerwy wie鎍owej

Ocena rezerwy wie鎍owej

Rezerwa wie鎍owa jest terminem kardiologicznym, kt鏎y okre郵a o jaki procent mo瞠 wzrosn望 przep造w wie鎍owy w por闚naniu do wyj軼iowego np. podczas wysi趾u, nie powoduj帷 przy tym zaburze ukrwienia mi窷nia sercowego. [[ranking]] Kr捫enie wie鎍owe Serce pe軟i podstawow rol w rozprowadzaniu utlenowanej...

Restenoza

Restenoza

Restenoza, czyli powt鏎ne zw篹enie t皻nicy po zabiegu jej poszerzania, stanowi jeden z najistotniejszych problem闚 interwencyjnego leczenia choroby wie鎍owej. Ten d逝gotrwa造 proces maj帷y istotny wp造w na przebieg choroby staje si przyczyn konieczno軼i powt鏎nego wykonania zabiegu. [[ranking]] Przezsk鏎na...

Adrenalektomia

Adrenalektomia

Adrenalektomia to chirurgiczne usuni璚ie jednego lub obydwu nadnerczy. Najcz瘰tsz przyczyn adrenalektomii s 豉godne i z這郵iwe guzy nadnerczy, kt鏎e nieleczone mog doprowadzi do powa積ych zaburze hormonalnych lub wi捫 si z ryzykiem rozsiewu kom鏎ek nowotworowych. [[ranking]] Nadnercza to parzyste...

Zesp馧 rakowiaka

Zesp馧 rakowiaka

Zesp馧 rakowiaka to szereg objaw闚 wyst瘼uj帷ych u chorych na rzadki rodzaj nowotworu, zwany rakowiakiem. Nowotw鏎 ten wydziela do krwi substancje odpowiedzialne za wiele pozornie niepowi您anych ze sob dolegliwo軼i. Dla choroby charakterystyczne s napady, kt鏎e objawiaj si zaczerwienieniem twarzy i szyi,...

Choroba reumatyczna a zapalenie wsierdzia

Choroba reumatyczna a zapalenie wsierdzia

Zapalenie wsierdzia jest chorob rozwijaj帷 si w wyniku stanu zapalnego (powsta貫go w zdecydowanej wi瘯szo軼i w wyniku zaka瞠nia) obejmuj帷ego struktury wsierdzia serca, w tym g堯wnie rejon zastawek. Objawia si to w r騜ny spos鏏, w zale積o軼i, kt鏎y region serca jest zaj皻y i w jakim stopniu. G堯wnymi...

Leczenie infekcyjnego zapalenia wsierdzia

Leczenie infekcyjnego zapalenia wsierdzia

Infekcyjne zapalenie wsierdzia jest chorob polegaj帷 na zaka瞠niu "wn皻rza serca" przez patogen, kt鏎ym w ponad 90% przypadk闚 jest bakteria. Rokowanie jest z regu造 bardzo powa積e, czasami ko鎍z帷e si zgonem, dlatego bardzo wa積a jest wczesna diagnostyka, wczesne wdro瞠nie leczenia farmakologicznego...

Objawy infekcyjnego zapalenia wsierdzia

Objawy infekcyjnego zapalenia wsierdzia

Infekcyjne zapalenie wsierdzia jest chorob rozwijaj帷 si w wyniku zaka瞠nia patogenami, najcz窷ciej bakteryjnymi, ale r闚nie innymi, jak grzyby czy bakterie atypowe: chlamydie, mikoplazmy i riketsje struktur wsierdzia, czyli wewn皻rznej cz窷ci serca, a najcz窷ciej zastawek serca.[[ranking]] Obraz...

T皻niak zapalny

T皻niak zapalny

U 10% pacjent闚 z infekcyjnym zapaleniem wsierdzia dochodzi do powik豉 m霩gowych. Oko這 ¼ tych powik豉 stanowi t皻niak zapalny. T皻niak zapalny zwany te t皻niakiem mykotycznym jest gro幡ym powik豉niem infekcyjnego zapalenia wsierdzia. Po raz pierwszy ten rodzaj t皻niaka opisa Osler w 1885 roku, gdy...

Narkomania a zapalenie wsierdzia

Narkomania a zapalenie wsierdzia

Infekcyjne zapalenie wsierdzia jest chorob b璠帷 jednym z najci篹szych powik豉 u os鏏 uzale積ionych od narkotyk闚 przyjmowanych drog do篡ln. W samych tylko Stanach Zjednoczonych osoby te stanowi 15-35% og馧u chorych na infekcyjne zapalenie wsierdzia. 妃iertelno嗆 za si璕a na 鈍iecie niemal 10%....

Powik豉nia infekcyjnego zapalenia wsierdzia

Powik豉nia infekcyjnego zapalenia wsierdzia

Infekcyjne zapalenie wsierdzia jest gro幡, cz瘰to 鄉ierteln chorob serca. W wielu przypadkach jej rozpoznanie nastr璚za znacznych trudno軼i z uwagi na niesta造 obraz objaw闚 i mo磧iwo嗆 imitowania przez nie innych chor鏏, takich jak posocznica, nowotwory czy choroby uk豉du odporno軼iowego. Chorob...

Guz chromoch這nny nadnerczy

Guz chromoch這nny nadnerczy

Guz chromoch這nny (pheochromocytoma, barwiak chromoch這nny) jest rzadkim guzem wywodz帷ym si z kom鏎ek chromoch這nnych uk豉du wsp馧czulnego, wytwarzaj帷ym w nadmiarze aminy katecholowe. Mo瞠 on wytwarza adrenalin, noradrenalin lub obie te substancje jednocze郾ie. Najrzadziej produkuje dopamin. Wszystkie...

Zesp馧 Conna (hiperaldosteronizm pierwotny)

Zesp馧 Conna (hiperaldosteronizm pierwotny)

Hiperaldosteronizm pierwotny okre郵a si jako hormonalnie uwarunkowane nadci郾ienie t皻nicze zale積e od autonomicznego wydzielania aldosteronu. Zesp馧 Conna jest jedn z najcz瘰tszych przyczyn nadci郾ienia t皻niczego wt鏎nego, wobec tego wa積a jest znajomo嗆 objaw闚, aby wiedzie kiedy mo積a podejrzewa tak...

Przewlek豉 niewydolno嗆 nerek

Przewlek豉 niewydolno嗆 nerek

Przewlek豉 choroba nerek (PChN), kt鏎ej istot jest post瘼uj帷e i nieodwracalne upo郵edzenie funkcji nerek przyczynia si z znacznym stopniu do rozwoju chor鏏 uk豉du kr捫enia. Im bardziej uszkodzone s nerki, tym wi瘯szy negatywny wp造w wywierany jest na serce i naczynia krwiono郾e. W鈔鏚 oko這 30-50% os鏏...

Erytropoetyna

Erytropoetyna

Erytropoetyna (EPO) jest glikoproteinowym hormonem peptydowym, kt鏎ego g堯wn funkcj jest stymulacja r騜nych etap闚 erytropoezy - procesu wytwarzania krwinek czerwonych (erytrocyt闚) w szpiku kostnym. G堯wnym zadaniem krwinek czerwonych jest rozprowadzanie tlenu po ca造m organizmie. Oko這 80% wytwarzanej w...

Dializy

Dializy

Dializoterapia jest dominuj帷, og鏊nodost瘼n w Polsce metod leczenia nerkozast瘼czego. Uszkodzone w znacznym stopniu nerki nie s w stanie sprawnie pe軟i swojej funkcji. Dzi瘯i przeprowadzanym dializom (hemodializie i dializie otrzewnowej) mo磧iwe jest oczyszczenie krwi z toksycznych i zb璠nych produkt闚...

Ostra niewydolno嗆 nerek

Ostra niewydolno嗆 nerek

Ostra niewydolno嗆 nerek (ONN) jest nag造m upo郵edzeniem czynno軼i nerek, w kt鏎ym dochodzi do spadku przes帷zania k喚buszkowego i gromadzenia produkt闚 przemiany materii (kreatyniny, mocznika) w organizmie cz這wieka.[[ranking]] Rozw鎩 ostrej niewydolno軼i nerek Rozw鎩 ostrej niewydolno軼i nerek bardzo...

Przyczyny przewlek貫j niewydolno軼i nerek

Przyczyny przewlek貫j niewydolno軼i nerek

Przewlek豉 choroba nerek (PChN) jest zespo貫m objaw闚 wynikaj帷ych z post瘼uj帷ego i nieodwracalnego upo郵edzenia funkcji nerek. Znaczne zmniejszenie ilo軼i czynnych nefron闚, do kt鏎ego dochodzi w wyniku ich uszkodzenia (stwardnienie k喚buszk闚, zanik cewek nerkowych, w堯knienie 鈔鏚mi捫szowe) mo瞠 by...

Mi窷niak poprzecznie pr捫kowany

Mi窷niak poprzecznie pr捫kowany

Nowotwory uk豉du sercowo-naczyniowego wyst瘼uj niezwykle rzadko. Mi窷niak pr捫kowanokom鏎kowy jest najcz窷ciej wyst瘼uj帷ym nowotworem 豉godnym serca u dzieci. Wczesne wykrycie oraz leczenie chirurgiczne daje du瞠 szanse ca趾owitego pozbycia si zmiany. Dlatego te tak bardzo wa積a jest diagnostyka serca u...

Niewydolno嗆 nerek

Niewydolno嗆 nerek

Niewydolno嗆 nerek to upo郵edzenie ich funkcji, przede wszystkim przes帷zania k喚buszkowego, co objawia si wzrostem gromadzenia produkt闚 przemiany materii (kreatyniny i mocznika) we krwi oraz zmniejszeniem ilo軼i oddawanego moczu. Niewydolno嗆 nerek dzieli si ze wzgl璠u na tempo jej powstawania na ostr i...

GFR (przep造w k喚bkowy)

GFR (przep造w k喚bkowy)

Oznaczanie GFR (glomerular filtration rate) u os鏏 z chorobami nerek ma istotne znaczenie. Uzyskana warto嗆 wska幡ika w spos鏏 po鈔edni odzwierciedla stan czynno軼iowy nerek, tzn. ilo嗆 funkcjonuj帷ych prawid這wych nefron闚. Umo磧iwia to obserwacj post瘼u i stopnia zaawansowania choroby. Przes帷zanie...

Kreatynina a choroby nerek

Kreatynina a choroby nerek

Wzrost warto軼i kreatyniny powy瞠j normy jest wska幡ikiem pogarszaj帷ej si funkcji nerek (powstaj帷ej ostrej lub przewlek貫j niewydolno軼i nerek). Podwy窺zenie warto軼i kreatyniny nast瘼uje, gdy uszkodzone zostaje powy瞠j 50% czynnych nefron闚 w nerce. [[ranking]] Tak wi璚 warto嗆 kreatyniny nie jest czu造m...

Odchudzanie os鏏 z chorobami serca

Odchudzanie os鏏 z chorobami serca

Choroby serca stanowi przyczyn kilku tysi璚y zgon闚 rocznie. Liczba ta mo瞠 si zmniejszy poprzez wprowadzenie zdrowej diety oraz utrat zb璠nych kilogram闚. Odpowiednio zbilansowana dieta, zarz康zanie stresem, 獞iczenia i zrozumienie negatywnych skutk闚 niezdrowego od篡wiania mo瞠 uratowa niejedn...

Dieta w chorobach serca

Dieta w chorobach serca

Za zdrowie serca g堯wnie odpowiadaj spo篡wane produkty. Nieodpowiednio zbilansowana dieta, pe軟a wysokiej zawarto軼i t逝szczu, soli oraz ogromnych ilo軼i s這dyczy mo瞠 przyczyni si do zwi瘯szenia masy cia豉. Natomiast nadwaga prowadzi do podniesienia ci郾ienia krwi i wzrostu poziomu cholesterolu, czyli...

Badania kardiologiczne

Badania kardiologiczne

Badania kardiologiczne to jedne z najwa積iejszych bada organizmu ludzkiego, poniewa w ich przebiegu ocenie podlega mi瘰ie sercowy oraz t皻nice wie鎍owe, a wi璚 struktury anatomiczne, kt鏎e s niezb璠ne do 篡cia cz這wieka. Badanie serca istotne jest przede wszystkim u os鏏 starszych, w wieku powy瞠j 50....

Problemy z seksem u pacjent闚 z chorobami serca

Problemy z seksem u pacjent闚 z chorobami serca

Osoby cierpi帷e na choroby serca cz瘰to obawiaj si wysi趾u. Wydaje im si, i pod jego wp造wem mog dosta zawa逝 serca. Podobnie jest w przypadku wsp馧篡cia, kt鏎e r闚nie jest form aktywno軼i fizycznej. Obawy przed powrotem do wsp馧篡cia maj przede wszystkim osoby, kt鏎e przesz造 atak serca oraz...

Zimne d這nie i stopy

Zimne d這nie i stopy

Zimne d這nie i stopy to problem wielu os鏏, u niekt鏎ych jest to problem od dziecka, u innych dolegliwo嗆 ta pojawi豉 si w pewnym momencie 篡cia. Marzni璚ie ko鎍zyn mo瞠 mie swoje pod這瞠 w zwyk造m niedogrzaniu d這ni i st鏕, ale przyczyny takiego stanu rzeczy to tak瞠 powa積e choroby. Nie bagatelizujmy...

Fundacja Serce Dziecka

Fundacja Serce Dziecka

Fundacja Serce Dziecka jest organizacj po篡tku publicznego powsta陰 z inicjatywy rodzic闚 dzieci z wadami serca. Fundacja prowadzi dzia豉nia na rzecz dzieci z wadami i chorobami serca. Misj Fundacji jest propagowanie wiedzy o wadach serca, ich diagnozowaniu i leczeniu, wsparcie dla rodzin dzieci z wadami...

Migrena w ci捫y

Migrena w ci捫y

Migrena w ci捫y wynika z du篡ch waha hormon闚 we krwi. Zmiany hormonalne, wyst瘼uj帷e zw豉szcza w pocz徠kowych miesi帷ach ci捫y, wp造waj na ci郾ienie krwi, rozszerzaj m霩gowe naczynia krwiono郾e i zwi瘯szaj przepuszczalno嗆 ich 軼ian, co skutkuje silnymi, pulsuj帷ymi b鏊ami g這wy. Na napady migreny w...

Historia – kto i kiedy odkry wp造w kwas闚 Omega

Historia – kto i kiedy odkry wp造w kwas闚 Omega

Niezb璠ne nienasycone kwasy t逝szczowe to kwasy t逝szczowe, kt鏎ych organizm cz這wieka nie jest w stanie sam wytworzy. Jak sama nazwa wskazuje, s one kluczowe dla zdrowia, gdy uczestnicz w wielu procesach zachodz帷ych w ciele cz這wieka. Wyr騜nia si dwie grupy kwas闚 t逝szczowych: Omega-3 i Omega-6. Do...

Kwasy Omega w profilaktyce mia盥篡cy

Kwasy Omega w profilaktyce mia盥篡cy

Mia盥篡ca to przewlek豉 choroba, w przebiegu kt鏎ej dochodzi do zmian w 軼ianach t皻nic, prowadz帷ych do ich zwyrodnienia oraz twardnienia. W 鈍ietle t皻nic tworz si blaszki mia盥篡cowe, kt鏎e powstaj ze z這g闚 cholesterolu oraz innych rodzaj闚 lipid闚. Stopniowo dochodzi do ich wapnienia. Twarde blaszki...

Jak kwasy Omega przeciwdzia豉j oty這軼i?

Jak kwasy Omega przeciwdzia豉j oty這軼i?

Oty這嗆 oraz nadwaga nie stanowi wy陰cznie problemu natury estetycznej - z nadmiarem kilogram闚 wi捫 si powa積e nast瘼stwa dla zdrowia cz這wieka. Osoby oty貫 s w wi瘯szym stopniu nara穎ne na choroby przewlek貫, na przyk豉d na cukrzyc lub choroby uk豉du kr捫enia. Aby unikn望 rozwoju tych schorze, warto...

Ci捫a a choroby serca

Ci捫a a choroby serca

Ka盥a kobieta, kt鏎a stara si o dziecko doskonale zdaje sobie spraw z tego, 瞠 ci捫a to wyj徠kowy stan. Trzeba nie tylko dba o siebie, uwa瘸 na wysi貫k fizyczny i infekcje wirusowe, ale r闚nie nale篡 wykonywa wiele bada kontrolnych.[[ranking]] Choroby serca w ci捫y Niezwykle gro幡e zar闚no dla samej...

Transplantacja metod ratowania 篡cia

Transplantacja metod ratowania 篡cia

Dane statystyczne s zatrwa瘸j帷e – co pi耩 dni w naszym kraju umiera cz這wiek, kt鏎y czeka na przeszczep narz康u. Zaledwie jeden dawca mo瞠 uratowa 篡cie a czterem osobom i wyd逝篡 篡cie kolejnym czterem ludziom. Jest to wielka zas逝ga rozwoju transplantologii – m這dej ga喚zi medycyny, kt鏎a...

鑿iczenia zdrowe dla serca!

鑿iczenia zdrowe dla serca!

Nie od dzi wiadomo, 瞠 aktywno嗆 ruchowa korzystnie wp造wa na kondycj psychofizyczn. 鑿iczenia fizyczne s wa積ym elementem zdrowego trybu 篡cia, ale tylko wtedy, gdy s wykonywane w spos鏏 prawid這wy i bezpieczny. Wzmocnienie organizmu bez jednoczesnego przeci捫ania go ma kluczowe znaczenie przede...

Zacznij biega i zyskaj zdrowie!

Zacznij biega i zyskaj zdrowie!

Od dawna wiadomo, 瞠 bieganie wzmacnia uk豉d sercowo-naczyniowy, poprawia g瘰to嗆 ko軼i i korzystnie wp造wa na samopoczucie. Eksperci zalecaj jednak, by przygod z joggingiem zaczyna metod ma造ch krok闚. W ten spos鏏 mo瞠my unikn望 uraz闚 i nie zniech璚i si do biegania po nadmiernie intensywnym...

Co jest zdrowsze - zielona czy czarna herbata?

Co jest zdrowsze - zielona czy czarna herbata?

Zielona herbata zyska豉 uznanie lekarzy i dietetyk闚, a w 鈍iadomo軼i spo貫cznej funkcjonuje jako zdrowsza alternatywa dla czarnej herbaty. Czy obiegowa opinia na temat przewagi zielonej herbaty nad czarn ma jednak uzasadnienie? Wp造w herbaty na uk豉d kr捫enia Prozdrowotne w豉軼iwo軼i zielonej herbaty to w...

Jakie produkty s najzdrowsze dla serca?

Jakie produkty s najzdrowsze dla serca?

Od dawna wiadomo, 瞠 zdrowa, prawid這wo zbilansowana dieta korzystnie wp造wa na uk豉d kr捫enia, chroni帷 organizm przed gro幡ymi chorobami serca. Jakie produkty spo篡wcze warto w陰czy do jad這spisu, by poziom cholesterolu we krwi by pod kontrol? Dieta dla serca W diecie na zdrowe serce nie mo瞠 zabrakn望...

Suplementy na zdrowe serce

Suplementy na zdrowe serce

Suplementacja diety jest zalecana w wielu sytuacjach, mi璠zy innymi przy obni穎nej odporno軼i, w okresie przekwitania i podczas rekonwalescencji. Suplementy mo積a stosowa r闚nie profilaktycznie, by usprawni funkcjonowanie organizmu i zmniejszy ryzyko rozwoju chor鏏. Obecnie du膨 popularno軼i ciesz si...

Profilaktyka chor鏏 serca u m篹czyzn

Profilaktyka chor鏏 serca u m篹czyzn

Zdrowe, mocne serce to wynik odpowiedniej diety i regularnej aktywno軼i ruchowej – wie o tym ka盥y m篹czyzna. Teoria nierzadko ma si jednak nijak do praktyki. Tylko nieliczni panowie dbaj o uk豉d kr捫enia w spos鏏 鈍iadomy, spo篡waj帷 warto軼iowe posi趾i i 獞icz帷 systematycznie w domu lub na...

Jak obni篡 ci郾ienie krwi? - wskaz闚ki dla m篹czyzn

Jak obni篡 ci郾ienie krwi? - wskaz闚ki dla m篹czyzn

Wed逝g danych szacunkowych, zaledwie co trzeci m篹czyzna dotkni皻y problemem nadci郾ienia poddaje si leczeniu. Pozostali nie zdaj sobie sprawy ze swojego stanu lub bagatelizuj problem, nie u鈍iadamiaj帷 sobie gro幡ych nast瘼stw zbyt wysokiego ci郾ienia krwi. Z nadci郾ieniem mo積a, na szcz窷cie, walczy,...

Schudnij bez uczucia g這du!

Schudnij bez uczucia g這du!

Odchudzanie kojarzy si z wyrzeczeniami i uczuciem ssania w 穎陰dku. Nic wi璚 dziwnego, 瞠 sama my郵 o stosowaniu si do wytycznych diety mo瞠 dzia豉 zniech璚aj帷o. Dietetycy przekonuj jednak, 瞠 walka z nadwag nie musi wi您a si z ci庵造m g這dem – nawet przy mniejszej ni zwykle porcji kalorii...

Zajadasz stres? Naucz si kontrolowa apetyt!

Zajadasz stres? Naucz si kontrolowa apetyt!

Podstawow funkcj jedzenia jest zaspokojenie g這du. Nie oznacza to jednak, 瞠 si璕amy po produkty spo篡wcze wy陰cznie wtedy, gdy domaga si tego nasz organizm. Jedzenie bywa naszym sposobem na z造 nastr鎩, nud lub stres. Roz豉dowywanie napi璚ia emocjonalnego kalorycznymi przysmakami nie jest jednak dobrym...

Fakty i mity na temat snu

Fakty i mity na temat snu

Szybkie tempo 篡cia sprawia, 瞠 przestajemy docenia znaczenie snu. W pracy funkcjonujemy na najwy窺zych obrotach, a w czasie wolnym usi逝jemy odreagowa stres, szukaj帷 coraz ciekawszych form rozrywki – nic wi璚 dziwnego, 瞠 nocny odpoczynek zaczyna wydawa si nam niepotrzebn strat czasu....

Zredukuj poziom cukru we krwi diet 鈔鏚ziemnomorsk!

Zredukuj poziom cukru we krwi diet 鈔鏚ziemnomorsk!

Dieta 鈔鏚ziemnomorska uchodzi za jedn z najzdrowszych dla uk豉du kr捫enia, nie dziwi wi璚 fakt, i lekarze cz瘰to zalecaj stosowanie si do jej zasad osobom oty造m, szczeg鏊nie nara穎nym na rozw鎩 chor鏏 przewlek造ch (np. cukrzycy). Bogata w t逝szcze ro郵inne, ryby, owoce i warzywa dieta to wa積y element...

Budzisz si w nocy i nie mo瞠sz zasn望? Dowiedz si, jak przespa ca陰 noc

Budzisz si w nocy i nie mo瞠sz zasn望? Dowiedz si, jak przespa ca陰 noc

Nocne budzenie si to niema造 problem, zw豉szcza gdy po przebudzeniu si nie mo瞠my szybko zasn望. Im d逝瞠j le篡my w 堯磬u, przewracaj帷 si z boku na bok, tym wi瘯sze zm璚zenie odczuwamy po wstaniu rano do szko造 lub pracy. Nieefektywny sen niekorzystnie oddzia逝je tak瞠 na nasz pami耩 oraz zdolno嗆...

Zdrowe 篡wienie w niskiej cenie

Zdrowe 篡wienie w niskiej cenie

Korzy軼i p造n帷e ze zdrowego od篡wiania s powszechnie znane, ale wielu Polak闚 bagatelizuje zalecenia dietetyczne, t逝macz帷 si brakiem funduszy na warto軼iowe pod wzgl璠em od篡wczym produkty spo篡wcze. Ceny owoc闚, warzyw, chudego mi瘰a i nabia逝 stale rosn, ale – jak przekonuj eksperci –...

Jakie produkty obni瘸j poziom cholesterolu?

Jakie produkty obni瘸j poziom cholesterolu?

Spos鏏 od篡wiania nie pozostaje bez wp造wu na poziom cholesterolu we krwi. Niekt鏎e produkty spo篡wcze podnosz poziom z貫go cholesterolu LDL, inne przyczyniaj si do obni瞠nia jego st篹enia we krwi, dzi瘯i czemu chroni uk豉d sercowo-naczyniowy przed gro幡ymi chorobami. Jakie pokarmy korzystnie oddzia逝j...

Oty這嗆 a problemy z sercem

Oty這嗆 a problemy z sercem

Fa責ki t逝szczu na ciele sprawiaj, 瞠 czujemy si nieatrakcyjnie, a sklepowe wieszaki z najmodniejszymi strojami mo瞠my co najwy瞠j omie嗆 t瘰knym spojrzeniem. Kwestie estetyki to jednak najmniejsze z naszych zmartwie, gdy waga znacznie przekracza norm – du穎 wi瘯szym problemem jest wzrost ryzyka...

Jak zdrowy sen wp造wa na stan serca?

Jak zdrowy sen wp造wa na stan serca?

Nast瘼stwa niedoboru snu s powszechnie znane, stosunkowo niewiele m闚i si jednak o korzy軼iach p造n帷ych z wysypiania si. Wbrew pozorom, nie ograniczaj si one do dobrego samopoczucia i szybkiego czasu reakcji – znacznie wa積iejszy dla organizmu jest pozytywny wp造w snu na uk豉d kr捫enia. Sen a...

Dlaczego warto rzuci palenie papieros闚?

Dlaczego warto rzuci palenie papieros闚?

Etiologia chor鏏 przewlek造ch jest zwykle z這穎na – na niekt鏎e czynniki rozwoju schorze mamy wp造w, na inne ju nie. W przypadku na這gu nikotynowego mamy, na szcz窷cie, du瞠 pole manewru. Rzucaj帷 palenie, mo瞠my bowiem wyra幡ie obni篡 prawdopodobie雟two wyst徙ienia mia盥篡cy, choroby wie鎍owej,...

T逝szcze - czy warto eliminowa je z diety?

T逝szcze - czy warto eliminowa je z diety?

Osoby, kt鏎e d捫 do obni瞠nia poziomu cholesterolu we krwi, zmiany w diecie zaczynaj zwykle od eliminacji z jad這spisu produkt闚 spo篡wczych bogatych w t逝szcze. Eksperci od 篡wienia ostrzegaj jednak, 瞠 wykluczenie t逝szcz闚 z diety zamiast pom鏂, mo瞠 nam zaszkodzi. T逝szcze stanowi bowiem wa積y...

8 krok闚 do zdrowego serca

8 krok闚 do zdrowego serca

Nie od dzi wiadomo, 瞠 odpowiednia dieta to nasz najwi瘯szy sprzymierzeniec w profilaktyce zdrowotnej. Dokonuj帷 kilku prostych modyfikacji w swoim jad這spisie, mo瞠my w znacznym stopniu zredukowa ryzyko rozwoju choroby serca. Jak osi庵n望 ten efekt? Dieta dla zdrowia serca Zmiana nawyk闚 篡wieniowych z...

Serce pod telekontrol

Serce pod telekontrol

Artyku sponsorowany W trosce o zdrowie nasze i bliskich jeste鄉y zdolni do wielkich po鈍i璚e. Nie zawsze jednak jest to konieczne, czasem wystarczy wykonywanie regularnych bada i dmuchanie na zimne. Chc帷 zadba o swoje serce, warto skorzysta z nowoczesnej us逝gi, jak oferuje Telemedycyna Polska. Jest...

Jak zaplanowa zdrow diet?

Jak zaplanowa zdrow diet?

Zdrowe od篡wianie to temat, kt鏎y wzbudza du瞠 zainteresowanie. Mimo i o zaletach rozs康nej diety nie trzeba nikogo przekonywa, zdrowe 篡wienie przywodzi na my郵 wyrzeczenia, monotonne menu i potrawy o niskich walorach smakowych. Eksperci od 篡wienia przekonuj, 瞠 sceptyczne nastawienie do zalece...

Co skraca 篡cie?

Co skraca 篡cie?

D逝gie i szcz窷liwe 篡cie to co, o czym marzy ka盥y z nas. Post瘼 technologiczny sprawi, 瞠 篡je si nam coraz wygodniej, a zdobycze medycyny pozwalaj na skuteczn walk z chorobami, kt鏎e jeszcze kilkadziesi徠 lat temu dziesi徠kowa造 populacj ludzk. Niestety, nie wszyscy maj szanse na do篡cie p騧nej...

Wysypiaj si i zwalcz problemy ze zdrowiem!

Wysypiaj si i zwalcz problemy ze zdrowiem!

Sen to samo zdrowie, cho – nie miejmy z逝dze – nie wyleczy raka i nie uchroni nas przed zawa貫m. Wysypiaj帷 si, nie mo瞠my liczy na cud, ale na powa積e korzy軼i dla swojego organizmu – jak najbardziej. Rola snu w organizmie cz這wieka W kontek軼ie snu coraz cz窷ciej wspomina si o jego...

Produkty spo篡wcze obni瘸j帷e poziom tr鎩gliceryd闚 we krwi

Produkty spo篡wcze obni瘸j帷e poziom tr鎩gliceryd闚 we krwi

Wed逝g danych szacunkowych, co pi徠y doros造 cz這wiek ma zbyt wysoki poziom tr鎩gliceryd闚 we krwi ‒ stan ten wi捫e si ze zwi瘯szonym ryzykiem powa積ych problem闚 zdrowotnych. Co je嗆, by obni篡 st篹enie tr鎩gliceryd闚? Dieta dla zdrowia serca B喚dy 篡wieniowe, w tym nadmierna poda w璕lowodan闚...

Sprawd, czy masz arytmi serca

Sprawd, czy masz arytmi serca

Mianem arytmii okre郵a si zaburzenia rytmu serca. Je郵i serce bije zbyt szybko, mamy do czynienia z tachykardi, natomiast nieprawid這wo niska cz瘰to嗆 akcji serca oznacza tzw. bradykardi. Jakie objawy wskazuj na arytmi? Rozpoznawanie zaburze rytmu serca W wi瘯szo軼i przypadk闚 arytmie serca s...

Chorujesz na serce? Sprawd, jak przygotowa si do podr騜y

Chorujesz na serce? Sprawd, jak przygotowa si do podr騜y

Problemy z uk豉dem sercowo-naczyniowym nie musz sta na przeszkodzie podr騜y. Dowiedz si, co zrobi, by wyjazd nie wp造n掖 niekorzystnie na stan twojego zdrowia! Przygotowanie do podr騜y Je郵i masz za sob operacj serca, zawa mi窷nia sercowego lub leczysz si w zwi您ku ze schorzeniami uk豉du kr捫enia,...

Organiczne mleko najzdrowsze dla serca

Organiczne mleko najzdrowsze dla serca

砰wno嗆 organiczna zyska豉 uznanie dietetyk闚, ale nie podbi豉 serc Polak闚. By mo瞠 nadszed czas, by da jej drug szans – naukowcy wykazali bowiem, 瞠 w organicznym mleku znajduj si du瞠 ilo軼i korzystnych dla uk豉du kr捫enia wielonienasyconych kwas闚 t逝szczowych. Pochodzenie mleka a jego...

Kolorowy doppler – dlaczego warto si bada?

Kolorowy doppler – dlaczego warto si bada?

Schorzenia uk豉du sercowo-naczyniowego stanowi realne zagro瞠nie dla 篡cia chorych, dlatego tak wa積e jest ich szybkie rozpoznanie i zastosowanie odpowiednich metod leczenia. Jednym z najwa積iejszych narz璠zi w diagnostyce chor鏏 uk豉du kr捫enia jest USG dopplerowskie. Na czym polega badanie USG doppler? W...

Zdrowie partnera jest w twoich r瘯ach!

Zdrowie partnera jest w twoich r瘯ach!

Ryzyko rozwoju cukrzycy i chor鏏 uk豉du sercowo-naczyniowego u m篹czyzn ro郾ie ju po 30 urodzinach. Niestety, wi瘯szo嗆 pan闚 unika bada profilaktycznych, kt鏎e pozwalaj na szybk diagnoz schorze i wdro瞠nie odpowiedniego leczenia. Je郵i tw鎩 partner powiela ten niekorzystny wzorzec, koniecznie...

Trening - czy d逝go嗆 ma znaczenie?

Trening - czy d逝go嗆 ma znaczenie?

W 2005 roku ameryka雟ki Instytut Medycyny opublikowa obszerny raport na temat 篡wienia, w kt鏎ym pojawi造 si r闚nie zalecenia dotycz帷e d逝go軼i optymalnego treningu. Jego autorzy doradzali wykonywanie umiarkowanie intensywnych 獞icze fizycznych przez 60 minut dziennie. Wysi貫k fizyczny o tej d逝go軼i...

Mas這 orzechowe dobre dla serca?

Mas這 orzechowe dobre dla serca?

S這dko-s這ny, wyrazisty smak mas豉 orzechowego ma swoich zwolennik闚, cho nie brak os鏏, kt鏎e sceptycznie podchodz do tego produktu, uwa瘸j帷 go za niezdrow przek御k. Dietetycy przekonuj, 瞠 negatywny stosunek do mas豉 orzechowego nie ma uzasadnienia, jest to bowiem warto軼iowy pod wzgl璠em od篡wczym...

Co je嗆 na 郾iadanie, by 篡 d逝go?

Co je嗆 na 郾iadanie, by 篡 d逝go?

Niemal ka盥a bajka dla dzieci ko鎍zy si s這wami: „I 篡li d逝go i szcz窷liwie”. Fakt ten nie powinien dziwi – d逝gie i spokojne 篡cie to warto嗆 sama w sobie. Zar闚no d逝go嗆, jak i jako嗆 篡cia w du瞠j mierze zale篡 od sposobu od篡wiania, dlatego warto zadba o dob鏎 potraw, zw豉szcza z...

Kontroluj wielko嗆 porcji - unikniesz chor鏏 serca!

Kontroluj wielko嗆 porcji - unikniesz chor鏏 serca!

Zb璠ne kilogramy to nie tylko problem natury estetycznej, ale – przede wszystkim – dodatkowe obci捫enie dla serca. Im ci篹ej pracuje mi瘰ie sercowy, tym wi瘯sze jest ryzyko rozwoju nadci郾ienia i choroby serca, dlatego warto zadba o utrzymanie wagi na prawid這wym poziomie. Najprostszym sposobem...

Jakie rodzaje mi瘰a mo積a spo篡wa, choruj帷 na serce?

Jakie rodzaje mi瘰a mo積a spo篡wa, choruj帷 na serce?

Odpowiednia dieta to wa積y element leczenia chor鏏 uk豉du sercowo-naczyniowego. Jednym z podstawowych za這瞠 diety na serce jest ograniczenie spo篡cia produkt闚 pochodzenia zwierz璚ego w celu zmniejszenia st篹enia cholesterolu we krwi. Istotne znaczenie ma r闚nie w豉軼iwy dob鏎 mi瘰 w jad這spisie. Mi瘰o w...

Kochaj si na zdrowie, czyli jak seks chroni przed zawa貫m

Kochaj si na zdrowie, czyli jak seks chroni przed zawa貫m

Seks to przede wszystkim 廝鏚這 przyjemno軼i oraz spos鏏 na okazanie czu這軼i partnerowi. Zbli瞠nia intymne maj dodatkow korzy嗆, a mianowicie pozytywny wp造w na uk豉d sercowo-naczyniowy. Seks sposobem na zdrowe serce Udane 篡cie seksualne korzystnie oddzia逝je na samopoczucie i wzmacnia relacj mi璠zy...

Pomidory na zdrowe serce

Pomidory na zdrowe serce

Pomidory poza walorami smakowymi przynosz wiele korzy軼i dla serca, m.in. dzi瘯i zawarto軼i likopenu, kt鏎y pozwala utrzyma prawid這wy cholesterol HDL i LDL. Pomidory to warzywa, kt鏎e mo瞠my jada przez ca造 rok. Szczeg鏊nie polecane s osobom odchudzaj帷ym si, osobom z nadci郾ieniem lub zaburzeniami...

Dlaczego warto kontrolowa poziom tr鎩gliceryd闚 ?

Dlaczego warto kontrolowa poziom tr鎩gliceryd闚 ?

Zwyk這 si my郵e, 瞠 tylko osoby oty貫 maj podwy窺zony poziom tr鎩gliceryd闚, co jest 軼i郵e powi您ane z wysokim poziomem cholesterolu. Cz瘰to jednak przy prawid這wej wadze cia豉 mo積a stwierdzi wysoki poziom lipid闚 we krwi, szczeg鏊nie u kobiet. Mo瞠 to by uwarunkowane genetycznie. Zbadaj krew i...