Leczenie arytmii w ciąży

Leczenie arytmii w ciąży

Leczenie farmakologiczne arytmii u kobiet ciężarnych jest trudnym zagadnieniem z uwagi na kilka aspektów. Oczywiście na pierwszy plan wysuwa się kwestia ewentualnego szkodliwego wpływu leku na płód i jego rozwój. Jest to szczególnie istotne na początku pierwszego trymestru, gdy powstają tkanki i organy płodu.

W tym okresie potencjalnie teratogenny lek może wyrządzić najwięcej szkody. W drugim i trzecim trymestrze, kiedy płód jest już znacznie lepiej ukształtowany i rośnie, większe znaczenia ma ewentualny wpływ leków na samą macicę, jej kurczliwość, ukrwienie (pośrednio ukrwienie łożyska). Zaburzenia tych parametrów nie pozostają bez wpływu na wewnątrzmaciczny rozwój dziecka.

Relacja lek-płód nie jest jedyną trudnością w leczenie arytmii u kobiet ciężarnych. Problemem jest także dobranie odpowiedniej dawki leku. W czasie ciąży leki gorzej wchłaniają się w jelitach. Ponadto, z uwagi na zmiany hormonalne, leki są szybciej metabolizowane w wątrobie.

Krążenie hiperkinetyczne związane jest z większym przepływem przez nerki, a więc większą filtracją i większą ilością wydalanego moczu, a z nim, części metabolitów leku. Jednocześnie, im większa dawka, tym większe ryzyko wystąpienia działań niepożądanych. Dlatego dawki leków dobiera się indywidualnie w każdym przypadku, stosując najniższa dawkę skuteczną (czyli dającą porządny efekt).

Znajdź najlepszego lekarza

Artykuły Leczenie arytmii w ciąży

Zaburzenia rytmu serca

Prawidłowy rytm serca to rytm zatokowy, podczas którego węzeł zatokowo-przedsionkowy (SA) działa jak naturalny rozrusznik z...

Arytmia serca

Arytmia serca to stan, w którym prawidłowa praca serca jest zaburzona. U podłoża tego typu patologii leżą nieprawidłowości w...

Krążenie hiperkinetyczne

Krążenie hiperkinetyczne to stan, w którym, mimo niskiego ciśnienia tętniczego, objętość minutowa serca jest znaczna. Serce...

Krążenie w życiu płodowym

Krążenie w życiu płodowym

W życiu płodowym układ sercowo-naczyniowy człowieka nie tylko funkcjonuje inaczej niż po urodzeniu, ale jest także inaczej...

Leki antyarytmiczne w ciąży

Bezpieczeństwo stosowania danego leku antyarytmicznego w czasie ciąży określa się za pomocą pięciostopniowej (kategorie: A, B, C,...

Tagi Leczenie arytmii w ciąży

Grupy Leczenie arytmii w ciąży

Grupa Arytmia serca

Grupa Arytmia serca

Jeśli tak jak wiele innych osób cierpisz na arytmię serca porozmawiaj o tym. Podziel się swoimi dolegliwościami oraz jak sobie z nimi radzisz. Dowiedz się więcej o metodach...

Grupa Leki

Grupa Leki

Dowiedz się o skutkach ubocznych stosowania konkretnych leków, z czym można dany lek łączyć, jak należy postępować, gdy chce się go odstawić oraz które leki można stosować...

Grupa Ciąża

Grupa Ciąża

Porozmawiaj o przebiegu ciąży przy wadach serca matki lub dziecka. Zapytaj inne ciężarne jak radzą sobie w poszczególnych trymestrach. Dowiedz się jakie rokowania będzie miało...