Aterotromboza, jak leczyć, jak zapobiegać?

Aterotromboza jest groźną dla życia chorobą układu sercowo-naczyniowego. Rozwija się jako następstwo wieloletniego odkładania cholesterolu w ścianach naczyń krwionośnych w postaci tzw. blaszek miażdżycowych.

Pod wpływem licznych czynników zewnętrznych i skomplikowanych procesów biochemicznych blaszki te mogą ulec gwałtownemu uszkodzeniu, na co organizm odpowiada zwiększeniem krzepnięcia krwi przepływającej w tej okolicy. Prowadzi to do powstania skrzepliny, która zwęża lub całkowicie zamyka tętnicę. Ograniczenie swobodnego przepływu krwi skutkuje natomiast niedokrwieniem odżywianego przez nią narządu (np. serca lub mózgu).

Głównymi objawami aterotrombozy są: uczucie ciężaru lub piekącego bólu za mostkiem podczas wysiłku, niedowład kończyny, zaburzenia mowy, drętwienie ust, zaburzenia widzenia i utrata równowagi. W zależności od miejsca zwężenia tętnic mogą występować także bóle łydek i pośladków, impotencja, oziębienie stóp, a także zaniki mięśniowe.

Najpoważniejszymi czynnikami ryzyka choroby są: palenie papierosów, otyłość, brak aktywności fizycznej, hiperlipidemia, nadciśnienie tętnicze, zaburzenia gospodarki węglowodanowej, zła dieta oraz zakrzepice.

Statystyki pokazują, że w Polsce dochodzi do około 250 tys. przypadków Ostrych Zespołów Wieńcowych rocznie, z czego 100 tys. to zawały serca. Około milion osób ma zdiagnozowaną chorobę wieńcową. Szacuje się także, że co czwarty Polak umiera z powodu chorób sercowo-naczyniowych i udarów mózgu. Współczynniki te należą do najwyższych w Europie. Co gorsza, duże różnice w stosunku do krajów Europy Zachodniej nadal nie ulegają zmniejszeniu.

Jak leczyć aterotrombozę?

IV Konferencja Naukowa Instytutu Aterotrombozy przyciągnęła specjalistów wielu dziedzin: lekarzy rodzinnych, internistów, kardiologów, diabetologów, nefrologów oraz innych. "To dowód na interdyscyplinarny wymiar aterotrombozy i potrzebę tego typu spotkań" - podkreśla Sławomir Rybka.

"Podczas tegorocznej konferencji zostały przedstawione zagadnienia dotyczące skutecznych terapii chorób związanych z aterotrombozą oraz kontrowersjami, jakie mogą wywoływać nawet powszechnie przyjęte metody leczenia. Mówiono również o prewencji" - dodaje.

W ramach spotkania odbyły się dwie sesje naukowe. Pierwszą z nich rozpoczął wykład prof. Anetty Undas nt. najnowszej wiedzy o patofizjologii aterotrombozy; później przyszedł czas na debaty. Uczestnicy dyskutowali głównie o problemach dwóch bardzo licznych populacji chorych - pacjentów z cukrzycą i pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową.

Jak informuje Rybka, w pierwszej debacie zestawiono podejście "glukocentryczne" do pacjenta z cukrzycą z podejściem "naczyniocentrycznym". Dyskutowano czy najważniejszym celem leczenia jest doprowadzenie do prawidłowego poziomu cukru, czy też ważniejsza jest ochrona naczyń poprzez m.in. obniżanie ciśnienia tętniczego, co pośrednio ma zmniejszyć ryzyko udaru, niewydolności serca i innych naczyniowych powikłań cukrzycy.

Podczas debaty drugiej prof. Adam Witkowski - uznany kardiolog inwazyjny - podjął się trudu wykazania wyższości leczenia zachowawczego pacjenta ze stabilną chorobą wieńcową nad leczeniem inwazyjnym, w którego obronie stanął dr hab. Dariusz Dudek. "Z burzliwej debaty można wywnioskować, że współczesne leczenie farmakologiczne jest bardzo skuteczne, pod warunkiem, że jest ono stosowane. Leczenie inwazyjne (angioplastyka, leczenie chirurgiczne) powinno być rozważone przy nieskuteczności leczenia zachowawczego i/lub w przypadkach dużego obszaru odwracalnego niedokrwienia, korespondującego ze zwężeniem naczynia wieńcowego. Obydwie debaty skończyły się konsensusem ekspertów, ale dyskusje były tak interesujące, że na pewno na długo zostaną w pamięci uczestników" - opowiada rzecznik Instytutu.

Konferencję zakończyła sesja interaktywna z pytaniami od publiczności i głosowaniem "Gorące tematy 2009".

Diagnoza przede wszystkim

W swoich wystąpieniach eksperci wielokrotnie podkreślali konieczność kompleksowej oceny ryzyka pacjenta. Wykłady miały też wymiar praktyczny - wszyscy uczestnicy konferencji otrzymali przygotowane przez ekspertów broszury edukacyjne "Skale ryzyka wykorzystywane w wytycznych ESC - praktyczne kompendium". Każda zawarta w nich skala opatrzona jest profesjonalnym komentarzem. Zadaniem kompendium jest pomoc lekarzowi w prawidłowym oszacowaniu ryzyka, a tym samym poprawienie rokowania pacjenta.

"Doskonale wiemy, że wytyczne towarzystw naukowych mają na celu uporządkowanie zasad postępowania w rozmaitych stanach, nie tylko kardiologicznych. W naszym kompendium posłużyliśmy się skalami, które są propagowane przez Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne" - powiedziała dr hab. Janina Stępińska.

Jej zdaniem, opracowane w takiej formie stanowią cenny materiał pomocny w codziennej praktyce lekarskiej. Wyraziła przy tym nadzieję, że podczas następnej konferencji będzie gotowa podobna broszura, dotyczącą skal ryzyka wykorzystywanych przez lekarzy innych specjalności.

Doceniamy ważne odkrycia

Jak informuje Sławomir Rybka, podczas konferencji wręczono także Nagrody Instytutu Aterotrombozy za najbardziej oryginalne doniesienie dotyczące tej choroby, przedstawione na XII Kongresie Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Jury, złożone z profesorów: Andrzeja Beręsewicza, Krzysztofa J. Filipiaka, Artura Mamcarza oraz Adama Witkowskiego, przyznało wyróżnienie dr Waldemarowi Mieleckiemu z II Kliniki Kardiologii CM UJ w Krakowie za pracę pt. "Effects of early abciximab administration before primary percutaneous coronary intervention on left ventricular function assessed by cardiac magnetic resonance".

W tym roku po raz pierwszy wręczono również Nagrodę za najbardziej interesujące doniesienie oryginalne dotyczące aterotrombozy, wygłoszone na XX Kongresie Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Otrzymała ją dr Iwona Sarzyńska-Długosz z Instytutu Neurologii i Psychiatrii w Warszawie za pracę "Rozwój sieci pododdziałów udarowych w Polsce".

Zdaniem lekarzy-specjalistów, choroby sercowo-naczyniowe są jednym z najważniejszych zagrożeń, z którymi musi się zmierzyć polskie społeczeństwo. Statystyki nie są optymistyczne, ale można skutecznie przeciwdziałać dalszej eskalacji problemu. Niezbędna jest jednak aktywna współpraca całego środowiska medycznego oraz wzajemna wymiana wiedzy i doświadczenia. W tym celu Instytut Aterotrombozy organizuje doroczne Konferencje Naukowe. W Warszawie odbyła się czwarta już impreza z tej serii, o czym poinformował Sławomir Rybka, rzecznik prasowy Instytutu. Wzięło w niej udział ponad 500 lekarzy specjalistów z różnych dziedzin medycyny.

Hasłem przewodnim tegorocznej konferencji było: "Aterotromboza - zalecenie i kontrowersje. Jak poprawić rokowanie pacjentów?".

"Mamy bardzo rozbudowane plany dotyczące upowszechniania wiedzy na temat aterotrombozy. Bardzo zależy nam, aby dotrzeć do lekarzy różnych specjalności, bo wiemy, że problem ten dotyczy nas wszystkich" - witając gości powiedziała dr hab. Janina Stępińska, przewodnicząca Rady Naukowej Instytutu Aterotrombozy, kierownik Kliniki Wad Nabytych Serca i Oddziału Intensywnej Terapii Kardiologicznej Instytutu Kardiologii w Warszawie.

Nauka w Polsce PAP, 2009-02-14

Znajdź najlepszego lekarza

Artykuły Aterotromboza, jak leczyć, jak zapobiegać?

LDL Cholesterol

LDL Cholesterol

Lipidy i lipoproteiny, takie jak między innymi LDL, występujące w osoczu krwi każdego człowieka. Odgrywają ważną rolę w wielu...

Hiperlipidemia

Hiperlipidemia

W diagnostyce zaburzeń gospodarki lipidowej uzyskanie wiarygodnych wyników wymaga standaryzacji pobierania i przygotowania...

Diety

Diety

Diety zdrowotne, profilaktyczne związane z chorobami serca i układu krążenia: dieta obniżająca poziom triglicerydów, dieta...

Enoksyparyna

Enoksyparyna (heparyna drobnoczasteczkowa) to substancja obniżająca krzepliwość krwi (blokuje aktywność niektórych osoczowych...

Cukrzyca

Cukrzyca

Cukrzyca jest chorobą wynikającą z zaburzeń metabolizmu glukozy. Przyczyną tych zaburzeń jest względny lub bezwzględny niedobór...

Zakrzepowe zapalenie żył

Zakrzepowe zapalenie żył to choroba dotycząca żył powierzchownych. Najczęściej umiejscawia się w żyłach powierzchownych kończyn...

Leczenie przeciwkrzepliwe

Leczenie przeciwkrzepliwe, czyli uniemożliwiające powstawanie skrzeplin w naczyniach krwionośnych lub też rozpuszczające takie,...

Tagi Aterotromboza, jak leczyć, jak zapobiegać?

Grupy Aterotromboza, jak leczyć, jak zapobiegać?

Grupa Cholesterol

Grupa Cholesterol

Wysoki cholesterol jest problemem coraz większej liczby ludzi. Jeśli zastanawiasz się czy masz prawidłowe wyniki lub chcesz dowiedzieć się jak obniżyć poziom cholesterolu trafiłeś...

Grupa Zakrzepica żył dolnych

Grupa Zakrzepica żył dolnych

Grupa dla osób chorujących na zakrzepicę żył dolnych. Dowiedz się jak przejawia się ta choroba i co ją powoduje. Porozmawiaj o jakości życia z zakrzepicą oraz o lekach i innych...

Grupa Skrzep

Grupa Skrzep

Grupa dla osób o podwyższonym ryzyku powstania skrzepu lub już leczących się z tej choroby. Dowiedz się więcej o terapiach leczniczych oraz porozmawiaj o trybie życia przy...