Atorwastatyna

Atorwastatyna to związek obniżający stężenie cholesterolu we krwi. Statyny, w tym atorwastatyna, hamują działanie kluczowego enzymu w biochemicznej kaskadzie powstawanie cholesterolu (reduktazy HMG-CoA czyli hydroksy-metylo-glutarylo-koenzymu A).

Regularne stosowanie atorwastatyny powoduje przede wszystkim spadek poziomu cholesterolu całkowitego. Statyny obniżają głównie stężenie LDL, w niewielkim stopniu także TG oraz podwyższają HDL (tzw. dobry cholesterol). Na obniżenie się stężenia cholesterolu ma wpływ nie tylko blokowanie enzymu, ale także bardziej skomplikowane zmiany w wątrobie, dotyczące ilości receptorów dla LDL.

Statyny są przede wszystkim wykorzystywane w leczenie hipercholesterolemii. Lek należy przyjmować wieczorem, gdyż aktywność enzymu jest fizjologicznie największa w nocy. Statyny przynoszą również wymierne korzyści leczeniu choroby niedokrwiennej serca.

Statyny mogą powodować zaburzenia żołądkowo-jelitowe, są jednak zwykle dobrze tolerowane przez pacjentów. Istotnymi działaniami niepożądanymi jest możliwość uszkodzenia wątroby lub mięśni. W czasie terapii statynami należy raz na jakiś czas kontrolnie oznaczać poziom enzymów wątrobowych (ASPT, ALT). Każde nasilone bóle mięśniowe lub uczucie męczenia się mięśni należy zgłosić do lekarza. Ryzyko uszkodzenia mięśni wzrasta, jeśli równocześnie ze statynami stosuje się leki z grupy fibratów.

Pharmindex Kompendium Leków 2007

Znajdź najlepszego lekarza

Artykuły Atorwastatyna

Statyny

Statyny to inhibitory reduktazy 3-hydroksy-3-metylo-glutarylo-koenzymu A (HMG-CoA). Reduktaza...

LDL Cholesterol

LDL Cholesterol

Lipidy i lipoproteiny, takie jak między innymi LDL, występujące w osoczu krwi każdego człowieka. Odgrywają ważną rolę w wielu...

HDL Cholesterol

HDL cholesterol to frakcja cholesterolu o dużej gęstości (High Density Lipoproteins) odpowiedzialna jest za transport powrotny...

Hiperlipidemia

Hiperlipidemia

W diagnostyce zaburzeń gospodarki lipidowej uzyskanie wiarygodnych wyników wymaga standaryzacji pobierania i przygotowania...

Triglicerydy (trójglicerydy)

Kliniczna korelacja pomiędzy stężeniem triglicerydów (trójglicerydów) a częstością występowania choroby niedokrwiennej serca jest...

Fibraty

Fibraty to jedna z głównych grup leków stosowanych w terapii zaburzeń lipidowych. Mechanizm ich działania polega na regulacji...

Tagi Atorwastatyna

Grupy Atorwastatyna

Grupa Leki

Grupa Leki

Dowiedz się o skutkach ubocznych stosowania konkretnych leków, z czym można dany lek łączyć, jak należy postępować, gdy chce się go odstawić oraz które leki można stosować...

Grupa Cholesterol

Grupa Cholesterol

Wysoki cholesterol jest problemem coraz większej liczby ludzi. Jeśli zastanawiasz się czy masz prawidłowe wyniki lub chcesz dowiedzieć się jak obniżyć poziom cholesterolu trafiłeś...