Badania kardiologiczne

Badania kardiologiczne

Badania kardiologiczne to jedne z najważniejszych badań organizmu ludzkiego, ponieważ w ich przebiegu ocenie podlega mięsień sercowy oraz tętnice wieńcowe, a więc struktury anatomiczne, które są niezbędne do życia człowieka. Badanie serca istotne jest przede wszystkim u osób starszych, w wieku powyżej 50. roku życia. Prawdopodobieństwo ujawnienia się choroby serca jest wtedy dużo większe. Badanie kardiologiczne umożliwia ocenę budowy anatomicznej serca i wszystkich struktur z nim związanych. Diagnozowane są nieprawidłowości w pracy serca, wykrywane wady czy nowotwór mięśnia sercowego. Skuteczność leków antyarytmicznych jest także oceniania podczas wykonywanego badania na sercu.

W jakim celu wykonuje się badania kardiologiczne?

Badania kardiologiczne wykonywane są w celu zdiagnozowania zaburzeń rytmu i przewodnictwa w sercu oraz dokładnej lokalizacji miejsc pojawienia się tych zaburzeń. Stosowane są do wykrycia oraz lokalizacji dodatkowym dróg przewodzenia impulsów w mięśniu sercowym, diagnostyki wad serca, nowotworów mięśnia sercowego.

Badanie serca pozwala również na wykrycie obecności płynu w worku osierdziowym. Niektóre metody badania serca pozwalają na ocenę budowy anatomicznej mięśnia sercowego (wielkość komór i przedsionków, grubość ścian), naczyń wieńcowych, aorty a także budowę i działanie zastawek serca. Dzięki badaniu dopplerowskiemu możliwe jest dokładne zbadanie przepływu krwi w naczyniach wieńcowych. EKG wysiłkowe zaś umożliwia określenie tolerancji wysiłku przez serce oraz jaki wysiłek jest bezpieczny dla pracy mięśnia sercowego. 24-godzinna elektrokardiografia tzw. EKG Holtera bada dobową pracę serca, co pozwala na wykrycie zwyżek ciśnienia tętniczego, a także kontrolę leków stosowanych na obniżenie ciśnienia oraz antyarytmicznych.

Kiedy wykonywane są badanie kardiologiczne?

Wskazania do wykonania badań kardiologicznych:

 • omdlenia, stany przedomdleniowe,
 • inne objawy neurologiczne, mogące świadczyć o niedokrwieniu,
 • kołatanie serca,
 • bóle w klatce piersiowej, szczególnie w trakcie i po wysiłku fizycznym,
 • ocena skuteczności leków przeciwarytmicznych,
 • arytmia,
 • podejrzenie występowania nowotworów serca,
 • podejrzenie wad serca,
 • podejrzenie istnienia dodatkowych dróg przewodzenia w mięśniu sercowym,
 • zawał serca, a dokładnie wykrycie jego przyczyn,
 • badania kontrolne po przebyciu zawału serca,
 • choroba wieńcowa,
 • podejrzenie zapalenia wsierdzia przy sztucznych zastawkach,
 • podejrzenie zapalenia mięśnia sercowego,
 • miażdżyca tętnic wieńcowych,
 • zaburzenia krążenia,
 • tętniak aorty,
 • podejrzenie przetok naczyniowych,
 • przeszczep serca i inne.

Rodzaje badań kardiologicznych

Wyróżniamy kilka różnych badań kardiologicznych, ze względu na sposób jego wykonania. Są to:

 1. EKG - elektrokardiografia serca
 2. Badanie wykonuje się za pomocą elektrod przyłożonych do rożnych miejsc, połączonych z urządzeniem rejestrującym rytm serca.

 3. Echokardiografia (echo serca) - badanie stosowane do oceny budowy serca i jego pracy, za pomocą USG (ultrasonografu) ze specjalną sondą.
 4. Badanie dopplerowskie serca - stosowane do oceny przepływu krwi przez naczynia wieńcowe, a także prędkości i kierunku przepływu, z wykorzystaniem ultrasonografu.
 5. Mapowanie serca - wykorzystany jest w badaniu cewnik, wprowadzany do komór serca w celu oceny budowy mięśnia sercowego, a także określenia rytmu serca.
 6. Koronarografia - badanie służące do oceny tętnic wieńcowych, za pomocą wprowadzanego cewnika, środka kontrastowego i promieni rentgenowskich.
 7. Rezonans magnetyczny serca - pozwala na precyzyjną ocenę budowy serca i naczyń wieńcowych.
 8. Scyntygrafia serca - badanie wykorzystujące izotopy promieniotwórcze do oceny budowy mięśnia sercowego, tętnic wieńcowych oraz pracy serca.

Wykonywanie badań kardiologicznych jest ważne w każdym wieku, ale przede wszystkich u osób starszych. Nie należy się ich obawiać. Dzięki nim możliwe jest wykrycie chorób serca a to wiąże się z szybkim zastosowaniem leczenia i poprawą zdrowia oraz jakości życia. Często zdarza się, że wykonanie badania chroni pacjenta przed śmiercią.

Marta Bednarska

Znajdź najlepszego lekarza

Artykuły Badania kardiologiczne

EKG (elektrokardiogram)

EKG (elektrokardiogram)

W celu zrozumienia zasady działania EKG należy odnieść się do podstaw fizyki. Warto pamiętać, że elektrokardiografia jest metodą...

Test wysiłkowy EKG

Test wysiłkowy EKG

Badanie wysiłkowe EKG (test wysiłkowy EKG, próba wysiłkowa) polega na ocenie zmian zachodzących w sercu podczas wysiłku...

ECHO serca (USG serca)

ECHO serca (USG serca)

Echo serca (USG serca, echokardiografia, UKG, ultrasonokardiografia) jest badaniem, które pozwala na ocenę budowy serca i jego...

Wymiary jam serca w badaniu ECHO

Wymiary jam serca w badaniu ECHO

Wymiary jam serca ocenia się na podstawie badanie ECHO wykonywanym w kilku projekcjach. Ocenia się średnicę lewej komy podczas...

Tagi Badania kardiologiczne

Grupy Badania kardiologiczne

Grupa ECHO serca

Grupa ECHO serca

Gdzie udać się w celu wykonania badania, jak je prawidłowo odczytać i zinterpretować, jakie dolegliwości mogą zostać zdiagnozowane przy pomocy ECHO serca – tego i jeszcze...

Grupa EKG

Grupa EKG

Jak wygląda badanie EKG? Co oznaczają te nieregularne kreseczki i tajemnicze skróty? Pozwól innym użytkownikom rozszyfrować wynik swojego badania lub pomóż im w interpretacji ich...

Grupa EPS (badanie elektrofizjologiczne)

Grupa EPS (badanie elektrofizjologiczne)

Chcesz się dowiedzieć na czym polega badanie elektrofizjologiczne? Gdzie je wykonać i ile trwa okres oczekiwania? Porozmawiaj o badaniu elektrofizjologicznym z innymi...