Badanie metodą Dopplera (badanie dopplerowskie)

Badanie metodą Dopplera (badanie dopplerowskie) jest nieinwazyjną metodą wykorzystywaną w ultrasonografii do oceny przepływu krwi przed dane naczynie czy strukturę oraz do oszacowania takich parametrów przepływu jak jego kierunek i prędkość.

Technika została opracowana na podstawie na podstawie zjawisk Dopplera, które mówi o zmianie długości i częstotliwości odbitej fali (w wypadku ultrasonografii - fali ultradźwiękowej) rejestrowanej przez nieruchomego obserwatora.

W codziennym życiu to samo zjawisko jest wykorzystywane przez funkcjonariuszy policji drogowej do "łapania" kierowców, którzy przekraczają dozwolona prędkość.

W diagnostyce medycznej opcja "bramki dopplerowskiej" pozwala na ocenę miedzy innymi przepływ krwi przez zastawki serca: oceny prędkości przepływu, pośrednio gradientu ciśnień przez zastawkę, ewentualnego przecieku w niedomykalności, itd.

Ocena kierunku przepływu krwi jest często bardzo istotna w przypadku badania naczyń obwodowych, na przykład tętnic szyjnych i tętnic domózgowych (pośrednio pozwala wyciągnąć wnioski na temat ewentualnego niedokrwienia ośrodkowego okładu nerwowego). Badanie dopplerowskie jest także przydatne w ocenie wydolności układu naczyń żylnych.

Opcja power doppler dostarcza głównie informacji ilościowej. Nie pozwala na ocenę kierunku ani prędkości przepływu, stwierdza tylko obecność lub brak przepływu krwi w danej strukturze. Jest to bardzo istotna informacji przy ocenie i różnicowaniu guzów.

Znajdź najlepszego lekarza

Artykuły Badanie metodą Dopplera

ECHO serca (USG serca)

ECHO serca (USG serca)

Echo serca (USG serca, echokardiografia, UKG, ultrasonokardiografia) jest badaniem, które pozwala na ocenę budowy serca i jego...

Diagnostyka serca

Diagnostyka serca

Serce jest centralnym narządem układu krwionośnego człowieka, położonym w klatce piersiowej, w śródpiersiu środkowym, wewnątrz...

Badania kardiologiczne

Badania kardiologiczne

Badania kardiologiczne to jedne z najważniejszych badań organizmu ludzkiego, ponieważ w ich przebiegu ocenie podlega mięsień...

Tagi Badanie metodą Dopplera

Grupy Badanie metodą Dopplera

Grupa Interpretacja wyników

Grupa Interpretacja wyników

Nie masz pojęcia jak zinterpretować dopiero co odebrane wyniki badań a wizyta u specjalisty jest odległa? Spróbuj rozgryźć swoje wyniki z pomocą innych użytkowników pamiętając, że...

Grupa ECHO serca

Grupa ECHO serca

Gdzie udać się w celu wykonania badania, jak je prawidłowo odczytać i zinterpretować, jakie dolegliwości mogą zostać zdiagnozowane przy pomocy ECHO serca – tego i jeszcze...