Zespół Barlowa (zespół wypadania płatków zastawki dwudzielnej)

Zespół Barlowa (zespół wypadania płatków zastawki dwudzielnej)

Zespół wypadania płatka lub płatków zastawki dwudzielnej jest jedną z najczęstszych wad zastawkowych w wieku dorosłym. Zespołem Barlowa określane jest uwypuklanie tylnego lub obu płatków zastawki dwudzielnej do lewego przedsionka podczas skurczu komór. W prawidłowym sercu skurcz komór powoduje szczelne zamknięcie zastawek przedsionkowo-komorowych (dwudzielna i trójdzielna).

W większości przypadków zespół Barlowa jest klinicznie i hemodynamicznie nieistotna. Rzadziej zespół Barlowa prowadzi do niedomykalności zastawki mitralnej (dwudzielnej i dolegliwości).

Przyczyny występowania zespołu Barlowa

  • wada wrodzona, często jako wynik zespołu Marfana;
  • wada nabyta, np. powstała w wyniku dysfunkcji mięśnia brodawkowatego po zawale mięśnia sercowego lub niejasnego pochodzenia zmiana śluzakowata na płatku zastawki.

Objawy kliniczne zespołu Barlowa

U większości pacjentów z zespołem wypadania płatka zastawki dwudzielnej przebieg jest bezobjawowy; u niewielkiej liczby chorych mogą wystąpić następujące objawy:

  • zawroty głowy, kołatanie serca, utraty przytomności (objawy te są wynikiem zaburzeń rytmu - najczęściej dodatkowych skurczów komorowych;
  • dolegliwości przypominające ból dławicowy.

Rozpoznanie zespołu Barlowa

Badania wykonywane w celu rozpoznania zespołu wypadania płatki zastawki dwudzielnej:

  • ECHO serca (widoczna jest fala niedomykalności w kolorowym dopplerze i tzw. efekt hamaka);
  • EKG - najczęściej prawidłowy, ale mogą być widoczne zaburzenia repolaryzacji;
  • osłuchując pacjenta lekarz stwierdza klik mezosystoliczny.

Leczenie zespołu Barlowa

Leczeniem zespołu Barlowa powinni być objęci tylko i wyłącznie pacjenci, u których występują kliniczne objawy (zaburzenia rytmu, bóle wieńcowe). Stosowane są wtedy leki z grupy beta-adrenolitycznych. Pacjenci z istotną dla prawidłowej funkcji serca wadą powinni być operowani.

Znajdź najlepszego lekarza

Artykuły Zespół Barlowa

Zastawki serca

W sercu człowieka wyróżniamy cztery zastawki. Dwie z nich umiejscowione są pomiędzy przedsionkami i komorami; pozostałe dwie w...

Wady serca u dorosłych

Wady serca u dorosłych

Wady serca u dorosłych to m.in: zespół Barlowa (zespół wypadania płatków zastawki dwudzielnej), zespół Eisenmengera, zawał serca...

Tagi Zespół Barlowa

Grupy Zespół Barlowa

Grupa Zastawka

Grupa Zastawka

Porozmawiasz tutaj o wszelkich sprawach związanych z zastawkami: o rodzajach, wadach, przeszczepie oraz wszystkim, co się z tym wiąże.

Grupa Wypadanie płatka zastawki

Grupa Wypadanie płatka zastawki

Kardiolog wykrył u Ciebie wypadanie płatka zastawki? Nie jesteś pewien jakie czynności możesz wykonywać przy tej wadzie, a jakich nie? Wymień się swoim doświadczeniem z innymi...

Grupa Zespół Barlowa

Grupa Zespół Barlowa

Dowiedz się jak wygląda życiem z zespołem Barlowa, na co można sobie pozwolić a czego powinno się unikać. Wymień się doświadczeniem z innymi użytkownikami na temat dolegliwości...