Betaksolol

Betaksolol to substancja z grupy antagonistów receptorów adrenergicznych typu beta (beta blokery).

Betaksolol to beta bloker kardioselektywny, to znaczy że działa głównie na receptory beta 1 zlokalizowane w sercu i jest przez to pozbawiony działań niepożądanych wynikających z zablokowanie receptora beta 2 (np. skurcz naczyń obwodowych, skurcz oskrzeli).

Betaksolol zwalnia rytm serca i zwalnia szybkość przewodzenia w układzie bodźcoprzewodzącym. Efektem jest zmniejszenie pojemności minutowej serca i w konsekwencji spadek ciśnienia tętniczego krwi (sercowa składowa ciśnienia). Prawdopodobnie betaksolol wpływa także na układ renina-angiotensyna-aldosteron (RAA), zmniejszając aktywność reniny. Kardiologiczne zastosowanie leku to terapia nadciśnienia tętniczego.

Betaksolol można podawać w kroplach do worka spojówkowego oka. Tak zaaplikowany betaksolol ma minimalny wpływ na układ sercowo-naczyniowy, obniża natomiast ciśnienie wewnątrz gałki ocznej, stąd jest wykorzystywany w okulistyce w leczeniu jaskry.

Działania niepożądane: bradykardia i bloki przewodzenia, hipotonia ortostatyczna, ewentualne objawy wynikające z szczątkowego wpływu na receptory beta 2.

Pharmindex Kompendium Leków 2007

Znajdź najlepszego lekarza

Artykuły Betaksolol

Bradykardia

Bradykardia, czyli wolna częstość akcji serca jest stanem bardzo często stwierdzanym podczas badania przedmiotowego pacjentów....

Nadciśnienie tętnicze

Nadciśnienie tętnicze

Nadciśnienie tętnicze (Hypertensio arterialis) jest to choroba układu krążenia polegająca na stałym lub okresowym podwyższeniu...

Hipotonia ortostatyczna

Hipotonia ortostatyczna

Hipotonia ortostatyczna jest to spadek ciśnienia skurczowego krwi o ponad 20 mmHg lub spadek ciśnienia rozkurczowego o ponad 10...

Betaadrenolityki (beta-blokery)

Betaadrenolityki (beta-blokery)

Beta-adrenolityki, nazywane potocznie beta-blokerami, są lekami blokującymi receptory adrenergiczne beta-1 i beta-2, co skutkuje...

Blok przedsionkowo-komorowy

O bloku przedsionkowo-komorowym mówimy w sytuacji, gdy impuls, powstający w układzie bodźco-przewodzącym, napotyka na przeszkodę...

Jaskra

Jaskra

Jaskra jest złożoną chorobą. W środowisku okulistów można się spotkać z opinią, że jest to nie jedna a zespół chorób, których...

Tagi Betaksolol

Grupy Betaksolol

Grupa Arytmia serca

Grupa Arytmia serca

Jeśli tak jak wiele innych osób cierpisz na arytmię serca porozmawiaj o tym. Podziel się swoimi dolegliwościami oraz jak sobie z nimi radzisz. Dowiedz się więcej o metodach...

Grupa Leki

Grupa Leki

Dowiedz się o skutkach ubocznych stosowania konkretnych leków, z czym można dany lek łączyć, jak należy postępować, gdy chce się go odstawić oraz które leki można stosować...

Grupa Nadciśnienie

Grupa Nadciśnienie

Grupa dla osób chorujących na nadciśnienie tętnicze. Ciężko jest się z tego schorzenia wyleczyć, ale o przebiegu i łagodzeniu objawów lub lekach zawsze można porozmawiać.