Bezdech senny a gwałtownie postępujące choroby serca

Bezdech senny a gwałtownie postępujące choroby serca

Naukowcy donieśli, że osoby cierpiące na bezdech senny, czyli zaburzenie snu związane najczęściej z otyłością są bardziej narażone na zamykanie światła tętnic związane z miażdżycą. Natomiast miażdżyca tętnic może prowadzić do groźnych powikłań ze strony układu krążenia.

Przyczyny bezdechu sennego

Bezdech senny powstaje na skutek blokowania górnych dróg oddechowych w czasie snu, co przejawia się okresowymi przerwami w oddychaniu. Przerwy takie trwają średnio ok. 10 sek. Bezdech senny jest również często kojarzony z chrapaniem.

Według szacunków a Stanach Zjednoczonych na bezdech senny chorują miliony mieszkańców, z czego zdecydowana większość ma nadwagę.

Wnioski z badania

W czasie badania naukowego przeprowadzono angiografię naczyń wieńcowych 49 otyłym pacjentom uskarżającym się na bezdech senny w wieku ok. 61 lat i o BMI w okolicy 33 oraz 46 otyłym pacjentom, którzy nie cierpieli na to schorzenie (ich średni wiek to 60 lat a BMI wynosiło około 30).

Angiografia daje szczegółowy obraz stanu naczyń krwionośnych, a więc na jej podstawie można określić czy światło tętnic ulega zawężaniu. Grupa badanych osób z bezdechem sennym składała się 26 mężczyzn i 23 kobiet, natomiast grupa porównawcza składała się z 22 mężczyzn i 24 kobiet.

Angiografia wykazała, że ilość zwapniałego osadu nie różniła się znacząco między obiema grupami, ale skład odkładanego w naczyniach osadu był zupełnie inny. W porównaniu z osobami nie chorującymi na bezdech senny, chorujący na bezdech posiadali znacznie większe występowanie niezwapniałego i mieszanego osadu.

Niezwapniały osad określany jest jako groźny, ponieważ jest bardziej podatny na rozłam, który może spowodować zakrzep, co w konsekwencji najczęściej prowadzi do zawału serca bądź innych schorzeń kardiologicznych.

Ponadto, osoby cierpiące na bezdech senny wykazywały większy stopień zwężenia tętnic oraz zamykanie większej ilości naczyń krwionośnych. Aż 81% chorych na bezdech senny miało zwężone przynajmniej jedno naczynie w porównaniu z 59% osób zdrowych. Jedna trzecia chorych na bezdech wykazywała zwężenie aż czterech naczyń.

Angiografia naczyń wieńcowych jest efektywnym sposobem nieinwazyjnego badania niezwapniałych i mieszanych osadów. Dzięki postępowi technologicznemu oraz obniżeniu dawek promieniowania w trakcie badania będzie można regularnie badać otyłych pacjentów pod kątem ryzyka chorób układu krążenia.

Diana Maciąg

Znajdź najlepszego lekarza

Artykuły Bezdech senny a gwałtownie postępujące choroby serca

Powstawanie blaszki miażdżycowej

Powstawanie blaszki miażdżycowej

Blaszka miażdżycowa jest zmianą występującą w ścianie tętnic (błona wewnętrzna) powstającą w przebiegu miażdżycy naczyń. Blaszka...

Patogeneza blaszki miażdżycowej

Patogeneza blaszki miażdżycowej

Patogeneza blaszki miażdżycowej - mechanizm powstawania blaszki miażdżycowej. [[ranking]] 0. Przyczyny powstawania blaszki...

Zakrzepowe zapalenie żył

Zakrzepowe zapalenie żył to choroba dotycząca żył powierzchownych. Najczęściej umiejscawia się w żyłach powierzchownych kończyn...

Miażdżyca naczyń trzewnych

Miażdżycą naczyń trzewnych nazywamy stan, w którym w wyniku uogólnienia procesów miażdżycowych, zmienione są tętnice pnia...

Tagi Bezdech senny a gwałtownie postępujące choroby serca

Grupy Bezdech senny a gwałtownie postępujące choroby serca

Grupa Duszność

Grupa Duszność

Grupa dla osób cierpiących na napady duszności zarówno na tle nerwowym jak i kardiologicznym. Dowiedz się od innych użytkowników jak się zachować w trakcie ataku oraz jak z nim...

Grupa Miażdżyca

Grupa Miażdżyca

Grupa dla osób chorujących na miażdżycę. Możesz tutaj porozmawiać o natężeniu i przebiegu choroby oraz o możliwych sposobach leczenia i ich skuteczności.

Grupa Otyłość

Grupa Otyłość

Grupa dla osób z otyłością. Choroba ta nie zawsze jest właściwie oceniania przez społeczeństwo. Otyłość ma wiele przyczyn. Jeśli chcesz porozmawiać o otyłości: codziennym życiu,...