Biopsja mięśnia sercowego (biopsja serca)

Biopsja mięśnia sercowego (biopsja serca)

Biopsja mięśnia sercowego (biopsja serca) jest inwazyjnym badaniem diagnostycznym, wykonywanym w sytuacjach, gdy inne metody nie pozwoliły na zidentyfikowanie choroby, a dokładna diagnoza jest konieczna do wdrożenia odpowiedniego leczenia.

Wskazania do biopsji mięśnia sercowego

Biopsja mięśnia sercowego dotyczy swoistych chorób serca, takich jak sarkoidoza, skrobiawica czy choroby spichrzeniowe. Wskazaniem do biopsji jest również podejrzenie procesów nowotworowych serca, olbrzymiokomórkowe zapalenie mięśnia sercowego, ostra niewydolność serca o nieustalonej przyczynie i niereagująca na leczenie, niewydolność serca u osób z eozynofilią, osutką, gorączką, zaburzeniami rytmu, zaburzeniami przewodzenia (szczególnie blok przedsionkowo-komorowy II i III stopnia) oraz konieczność oceny przeszczepionego serca pod kątem ewentualnych procesów odrzucania.

Przeciwwskazania do biopsji mięśnia sercowego

Biopsji serca nie należy wykonywać w przypadkach, w których dzięki mniej inwazyjnym badaniom można uzyskać taką samą wiedzę. Wśród innych przeciwwskazań wyróżnia się: ciężkie nadciśnienie tętnicze, niewydolność nerek, ciężką skazę krwotoczną i ciężkie zaburzenia elektrolitowe.

Powikłania biopsji mięśnia sercowego

Biopsja wykonywana przez doświadczonego lekarza jest zabiegiem bezpiecznym, zawsze niestety istnieje możliwość powikłań. Przypadkowe przebicie ściany serca w czasie pobierania wycinków (szczególnie ściany prawej komory, która jest relatywnie cienka) grozi tamponadą serca. Jest to najbardziej niebezpieczne powikłanie biopsji serca, kończące się śmiercią u 0,1% osób poddanych badaniu.

Przebieg biopsji mięśnia sercowego

Biopsja mięśnia sercowego może być wykonana w warunkach kardiochirurgicznych, po otwarciu klatki piersiowej. Zdecydowanie częściej jednak biopsję serca wykonuje się metodą przez skórną. W zależności od tego, czy materiał ma być pobrany odpowiednio z prawej bądź lewej komory serca, drogą żyły lub tętnicy wprowadza się specjalny cewnik. W celu zbadania prawej części serca cewnik najczęściej wprowadza się przez prawą żyłę szyjną wewnętrzną, a w celu zbadania lewej części serca, przez tętnicę udową prawą. Umożliwia to pobranie kilku wycinków, standardowo 5-7 wycinków o objętości 1-3 mm sześciennego. Wycinki najczęściej pobierane są z przegrody międzykomorowej, drogi odpływu i koniuszka prawej komory serca. W razie potrzeby, próbki pobierane są również z lewej części serca.

Pobrane wycinki są zabezpieczane w sposób odpowiedni do rodzaju planowanego badania (np. zamrażane lub zatapiane w formalinie). Dołączany jest do nich szczegółowy opis zawierający przebieg choroby, podejrzewaną jej przyczynę, choroby współistniejące, wywiad rodzinny, stosowane leki i wyniki badań laboratoryjnych np. markerów martwicy mięśnia sercowego, echokardiografii. Poza badaniem histopatologicznym wykonuje się często badanie immunohistochemiczne i immunofluorescencyjne.

Zmiany histopatologiczne wykryte w wycinku dzieli się na dwie grupy:

  • zmiany swoiste - pozwalają ustalić przyczynę choroby, np. zapalenie mięśnia sercowego.
  • zmiany nieswoiste - nie pozwalają ustalić przyczyny choroby.

Znajdź najlepszego lekarza

Artykuły Biopsja mięśnia sercowego

Diagnostyczne cewnikowanie serca

Diagnostyczne cewnikowanie serca jest badaniem coraz częściej zastępowanym poprzez procedury nieinwazyjne, takie jak ECHO serca...

Tamponada worka osierdziowego

Tamponada worka osierdziowego to gromadzenie się płynu w worku osierdziowym (może to być płyn gromadzący się w wyniku zapalenia...

Diagnostyka serca

Diagnostyka serca

Serce jest centralnym narządem układu krwionośnego człowieka, położonym w klatce piersiowej, w śródpiersiu środkowym, wewnątrz...

Sarkoidoza

Sarkoidoza

Sarkoidoza jest uogólnioną chorobą ziarniniakową o nieznanej etiologii. Występuje przeważnie u młodych osób dorosłych. Objawia...

Choroby spichrzeniowe

Choroby spichrzeniowe

Choroby spichrzeniowe to wrodzone defekty metaboliczne, których przyczyną jest brak lub niewystarczająca aktywność różnych...

Skrobiawica (amyloidoza)

Skrobiawica, zwana też amyloidozą, to chorobą, w przebiegu której w tkankach i narządach gromadzi się nierozpuszczalne białko...

Nowotwory serca

Nowotwory serca stanowią niezwykle mały odsetek wszystkich występujących zmian nowotworowych. Jeśli już nowotwór zaatakuje serce,...

Tagi Biopsja mięśnia sercowego

Grupy Biopsja mięśnia sercowego

Grupa Nowotwór

Grupa Nowotwór

Grupa stworzona dla osób chorujących na nowotwory. Możesz tu porozmawiać z innymi użytkownikami o swoich obawach oraz prowadzonej terapii. Opisz swoje objawy i dowiedz się czy...

Grupa Przeszczep serca

Grupa Przeszczep serca

Oczekujesz na przeszczep serca? Jesteś szczęśliwym posiadaczem nowego serca? Wymień się swoim doświadczeniem, porozmawiaj o obawach i radzeniu sobie w tej sytuacji. Opowiedz o...