Blok lewej, prawej odnogi pęczka Hisa

Blok lewej lub prawej odnogi pęczka Hisa jest zaburzeniem przewodnictwa wewnątrzkomorowego serca.

Fizjologicznie, w sercu zdrowego człowieka, pobudzenia powstaje w węźle zatokowym, rozprzestrzenia się po przedsionkach i biegnie przez złącze przedsionkowo-komorowe do pęczka Hisa, następnie jego odnogami do komory prawej i lewej. Najpierw pobudzana jest przegroda serca, następnie synchronicznie obie komory. W przypadku bloku którejś z odnóg pęczka Hisa zaburzona jest właśnie synchronizacja pobudzenia mięśniówki komór.

W bloku lewej odnogi pęczka, pobudzenia musi dotrzeć do lewej komory przez mięśniówkę komory prawej. W przypadku bloku prawej odnogi sytuacja jest oczywiście odwrotna, pobudzenie musi najpierw przemierzyć cała mięśniówkę komory lewej, potem dopiero dociera do prawej komory.

Zaburzenia te powodują bardzo znamienny zapis EKG: szerokie zespoły QRS oraz charakterystyczne zmiany kształtu tych zespołów w odpowiednich odprowadzeniach przedsercowych.

Chory zwykle nie odczuwa samego bloku przewodzenia. Dolegliwości wynikają z choroby podstawowej, czyli niewydolności serca, choroby niedokrwiennej serca (choroby wieńcowej), kardiomiopatii, zaburzeń rytmu (tachyarytmie), wad serca czy jako działanie niepożądane niektórych leków antyarytmicznych itd.

Blok lewej odnogi jest częstszy niż prawej.

Brak synchronizacji w pracy komór może powodować lub pogłębiać już istniejącą niewydolność serca. Blok odnogi może również przejść w całkowity blok przedsionkowo-komorowy, którego wystąpienie jest stanem zagrożenia życia. W takich sytuacjach wyjściem jest wszczepienie rozrusznika serca.

Znajdź najlepszego lekarza

Artykuły Blok lewej, prawej odnogi pęczka Hisa

Zaburzenia rytmu serca

Prawidłowy rytm serca to rytm zatokowy, podczas którego węzeł zatokowo-przedsionkowy (SA) działa jak naturalny rozrusznik z...

Elektrofizjologia serca

Przy opisywaniu czynności elektrycznej serca należy spojrzeć na wszystko z poziomu komórki. Jak wiadomo wszystkie komórki nerwowe...

Arytmia serca

Arytmia serca to stan, w którym prawidłowa praca serca jest zaburzona. U podłoża tego typu patologii leżą nieprawidłowości w...

Blok przedsionkowo-komorowy

O bloku przedsionkowo-komorowym mówimy w sytuacji, gdy impuls, powstający w układzie bodźco-przewodzącym, napotyka na przeszkodę...

Lewogram

Lewogram (sinistrogram) to przesunięcie osi elektrycznej serca w lewo w stosunku do prawidłowej osi serca. Oś serca określamy w...

Oś serca

Oś serca jest pojęciem odnoszącym się do elektrofizjologii serca, czyli zagadnień dotyczących powstawania i przewodzenia pobudzeń...

Aberracja przewodzenia

W elektrofizjologi zjawiskiem aberracji przewodzenia nazywamy nieprawidłowe przewiedzenie impulsu w układzie bodźcoprzewodzącym,...

Tagi Blok lewej, prawej odnogi pęczka Hisa

Grupy Blok lewej, prawej odnogi pęczka Hisa

Grupa EKG

Grupa EKG

Jak wygląda badanie EKG? Co oznaczają te nieregularne kreseczki i tajemnicze skróty? Pozwól innym użytkownikom rozszyfrować wynik swojego badania lub pomóż im w interpretacji ich...

Grupa Blok

Grupa Blok

Istnieje wiele typów bloku serca. Znajdziesz tu osoby, z którymi porozmawiasz o swojej wadzie serca oraz dowiesz się jakie dana wada niesie ze sobą ograniczenia.

Grupa Pęczek Hisa

Grupa Pęczek Hisa

Grupa dla osób ze wykrytym blokiem pęczka Hisa. Dowiedz się więcej o tej wadzie i co ona ze sobą niesie. Porozmawiaj o swoich dolegliwościach i podziel się swoim doświadczeniem...