Blok przedsionkowo-komorowy

O bloku przedsionkowo-komorowym mówimy w sytuacji, gdy impuls, powstający w układzie bodźco-przewodzącym, napotyka na przeszkodę w drodze z przedsionków do komór.

Rozróżniamy trzy stopnie bloków przedsionkowo-komorowych:

  • W bloku pierwszego stopnia czas przewodzenia przez węzeł przedsionkowo-komorowy jest wydłużony. Taka sytuacja może być spowodowana niektórymi lekami, zaburzeniami elektrolitowymi, chorobą wieńcową serca. Może również wystąpić u zupełnie zdrowego człowieka, w pewnych sytuacjach jest uznawany za normę (na przykład przy bradykardii, czyli zwolnieniu rytmu serca poniżej 60 uderzeń na minutę). Blok pierwszego stopnia zwykle nie wymaga leczenia.
  • Blok przedsionkowo-komorowy drugiego stopnia występuje w dwóch odmianach. Jeśli czas przewodzenia wydłuża się przy każdym kolejnym pobudzeniu, aż w końcu jedno z pobudzeń jest blokowane (serce zamiera na ułamek sekundy, "potyka się") mówimy o periodyce Wenckebacha. Ten typ bloku drugiego stopnia również może występować u zupełnie zdrowych ludzi, na przykład w młodzieży podczas snu. Nie wymaga leczenie jeśli nie powoduje dyskomfortu, nieprzyjemnego wrażenia "zamierania serca" u pacjenta lub zaburzeń hemodynamicznych.

    Blok przedsionkowo komorowy drugiego stopnia może również przyjąć postać, w której przewodzenie impulsu jest prawidłowe i nie zmienia się w czasie, ale co kilka impulsów któreś jest blokowane. Mówimy wtedy o bloku 2:1, 3:1 itd, czyli wypada nam co drugie lub co trzecie itd pobudzenie. Ten rodzaj bloku może być źle tolerowany i wymagać wszczepienia stymulatora.

  • Blok przedsionkowo-komorowy trzeciego stopnia (blok całkowity) to sytuacja, w której żadne z pobudzeń powstałych w węźle zatokowym nie dociera do komór. Przedsionki pracują więc swoim rytmem, niezależnym od komór, które pracują dużo wolniej. Blok trzeciego stopnia może być stanem zagrożenia życia (na przykład w przebiegu zawału serca), wymaga wszczepienia stymulatora.

Badaniem służącym do rozpoznawania bloków przewodzenia jest EKG, często badanie holterowskie (ciągły zapis EKG przez 24h lub dłużej).

Znajdź najlepszego lekarza

Artykuły Blok przedsionkowo-komorowy

Zaburzenia rytmu serca

Prawidłowy rytm serca to rytm zatokowy, podczas którego węzeł zatokowo-przedsionkowy (SA) działa jak naturalny rozrusznik z...

EKG (elektrokardiogram)

EKG (elektrokardiogram)

W celu zrozumienia zasady działania EKG należy odnieść się do podstaw fizyki. Warto pamiętać, że elektrokardiografia jest metodą...

Bradykardia

Bradykardia, czyli wolna częstość akcji serca jest stanem bardzo często stwierdzanym podczas badania przedmiotowego pacjentów....

Elektrofizjologia serca

Przy opisywaniu czynności elektrycznej serca należy spojrzeć na wszystko z poziomu komórki. Jak wiadomo wszystkie komórki nerwowe...

Arytmia serca

Arytmia serca to stan, w którym prawidłowa praca serca jest zaburzona. U podłoża tego typu patologii leżą nieprawidłowości w...

Zespół MAS

Zespołem MAS to napadowe występowanie bloku przewodzenia przedsionkowo-komorowego z towarzyszącymi objawami, najczęściej w...

Aberracja przewodzenia

W elektrofizjologi zjawiskiem aberracji przewodzenia nazywamy nieprawidłowe przewiedzenie impulsu w układzie bodźcoprzewodzącym,...

Tagi Blok przedsionkowo-komorowy

Grupy Blok przedsionkowo-komorowy

Grupa EKG

Grupa EKG

Jak wygląda badanie EKG? Co oznaczają te nieregularne kreseczki i tajemnicze skróty? Pozwól innym użytkownikom rozszyfrować wynik swojego badania lub pomóż im w interpretacji ich...

Grupa Holter

Grupa Holter

Dowiedz się na czym polega badanie holterowskie, jak należy postępować w czasie badania oraz jak zinterpretować jego wyniki. Nie martw się, jeśli nie zdążyłeś zadać wszystkich...

Grupa Blok

Grupa Blok

Istnieje wiele typów bloku serca. Znajdziesz tu osoby, z którymi porozmawiasz o swojej wadzie serca oraz dowiesz się jakie dana wada niesie ze sobą ograniczenia.