Bóle w klatce piersiowej o podobnym do dławicy charakterze

Bóle w klatce piersiowej o podobnym do dławicy charakterze

Czy istnieją inne, oprócz choroby wieńcowej, stany chorobowe powodujące bóle w klatce piersiowej o podobnym do dławicy charakterze?

Tak. Wiele jednostek chorobowych objawia się bólami w klatce piersiowe, a kilka z nich daje objawy łudząco podobne do dławicy. Diagnostyka różnicowa dławicopodobnych bóli klatki piersiowej obejmuje następujące choroby (choć nie jest ograniczona do):

 • dławica
 • zawał serca
 • zapalenie osierdzia
 • rozwarstwienie aorty
 • wypadanie płatka mitralnego
 • nadciśnienie płucne
 • ostry zator tętnicy płucnej
 • kurcz przełyku
 • ból ściany klatki piersiowej
 • choroba wrzodowa
 • zapalenie trzustki.

Podział lokalizacyjny bólów

 • Zamostkowy: ból niedokrwienia mięśnia sercowego, ból osierdziowy, rozwarstwienie aorty, zmiany w śródpiersiu, zator płucny;
 • Bark: ból niedokrwienia mięśnia sercowego, zapalenie osierdzia, ropień podprzeponowy, zapalenie opłucnej przeponowej, choroby odcinka szyjnego kręgosłupa, ostry ból mięśniowo-szkieletowy, zespół mięśni pochyłych (thoracic outlet syndrome);
 • Nadbrzusze: ból niedokrwienia mięśnia sercowego, ból osierdziowy, ból w chorobach przełyku, ból żołądkowy/dwunastniczy, ból trzustkowy, ból pęcherzyka żółciowego, zapalenie opłucnej przeponowej, zapalenie płuc;
 • Prawa okolica podżebrowa: ból pęcherzyka żółciowego, zmiany w wątrobie, ropień podprzeponowy, zapalenie płuc lub opłucnej, perforyjący wrzód żołądka lub dwunastnicy, zatorowość płucna, ostre zapalenie mięśni, urazy;
 • Lewa okolica podżebrowa: neuralgia międzyżebrowa, zatorowość płucna, myositis, zapalenie płuc lub opłucnej, zawał śledziony, zespół zagięcia lędzionowego, ropień podprzeponowy, urazy;
 • Ramiona: ból niedokrwienia mięśnia sercowego, ból z kręgosłupa szyjnego/piersiowego, zespół mięśni pochyłych;
 • Okolica międzyłopatkowa: ból niedokrwienia mięśnia sercowego, ból mięśniowo-szkieletowy, ból pęcherzyka żółciowego, ból trzustki.

Podział na układy

 • Układ oddechowy

  • Astma - częsta przyczyna u dzieci. Ból może być spowodowany przez duszność, wzmożone napięcie mięśniowe wywołane kaszlem lub przez pneumothorax. Ból w klatce piersiowej obserwowany podczas próby wysiłkowej może być spowodowany napadem astmy.
  • Zapalenie opłucnej daje ból podczas wdechu. Często daje się wysłuchać szmer tarcia opłucnej. W związku z dwufazowym przebiegiem choroby, w wywiadzie często stwierdza się poprzedzającą infekcję górnych dróg oddechowych (niekiedy nawet o kilka tygodni.
  • Płatowe zapalenie płuc daje silny i długotrwały ból. Charakterystyczne jest układanie się pacjenta na "chorym" boku. Podrażnienie przepony - klasycznie rzutuje ból do ramienia lub dolnej części klatki piersiowej. W diagnostyce różnicowej tego typu bólu, należy uwzględnić ropień podprzeponowy lub wątrobowy. Zawał śledziony daje ból lewego ramienia. "Kłucie" (kolka w prawym górnym kwadrancie brzucha związana z bieganiem, jest częstą przyczyną bólu. Spowodowane jest napięciem w więzadłach otrzewnowych łączących przeponę z trzewiami. Zator płucny może być sugerowany przez ból w klatce piersiowej, gorączkę i duszność (oczywiście w odpowiednich okolicznościach klinicznych).
 • Układ pokarmowy

  Schorzenia przełyku, żołądka, dwunastnicy i dróg żółciowych oraz rzadziej okrężnicy, trzustki, wątroby i otrzewnej mogą powodować ból zlokalizowany w górnej części brzucha lub w klatce piersiowej. Typowy problem diagnostyczny polega na różnicowaniu dolegliwości spowodowanych zaburzeniami czynnościowymi z zaburzeniami wynikającymi z patologicznej struktury. Schorzenia przełyku dają często jeden z trzech typów bólu w klatce piersiowej: ból podczas spożywania posiłków, zgagę lub spontaniczny spazm przełyku.

  • Zgaga charakteryzuje się zamostkowym pieczeniem, które pojawia się po spożyciu pewnych pokarmów i może nasilać się przy zwiększeniu ciśnienia wewnątrz żołądka (np. pochylona pozycja ciała.
  • Refluks przełykowy i zapalenie przełyku można potwierdzić rtg przełyku, testem Bernsteina, pH-metrią lub ezofagoskopią.
  • Kolka żółciowa może powodować ból zlokalizowany w nadbrzuszu, występujący kilka godzin po spożyciu pokarmu, może również wystąpić spontanicznie. Ostre zapalenie trzustki daje długotrwały ból promieniujący do pleców. Typowy jest wzrost stężenia amylazy w surowicy i w moczu.
 • Psychogenne przyczyny

  Przyczyny psychogenne występują u ok. 1/3 pacjentów z bólem w klatce piersiowej. Typowe sytuacje stresogenne uważane za przyczynę bólu dają się wyodrębnić na początku objawów. W ok. 2/3 przypadków stres związany jest ze śmiercią, przemocą, separacją lub kalectwem. U ok. 1/2 pacjentów z psychogennym bólem w klatce piersiowej podobne objawy występowały u członka rodziny.

  • Zespół hyperwentylacji może być przyczyną bólu w klatce piersiowej, jak również innych objawów sugerujących chorobę serca - omdleń i kołatań serca.
  • Reakcja konwersyjna i depresja także mogą powodować ból w klatce piersiowej oraz, jak wyżej, omdleń i kołatań serca.
 • Ściana klatki piersiowej

  • Półpasiec - powoduje początkowo neuralgię międzyżebrową, w następnym okresie choroby pojawia się typowa wysypka.
  • Costochondritis - bolesność chrząstek stawów II-V żebra bez obrzęku.
  • Zespół ślizgającego się żebra - ból spowodowany nadmierną ruchomością w stawie mostkowo-żebrowym X żebra.
  • Uraz - częsta przyczyna. Obecne uszkodzenia naskórka i zasinienia.
  • Wzmożone napięcie mięśniowe wywołane wysiłkiem fizycznym.
  • Pleurodynia - infekcja wirusowa.

Znajdź najlepszego lekarza

Artykuły Bóle w klatce piersiowej o podobnym do dławicy...

Ból w klatce piersiowej

Ból w klatce piersiowej

Ból w klatce piersiowej może towarzyszyć wielu jednostkom chorobowym. Poniżej wymienionych i pokrótce opisanych jest tylko kilka....

Ból serca

Ból serca

Ból serca jest potocznym ogólnym często trudnym do dokładnego zdefiniowania. Zaburzenia rytmu serca, skurcze dodatkowe, bloki...

Maska brzuszna zawału serca

Maska brzuszna zawału serca

Zawał serca typowo manifestuje się silnym, dławiącym bólem w klatce piersiowej, promieniującym do lewego barku lub żuchwy, z...

Dławica Prinzmetala

Dławica Prinzmetala (angina Prinzmetala) jest to postać choroby wieńcowej serca, w której dolegliwości bólowe nie wynikają ze...

Rak płuc

Rak płuc

Rak płuc to nowotwór złośliwy wywodzący się z nabłonka dróg oddechowych - jest chorobą ciężką, rokowania jest zwykle niepomyślne....

Ból w klatce piersiowej u dziecka

Ból w klatce piersiowej u dziecka

Ból w klatce piersiowej zawsze budzi niepokój osoby dorosłej. Jest to dolegliwość odruchowo wiązana z chorobami serca. U osób...

Refluks

Refluksem nazywamy zjawisko cofania się danej substancji wbrew fizjologicznemu kierunkowi przemieszczania się. Przykładowo:...

RTG klatki piersiowej

RTG klatki piersiowej

Zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej (RTG) pozwala ocenić trzy podstawowe układy. Dostarcza informacji na temat układu...

Nerwoból (neuralgia)

Nerwoból (neuralgia)

Nerwoból (neuralgia) to określenie dolegliwości bólowych zlokalizowanych w obszarze zaopatrzonym czuciowo przez konkretny nerw...

Przełyk Barretta

Przełyk Barretta jest jednym z możliwych powikłań choroby refluksowej przełyku. W przebiegu choroby dochodzi do metaplazji, czyli...

Tagi Bóle w klatce piersiowej o podobnym do dławicy...

Grupy Bóle w klatce piersiowej o podobnym do dławicy...

Grupa Bóle w klatce piersiowej

Grupa Bóle w klatce piersiowej

Grupa dla osób zmagających się z różnymi bólami w klatce piersiowej. Porozmawiasz tu o możliwych przyczynach swojego bólu lub poradzisz coś innym użytkownikom, którzy cierpią na...

Grupa Zawał serca

Grupa Zawał serca

Grupa dla osób, które przeszły zawał serca. Dowiedz się jak wyglądają objawy zawału, jak należy postąpić w przypadku zawału serca oraz jakie mogą wystąpić po nim komplikacje....

Grupa Choroba niedokrwienna (wieńcowa)

Grupa Choroba niedokrwienna (wieńcowa)

Podziel się z innymi użytkownikami jak u Ciebie objawia się choroba niedokrwienna. Dowiedz się jak radzić sobie z rozległymi dolegliwościami przy wieńcówce oraz jakie leki mogą je...