Borelioza

Borelioza

Borelioza jest chorobą bakteryjną należącą do zoonoz (choroby odzwierzęce). Człowiek może zarazić się boreliozą po ukąszeniu przez kleszcza-nosiciela. Chorobę wywołuje bakteria z gatunku Borrelia (grupa krętków).

Borelioza przebiega dwuetapowo:

  • 1. Pierwszy etap choroby manifestuje się jako rumień w miejscu ugryzienia kleszcza. Jest to tak zwany rumień wędrujący. Początkowo mała, czerwona plamka powiększa się. Z czasem blednie w środku na obwodzie pozostając czerwona. Rumieniowi może towarzyszyć gorączka, uczucie ogólnego rozbicia, bóle mięśniowe. Samo wystąpienie rumienia w połączeniu z podejrzeniem ukąszenia przez kleszcza jest wskazaniem do rozpoczęcia leczenia. Na tym etapie boleriozy sprowadza się ono do podawania antybiotyków: tetracykliny i aminopenicyliny (zwykle ampicyliny) przez okres od 10 dni do dwóch tygodni.
  • 2. Drugi etap choroby nazywamy boreliozą przewlekła. Na tym etapie jest to choroba narządowa. Może się ona rozwinąć gdy nie podjęto leczenia w pierwszym etapie choroby lub gdy leczenie okazało się nieskuteczne. Bakterie atakują stawy, układ nerwowy lub serce.

Postacie boreliozy

W postaci stawowej zajęte są zwykle stawy kolanowe (obrzęki, stan zapalny).

Neuroborelioza (zajęty układ nerwowy) może powodować niedowłady, porażenia nerwów, zapalenie mózgu. Ta postać choroby często przypomina stwardnienie rozsiane. Możliwe jest również wystąpienie zaburzeń pamięci i zachowania (objawy jak w zespołach otępiennych).

Zajęcie przez chorobę serca manifestuje się zwykle w postaci zaburzeń przewodzenia (bloki przewodzenia), możliwe jest także zapalenie mięśnia sercowego i wsierdzia.

Rzadką postacią boreliozy przewlekłej jest zanikowe zapalenie skóry.

Boreliozę przewlekła leczy się przede wszystkim antybiotykami, jednak na tym etapie leczenie jest trudniejsze i może być nieskutecznie. Leczenie modyfikuje się w zależności od konkretnej postaci choroby i występujących objawów.

Nie istnieje szczepionka uodparniająca chroniąca przed boreliozą.

Znajdź najlepszego lekarza

Artykuły Borelioza

Zaburzenia rytmu serca

Prawidłowy rytm serca to rytm zatokowy, podczas którego węzeł zatokowo-przedsionkowy (SA) działa jak naturalny rozrusznik z...

Zapalenie mięśnia sercowego

Zapalenie mięśnia sercowego dotyczący komórek mięśniowych, naczyń i tkanki śródmiąższowej. Ze względu na przyczynę wywołującą...

Zapalenie wsierdzia

Wsierdzie to wewnętrzna błona wyścielająca jamy serca. Zapaleniem wsierdzia nazywamy proces zapalny toczący się we wsierdziu....

Bradykardia

Bradykardia, czyli wolna częstość akcji serca jest stanem bardzo często stwierdzanym podczas badania przedmiotowego pacjentów....

Amoksycylina i kwas klawulanowy

Amoksycylina jest aminopenicyliną, antybiotykiem z grupy beta laktamów. Kwas klawulanowy jest inhibitorem enzymu beta laktamazy....

Dawkowanie amoksycyliny

Amoksycylina to antybiotyk z grupy penicylin półsyntetycznych (aminopenicylina). Penicyliny należą do dużej grupy antybiotyków...

Antybiotyki

Antybiotyki

Do definicji związanych ze stosowaniem antybiotyków w kardiologii, choroba serca i układu krążenia zaliczyć można m.in:...

Tagi Borelioza

Grupy Borelioza

Grupa Arytmia serca

Grupa Arytmia serca

Jeśli tak jak wiele innych osób cierpisz na arytmię serca porozmawiaj o tym. Podziel się swoimi dolegliwościami oraz jak sobie z nimi radzisz. Dowiedz się więcej o metodach...

Grupa Zapalenie mięśnia sercowego

Grupa Zapalenie mięśnia sercowego

Grupa dla osób z podejrzeniem lub po zapaleniu mięśnia sercowego. Porozmawiaj o objawach tego schorzenia, diagnostyce oraz leczeniu i rehabilitacji.