Budowa krwi

Budowa krwi

Krew składa się z osocze i elementów komórkowych.

Osocze

W skład osocza wchodzą substancje takie jak czynniki krzepnięcia oraz równoważące ich funkcję składniki układu fibrynolitycznego, białka (głównie albuminy), hormony, lipidy, jony (przede wszystkim sód, potas, magnez i wapń w odpowiednich stężeniach), glukoza, przeciwciała, wiele substancji biochemicznych jak mocznik, kreatynina czy bilirubina, liczne enzymy jak choćby aminotransferazy.

Bardzo istotne są składniki buforowe osocza, które zapewniają odpowiednie pH.

Wahania w stężeniu poszczególnych składników są niezwykle pomocne w diagnostyce wielu schorzeń.

Komórki krwi

Trzy podstawowe elementy komórkowe krwi (morfotyczne, upostaciowane) to erytrocyty, leukocyty oraz płytki krwi.

  • Erytrocyty

    Podstawową funkcją erytrocytów, których ilość w jednym milimetrze sześciennym krwi dorosłego człowieka waha się w zależności do płci od 3,5 do 5 milionów, jest transport tlenu. Hemoglobina zawarta w tych komórkach nadaje krwi czerwony kolor.

  • Leukocyty

    Leukocyty, których liczba waha się od 4 do 10 tysięcy komórek na jeden mililitr krwi, stanowią siły zbrojne organizmu. Rozmaz krwi obwodowej pozwala na ocenę poszczególnych populacji leukocytów (białych krwinek). Są to limfocyty, granulocyty kwasochłonne, zasadochłonne oraz obojętnochłonne i monocyty. Każda z tych populacji wykonuje ściśle określone funkcje w układzie odpornościowym człowieka.

  • Trombocyty

    Trombocyty, czyli płytki krwi, wraz z osoczowymi czynnikami krzepnięcia odpowiadają za prawidłową zdolność krwi do wykrzepiania. Ich ilość powinna zawierać się w przedziale 150-400 tysięcy na mililitr.

Znajdź najlepszego lekarza

Artykuły Budowa krwi

Hematokryt

Hematokryt

Hematokryt to jeden z parametrów ocenianych w standardowym badani krwi - morfologi. W typowym wydruku badania hematokryt jest...

APTT (czas kaolinowo-kefalinowy)

APTT to skrót od nazwy jednego z parametrów oceniających wydolność układu krzepnięcia krwi. Parametr jest również znany jako czas...

Tagi Budowa krwi

Grupy Budowa krwi

Grupa Krew

Grupa Krew

Porozmawiaj o przyczynach rozmaitych krwotoków i prawidłowych parametrach krwi. Pomóż w interpretacji wyników krwi innych użytkowników lub poproś ich o pomoc przy swoich wynikach....