Cewnik Swana-Ganza

Cewnik Swana-Ganza służy do monitorowania ciśnienia i saturacji krwi w jamach serca. Jest to elastyczna rurka zakończona balonikiem, stosowana do pomiarów ciśnień w jamach prawego serca (komora, przedsionek, tętnica płucna).

Cewnik podłączony jest do monitora ciśnienia i EKG. Zastosowanie cewnika pozwala na pobieranie próbek krwi do badania gazometrycznego. Cewnik Swana-Ganza wykorzystywany jest także do obliczania przepływów i oporów w krążeniu płucnym, a także oceny ciśnienia rozkurczowego w lewym przedsionku i lewej komorze.

Cewnik Swana-Ganza zakładany jest u pacjentów z zawałem serca z powikłaniami hemodynamicznymi (wstrząs kardiogenny), obrzękiem płuc, podejrzeniem pęknięcia przegrody międzykomorowej.

Postępowanie przed cewnikowaniem serca

Osoba poddawana badaniu powinna być na czczo. Wcześniej musi mieć wykonane badania laboratoryjne: morfologię krwi, APTT, INR, stężenie potasu, sodu i kreatyniny. Konieczne jest wykazanie grupy krwi chorego. Skórę w miejscu dostępu naczyniowego należy wygolić. Niekiedy wymagane jest poddanie chorego premedytacji za pomocą relanium, a także podanie leków antyhistaminowych oraz kortykosteroidów.

Przeprowadzenie cewnikowania serca

Wprowadzenie cewnika Swana-Ganza do jam serca odbywa się z dostępu żylnego (obwodowy albo centralny) i prowadzony jest on do prawego przedsionka. Następnie pompowany jest balon, aby ustabilizować cewnik w jamach serca.

Do najważniejszych wskazań cewnikowania serca należą:

  • koronografia;
  • przezskórne interwencje wieńcowe;
  • pierwotne i wtórne nadciśnienie płucne;
  • zaburzenia hemodynamiczne w niewydolności serca;
  • wady serca;
  • potrzeba zbadania czynności i budowy komór serca oraz wychodzących z niego tętnic.

Badanie diagnostyczne wad serca oraz funkcjonowania i anatomii komór, wielkich naczyń i krążenia płucnego wykonywane jest za pomocą techniki angiografii. Cewnik Swana-Ganza stosowany jest głównie przy pomiarach ciśnień, przepływów płucnego i systemowego oraz rzutu serca.

W niektórych przypadkach cewnikowanie serca jest przeciwwskazane. Należą do nich:

Powikłania cewnikowania serca

Ryzyko powikłań rośnie w sytuacji ciężkiej choroby pacjenta, np. zaawansowanej choroby niedokrwiennej serca, niewydolności nerek lub niestabilnej hemodynamicznie niewydolności serca. Także wiek powyżej 80. roku życia jest ważnym czynnikiem ryzyka.

Wśród przypadków, które mogą być powikłaniem cewnikowania serca zdarzają się:

Do rzadszych powikłań należą: sepsa, zawał płuca, odma opłucnowa, wstrząs anafilaktyczny, krwiak jamy opłucnej, przebicie ściany serca i tamponada serca.

Dominik Siutka

Znajdź najlepszego lekarza

Artykuły Cewnik Swana-Ganza

EKG (elektrokardiogram)

EKG (elektrokardiogram)

W celu zrozumienia zasady działania EKG należy odnieść się do podstaw fizyki. Warto pamiętać, że elektrokardiografia jest metodą...

Diagnostyczne cewnikowanie serca

Diagnostyczne cewnikowanie serca jest badaniem coraz częściej zastępowanym poprzez procedury nieinwazyjne, takie jak ECHO serca...

Ciśnienie krwi i tętno

Ciśnienie krwi i tętno

W cyklu pracy serca wyróżniamy skurcz i rozkurcz. Podczas skurczu (systole) krew wyrzucana jest z komór do tętnic. W czasie...

Tagi Cewnik Swana-Ganza

Grupy Cewnik Swana-Ganza

Grupa Nadciśnienie

Grupa Nadciśnienie

Grupa dla osób chorujących na nadciśnienie tętnicze. Ciężko jest się z tego schorzenia wyleczyć, ale o przebiegu i łagodzeniu objawów lub lekach zawsze można porozmawiać.

Grupa Zawał serca

Grupa Zawał serca

Grupa dla osób, które przeszły zawał serca. Dowiedz się jak wyglądają objawy zawału, jak należy postąpić w przypadku zawału serca oraz jakie mogą wystąpić po nim komplikacje....

Grupa Ciśnieniomierz

Grupa Ciśnieniomierz

Podziel się swoimi opiniami dotyczącymi różnych typów ciśnieniomierzy oraz metod pomiaru ciśnienia krwi.