Choroby tkanki łącznej

Choroby tkanki łącznej

Choroby tkanki łącznej, dawniej zwane kolagenozami, to grupa, do której zaliczamy kilka konkretnych jednostek chorobowych. Są to miedzy innymi: toczeń, twardzina układowa, zespół antyfosfolipidowy, zapalenia wielomięśniowe i skórno-mięśniowe, układowe zapalenie naczyń, choroba Stilla, zespół Sjogrena.

Wszystkie wymienione choroby maja kilka cech wspólnych, stąd ujmuje się je w jedną grupę. Choroby tkanki łącznej dotykają wielu narządów, czasem współistnieją ze sobą (u jednej osoby występuje jednocześnie kilka kolagenoz), u ich podłoża leżą zaburzenia układu odpornościowego o charakterze autoagresji (choroby autoimmunologiczna).

Ponadto występują tak zwane zespoły nakładania, czyli jednoczesne występowanie kilku, ale nie wszystkich, objawów dwóch lub więcej różnych chorób tkanki łącznej. Choroby często występują rodzinnie. Wspólny dla większości kolagenoz jest objaw Raynauda.

W przebiegu chorób tkanki łącznej prawie zawsze obserwuje się różne zmiany skórne. Częste jest także zajęcia mięśni oraz narządów wewnętrznych (płuca, serce, nerki, jelita). Leczenie jest niestety jedynie objawowe, w zależności od konkretnej jednostki podaje się preparaty mające na celu spowolnienie lub zatrzymanie progresji choroby.

Znajdź najlepszego lekarza

Artykuły Choroby tkanki łącznej

Toczeń rumieniowaty układowy (SLE)

Toczeń rumieniowaty układowy (SLE) jest przewlekłą, postępującą chorobą o podłożu autoimmunologiczną, w przebiegu której dochodzi...

Zespół, choroba, fenomen Raynauda

Zespół, choroba, fenomen Raynauda

Fenomen Raynauda jest nazywany zespołem lub chorobą, w zależności do tego, czy jest możliwa identyfikacja przyczyn dolegliwości....

Skrobiawica (amyloidoza)

Skrobiawica, zwana też amyloidozą, to chorobą, w przebiegu której w tkankach i narządach gromadzi się nierozpuszczalne białko...

Zespół CREST (lSSc)

Zespół CREST (lSSc)

Zespół CREST to akronim głównych objawów jednej z postaci twardziny układowej. Twardzina układowa to ciężka choroba należąca do...

Świąd skóry

Świąd skóry

Świąd skóry, wyjątkowo dokuczliwa i nieprzyjemna dolegliwość, jest kojarzony przede wszystkim z chorobami dermatologicznymi i...

Tagi Choroby tkanki łącznej