Zespół CREST (lSSc)

Zespół CREST (lSSc)

Zespół CREST to akronim głównych objawów jednej z postaci twardziny układowej. Twardzina układowa to ciężka choroba należąca do grupy kolagenoz. Etiologia jest nadal niejasna. Pośród kilku postaci choroby wyróżniamy miedzy innymi postać ograniczoną. Obecnie najczęściej używa się skrótu lSSc - ang. limited systemic sclerosis.

Starsza nazwa - zespół CREST - zawierała w sobie pierwsze litery głównych objawów tego zespołu:

  • C - calcinosis - zwapnienia w obrębie tkanek miękkich;
  • R - objaw Raynauda;
  • E - esophagal dysfunction - zaburzenia czynność przełyku, różne postacie dysfagii, ból, pieczenie;
  • S - sclerodactylia - stwardnienia w obrębie palców rąk;
  • T - teleangiektazje - siatki poszerzonych naczyń krwionośnych, zwykle widoczne w obrębie twarzy i błon śluzowych.

W tej postaci twardziny układowej zmiany dotyczą głównie twarzy oraz odsiebnych części kończyn, czyli od kolan w dół i od łokci w dół. Jest to choroba ciężka, rokowanie przy zajęciu narządów wewnętrznych jest niepomyślne. W przypadku postaci lSSc rokowanie jest lepsze niż w postaci uogólnionej (dSSc).

Znajdź najlepszego lekarza

Artykuły Zespół CREST

Zespół, choroba, fenomen Raynauda

Zespół, choroba, fenomen Raynauda

Fenomen Raynauda jest nazywany zespołem lub chorobą, w zależności do tego, czy jest możliwa identyfikacja przyczyn dolegliwości....

Choroby tkanki łącznej

Choroby tkanki łącznej

Choroby tkanki łącznej, dawniej zwane kolagenozami, to grupa, do której zaliczamy kilka konkretnych jednostek chorobowych. Są to...

Tagi Zespół CREST