Czynnnik zwiększający dwukrotnie ryzyko rozwarstwienia aorty zidentyfikowany!

Czynnnik zwiększający dwukrotnie ryzyko rozwarstwienia aorty zidentyfikowany!

Amerykańscy naukowcy ustalili, że istnieje związek między zmiennością genetyczną a predyspozycjami do wystąpienia ostrego rozwarstwienia aorty. Zidentyfikowany czynnik może dwukrotnie zwiększyć prawdopodobieństwo wystąpienia tętniaka aorty. Choroba ta polega na powiększeniu aorty na odcinku biegnącym od serca. Tętniak zwykle rozwija się bezobjawowo, powodując przy tym niestabilność aorty i jej rozwarstwienie. Rozwarstwienie aorty to rozdarcie aorty, które przyczynia się do wypływania krwi poza naczynie krwionośne. Jest to stan groźny dla życia pacjenta - około 40% chorych z rozwarstwieniem aorty umiera nagle.

Mutacje genów a rozwarstwienie aorty

Mimo iż średnia wieku pacjentów z rozwarstwieniem aorty wynosi niewiele ponad 60 lat, choroba może zaatakować w każdego. U większości chorych przed rozwarstwieniem aorty pojawia się tętniak aorty. Leczenie operacyjne tętniaka pozwala zapobiec wystąpieniu rozwarstwienia tętnicy, dlatego tak ważne jest wczesne zdiagnozowanie tętniaka. Niemałe znaczenie może mieć również ustalenie, kto jest bardziej narażony na problemy z aortą. Naukowcy podkreślają, że po raz pierwszy udało im się znaleźć zależność między zmiennością genetyczną a wzrostem ryzyka tętniaka aorty oraz rozwarstwieni ścian aorty. Zmienność ta dotyczy chromosomu 15, a konkretnie genu znanego jako FBN1. Wiadomo, że mutacje w tym genie powodują syndrom Marfana, który wiąże się z wyraźnie wyższym prawdopodobieństwem wystąpienia rozwarstwienia aorty i charakteryzuje się wysokim wzrostem oraz słabym wzrokiem u chorego. Mimo iż żadna z osób biorących udział w badaniu nie miała syndromu Marfana, wyniki analizy sugerują, że te same mechanizmy przyczyniają się do wystąpienia rozwarstwienia aorty zarówno u osób z tym syndromem, jak i bez.

Praktyczne zastosowanie badań nad rozwarstwieniem aorty

Naukowcy przekonują, że przeprowadzone przez nich badania mogą mieć istotne znaczenie w profilaktyce rozwarstwienia aorty. Obecnie testowane są leki zapobiegające wystąpieniu tej groźnej dla zdrowia dolegliwości dla osób z syndromem Marfana. Być może wkrótce osoby z tym syndromem będą leczone w taki sam sposób jak pacjenci z mutacją genów. Naukowcy podkreślają, że wnioski płynące z leczenia pacjentów z syndromem Marfana mogą mieć zastosowanie w leczeniu większej liczby osób, które również są dotknięte rozwarstwieniem aorty. W ciągu ostatnich 20 lat doszło bowiem do przełomowych odkryć, które pozwoliły na lepsze zrozumienie przyczyn tętniaka i rozwarstwienia aorty u pacjentów z zaburzeniami dziedzicznymi, zwłaszcza z syndromem Marfana. Jednak aż u 80% chorych na tętniaka aorty lub jej rozwarstwienie przyczyny wystąpienia tych problemów nie mają nic wspólnego z dziedziczeniem chorób. Jednocześnie czynniki genetyczne, które wpływają na zwiększoną podatność na tętniaka lub rozwarstwienie aorty nie są jeszcze do końca znane.

Joanna Brodziak

Znajdź najlepszego lekarza

Artykuły Czynnnik zwiększający dwukrotnie ryzyko rozwarstwienia...

Anomalie tętnic wieńcowych

Anomalie tętnic wieńcowych możemy podzielić na trzy grupy: przetoki tętniczo-żylne; odejście lewej tętnicy wieńcowej od tętnicy...

Tętniak rozwarstwiający aorty

Tętniak rozwarstwiający aorty jest to pęknięcie błony środkowej ściany aorty. Najczęściej dochodzi do powstania tętniaka...

Aorta

Aorta

Aorta jest głównym pniem tętniczym ludzkiego układu krwionośnego. Z lewą komorą serca jest połączona za pomocą zastawki...

Tętnice wieńcowe

Tętnice wieńcowe

Tętnice wieńcowe są naczyniami doprowadzającymi krew do mięśnia sercowe. Stanowią pierwsze odgałęzienia aorty wstępującej,...

Tętniak rzekomy

Klasyczny tętniak to odcinek naczynia tętniczego, który, na skutek zmian chorobowych lub wrodzonej wady dotyczącej ściany...

Tętniak aorty brzusznej

Odcinek brzuszny to najczęstsza lokalizacja tętniaka aorty. Przyczyną poszerzenia się światła naczynia oraz powstania tętniaka są...

Tagi Czynnnik zwiększający dwukrotnie ryzyko rozwarstwienia...

Grupy Czynnnik zwiększający dwukrotnie ryzyko rozwarstwienia...

Grupa Aorta

Grupa Aorta

Aorta jako tętnica główna jest narażona na szereg komplikacji przy chorobach układu krążenia. Porozmawiaj o niedomykalności zastawki aortalnej lub innych wadach aortalnych.

Grupa Tętniak

Grupa Tętniak

Grupa dla osób ze zdiagnozowanym tętniakiem naczyń krwionośnych. Możesz tu porozmawiać o swoich dolegliwościach, leczeniu i zabiegach, a także ryzyku jaki ze sobą niosą.

Grupa Genetyka

Grupa Genetyka

Jeśli zastanawiasz się czy schorzenie, na które cierpisz może mieć podłoże genetyczne lub zastanawiasz się, jakie choroby układu krążenia lub skłonności do nich mogą być zapisane...