D-dimery

D-dimery to produkty rozpadu fibryny. Fibryna powstaje w procesie krzepnięcia, także w przypadku wykrzepiania wewnątrznaczyniowego i powstawania skrzepliny. Czop fibrynowy jest fizjologicznie rozkładany przez układ fibrynolityczny krwi, głównie przez plazminę. Pod wpływem plazminy powstają D-dimery.

U zdrowego człowieka poziom D-dimerów zawiera się w zakresie kilka-kilkaset mikrogram/ml. Przekroczenie poziomu 500 mikrogram/ml przy klinicznym podejrzeniu żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (zakrzepica żył głębokich lub zatorowość płucna) stanowi dowód na trafność diagnozy. Niski poziom tego parametru w podobnej sytuacji pozwala wykluczyć żylną chorobę zakrzepowo-zatorową.

Oznaczenie poziomu D-dimerów jest także wykorzystywane do potwierdzenia podejrzenia zespołu rozsianego wykrzepiania wewnątrznaczyniowego (DIC).

Wzrost poziomu D-dimerów obserwujemy także w kilku innych przepadkach. Między innymi na tle choroby nowotworowej, procesu zapalnego toczącego się w organizmie oraz w trakcie i bezpośrednio po ostrym epizodzie wieńcowym. W tych sytuacjach D-dimery nie mają jednak znaczenia diagnostycznego.

Pharmindex Kompendium Leków 2007

Znajdź najlepszego lekarza

Artykuły D-dimery

Zator płuc (zatorowość płucna)

Zator płuc (zatorowość płucna)

Zator płuc (zator płucny, zatorowość płucna) jest stanem klinicznym, w którym dochodzi do zamknięcia światła jednej z tętnic...

Tagi D-dimery