Defibrylacja

Defibrylacja

Defibrylacja jest zabiegiem, którego celem jest przerwanie migotania komór. Mechanizm działania defibrylacji polega na jednoczesnej dnoczesnej depolaryzacji całego mięśnia sercowego w wyniku zadziałania prądem o odpowiednio dużej mocy.

Defibrylacja powoduje uporządkowanie ładunków elektrycznych w sercu i powrót prawidłowego przewodzenia w układzie bodźcoprzewodzącym.

Następująca samoistnie depolaryzacja w naturalnych ośrodkach bodźcotwórczych, najszybciej w węźle zatokowo-przedsionkowym. Defibrylacja elektryczna jest zabiegiem ratującym życie. Nie potrzebne jest żadne przygotowanie pacjenta do tego zabiegu. Znieczulenie nie jest stosowane bo pacjent zwykle jest nieprzytomny.

Wskazania do wykonania defibrylacji

  • migotanie komór (VF) lub częstoskurcz komorowy z niewyczuwalnym tętnem,
  • defibrylacja "na ślepo" (blind defibrylation - bez dostępnego zapisu EKG u pacjenta z NZK (Nagłe Zatrzymanie Krążenia).

Wykonanie defibrylacji

  • posmarować całe powierzchnie elektrod (łyżek defibrylatora) żelem, który zmniejsza opór przewodzenia w miejscu styku elektrody ze skórą;
  • wybrać wartość energii (200J dla pierwszych dwóch defibrylacji, 300-360J dla następnych); poprzednio skuteczna energia przy kolejnej defibrylacji w przypadku nawrotu migotania komór;
  • naładować defibrylator; nie dotykać pacjenta ani łóżka;
  • przyłożyć elektrody tak aby serce znajdowało się między nimi;
  • nacisnąć w tym samym czasie oba przyciski rozładowujące na elektrodach;
  • po każdym wyładowaniu ocenić wynik defibrylacji (EKG, tętno).

Znajdź najlepszego lekarza

Artykuły Defibrylacja

Elektrofizjologia serca

Przy opisywaniu czynności elektrycznej serca należy spojrzeć na wszystko z poziomu komórki. Jak wiadomo wszystkie komórki nerwowe...

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa

Przedstawione poniżej algorytmy postępowania są przeznaczone dla laików tzn. osób nie mających na co dzień styczności z medycyną...

Kardiowersja

Kardiowersja jest metodą przywracania prawidłowego rytmu serca (rytmu zatokowego). Stosuje się ją w przypadku nadkomorowych...

Kardiowerter-defibrylator (ICD)

Kardiowerter-defibrylator (ICD, ang. implantable cardioverter defibrillator) to urządzenie podobne do stymulatora serca, które...

Tagi Defibrylacja

Grupy Defibrylacja

Grupa Migotanie przedsionków

Grupa Migotanie przedsionków

Porozmawiaj o zabiegach likwidujących migotanie przedsionków. Opowiedz jak to schorzenie przebiega u Ciebie i jak sobie z nim radzisz. Zapytaj lub podziel się swoimi...

Grupa Kardiowersja

Grupa Kardiowersja

Co można a co nie z kardiowerterem defibrylatorem? Na czym polega działanie takiego urządzenia? Porozmawiaj z doświadczonymi w tym temacie użytkownikami.

Grupa Defibrylator serca

Grupa Defibrylator serca

Grupa dla osób z wszczepionym defibrylatorem kardiowerterem. Dowiedz się o wskazaniach do operacji, jej przebiegu, rehabilitacji oraz życiu z defibrylatorem.