Dializy

Dializy

Dializoterapia jest dominującą, ogólnodostępną w Polsce metodą leczenia nerkozastępczego. Uszkodzone w znacznym stopniu nerki nie są w stanie sprawnie pełnić swojej funkcji. Dzięki przeprowadzanym dializom (hemodializie i dializie otrzewnowej) możliwe jest oczyszczenie krwi z toksycznych i zbędnych produktów przemiany materii. Niestety dializa nie jest metodą doskonałą i może być przyczyną zaburzeń m.in. układu sercowo-naczyniowego.

Hipotensja

Hemodializa - stosowana u 90% chorych wymagających dializ, może powodować wahania ciśnienia tętniczego. U 20-30% osób dializowanych obserwuje się spadek ciśnienia w czasie zabiegu lub tuż po nim. Przyczyną takiego stanu może być zbyt szybkie zmniejszanie objętości krwi znajdującej się w naczyniach oraz brak prawidłowego (odruchowego) skurczu naczyń. Czynników wywołujących spadek ciśnienia krwi jest kilka. Ze względu na dość dużą częstość tego powikłania, hemodializy należy unikać u pacjentów z ciężką niewydolnością serca mogącą w tej sytuacji prowadzić do niestabilności hemodynamicznej.

Hemoliza

Dość rzadko, ale jednak zdarza się, że w czasie zabiegu dochodzi do hemolizy - uszkodzenia krwinek czerwonych, erytrocytów. Spowodowane może być to nieprawidłowościami płynu dializacyjnego: zbyt wysoką temperaturą, zanieczyszczeniami związkami chemicznymi. Efektem może być przejściowa niedokrwistość.

Zator powietrzny

Do takiego powikłania może dojść w przypadku nieprzestrzegania prawidłowych procedur podczas hemodializoterapii lub w przypadku pracy na niesprawnym aparacie. Powietrze, jakie dostanie się do światła naczynia krwionośnego może doprowadzić do całkowitego lub częściowego zamknięcia światła tętnicy płucnej. Występuje niezwykle rzadko, natomiast jego konsekwencje mogą być poważne, potencjalnie grożące śmiercią.

Hipokaliemia

Stosowanie dializy otrzewnowej ze wskazań życiowych może być przyczyną powstawania zaburzeń elektrolitowych. Zbyt małe stężenie potasu w płynie dializacyjnym może przyczynić się do rozwoju hipokaliemii (zbyt niskie stężenie potasu w surowicy krwi). Szybkie pojawienie się hipokaliemii może przyczynić się do wystąpienia groźnych zaburzeń rytmu serca. Leczenie polega na wyrównywaniu niedoborów poprzez dożylne podawanie związków potasu.

Dializacyjne zapalenie osierdzia

Dializacyjne zapalenie osierdzia występuje u około 10% osób hemodializowanych, natomiast niezwykle rzadko u osób poddanych dializie otrzewnowej. Pojawienie się tego problemu wynika najprawdopodobniej z nieprawidłowo prowadzonej dializoterapii lub z przewodnienia. Istotą zapalenia osierdzia jest rozwój procesu zapalnego blaszek osierdzia, któremu towarzyszy gromadzenie się płynu.

Wśród dolegliwości zgłaszanych przez pacjentów najczęściej występują:

  • ból w okolicy zamostkowej, promieniujący do pleców, nasilający się w pozycji leżącej,
  • jeśli zapalenie trwa dłużej niż 3 miesiące pojawia się uczucie nierównego bicia serca, utrata apetytu i masy ciała.

Leczenie zapalenia osierdzia sprowadza się do poprawy jakości oraz zwiększenia częstości dializ. Objawy najczęściej ustępują po około 2 tygodniach. Jeśli częstsze dializy nie przynoszą spodziewanego efektu można włączyć leczenie przeciwzapalne stosując niesteroidowe leki przeciwzapalne oraz glikokortkosteroidy.

Lekarz Tomasz Szafarowski

Znajdź najlepszego lekarza

Artykuły Dializy

Hipokaliemia

Hipokaliemia to stan, w którym stężenie jonów potasu (K) w surowicy krwi jest poniżej wartości przewidywanych przez normy...

Zator

Zator to stan, w którym dochodzi do zaczopowania naczynia tętniczego przez materiał zatorowy. [[ranking]] Materiałem zatorowym...

Zaciskające zapalenie osierdzia

Zaciskające zapalenie osierdzia jest groźnych, choć rzadkim, powikłaniem przewlekłego zapalenia osierdzia. Powikłanie to...

Przetoka dializacyjna

Przetoka dializacyjna, czyli sztuczne połączenie tętnicy z żyłą, umożliwiające pobór i zwrot krwi, stanowi podstawową formę...

Przewlekła niewydolność nerek

Przewlekła niewydolność nerek

Przewlekła choroba nerek (PChN), której istotą jest postępujące i nieodwracalne upośledzenie funkcji nerek przyczynia się z...

Erytropoetyna

Erytropoetyna

Erytropoetyna (EPO) jest glikoproteinowym hormonem peptydowym, którego główną funkcją jest stymulacja różnych etapów erytropoezy...

Ostra niewydolność nerek

Ostra niewydolność nerek

Ostra niewydolność nerek (ONN) jest nagłym upośledzeniem czynności nerek, w którym dochodzi do spadku przesączania kłębuszkowego...

Niewydolność nerek

Niewydolność nerek

Niewydolność nerek to upośledzenie ich funkcji, przede wszystkim przesączania kłębuszkowego, co objawia się wzrostem gromadzenia...

GFR (przepływ kłębkowy)

GFR (przepływ kłębkowy)

Oznaczanie GFR (glomerular filtration rate) u osób z chorobami nerek ma istotne znaczenie. Uzyskana wartość wskaźnika w sposób...

Kreatynina a choroby nerek

Kreatynina a choroby nerek

Wzrost wartości kreatyniny powyżej normy jest wskaźnikiem pogarszającej się funkcji nerek (powstającej ostrej lub przewlekłej...

Tagi Dializy

Grupy Dializy

Grupa Bóle różne, niezidentyfikowane

Grupa Bóle różne, niezidentyfikowane

Podzielisz się tutaj z innymi użytkownikami forum swoimi dolegliwościami bólowymi. Może wspólnie uda się wam dociec źródła bólu oraz zaradzić jego ponownym atakom.

Grupa Krew

Grupa Krew

Porozmawiaj o przyczynach rozmaitych krwotoków i prawidłowych parametrach krwi. Pomóż w interpretacji wyników krwi innych użytkowników lub poproś ich o pomoc przy swoich wynikach....