Digoksyna (glikozyd naparstnicy)

Digoksyna to glikozyd nasercowy uzyskany z rośliny znanej pod nazwą naparstnicy wełniastej (Digitilis lanata). Punktem uchwytu tego leku jest przede wszystkim pompa sodowo-potasowa, jedne z kanałów w błonie komórkowej, który zapewnia transport jonów sodu i potasu wbrew ich gradientom stężeń (jest to transport wymagający energii w postaci ATP).

Glikozydy powodują wzrost stężenia jonów sodu we wnętrzu komórki mięśniowej, powoduje to wzmożoną aktywację innego kanał jonowego - wymiennika sodowo-wapniowego - i napływ znacznych ilości jonów wapnia do komórki. Jony wapnia inicjują skurcz a wzrost ich stężenia wiąże się z większą siłą tego skurczu. Działanie digoksyny polega więc przede wszystkim na zwiększeniu siły skurczów serca, co przekłada się na wzrost jego wydolności mierzonej jednym z parametrów hemodynamicznych - frakcją wyrzutową serca (EF).

Dodatkowym działaniem digoksyny jest zwolnienie rytmu serca (poprzez pobudzenie aktywności nerwu błędnego).

Digoksynę stosuje się zwykle u chorych z ciężką niewydolnością serca, szczególnie jeśli współistnieją zaburzenia rytmu (migotanie lub trzepotania przedsionków). Lek należy dawkować ściśle według zalecań lekarza. Glikozydy naparstnicy mają wąskie okno terapeutyczne, to znaczy dawka lecznicza jest zbliżona do dawki szkodliwej. Przedawkowanie digoksyny może stanowić zagrożenia życia.

Znajdź najlepszego lekarza

Artykuły Digoksyna

Zaburzenia rytmu serca

Prawidłowy rytm serca to rytm zatokowy, podczas którego węzeł zatokowo-przedsionkowy (SA) działa jak naturalny rozrusznik z...

Praca serca

Serce w czasie spoczynku wykonuje 70-75 skurczów na minutę. Objętość krwi wyrzucana z jednej komory podczas skurczu wynosi ok. 70...

Niewydolność serca

Niewydolność serca

Niewydolność serca (niewydolność krążenia, Insufficiaentia cordis (circulatoriae)) jest to zespół objawów spowodowanych...

Trzepotanie przedsionków

Trzepotanie przedsionków jest jednym z rodzajów zaburzeń rytmu (arytmii), objawiającą się zbyt szybką, ale miarową czynnością...

Migotanie przedsionków

Migotanie przedsionków jest najczęstszym zaburzeniem rytmu, występującym u ludzi dorosłych. Cechą charakterystyczną migotania...

Arytmia serca

Arytmia serca to stan, w którym prawidłowa praca serca jest zaburzona. U podłoża tego typu patologii leżą nieprawidłowości w...

Frakcja wyrzutowa

Frakcja wyrzutowa (EF, enjection fraction) jest parametrem hemodynamicznym określającym jaki procent objętości krwi wypełniającej...

Tagi Digoksyna

Grupy Digoksyna

Grupa Arytmia serca

Grupa Arytmia serca

Jeśli tak jak wiele innych osób cierpisz na arytmię serca porozmawiaj o tym. Podziel się swoimi dolegliwościami oraz jak sobie z nimi radzisz. Dowiedz się więcej o metodach...

Grupa Leki

Grupa Leki

Dowiedz się o skutkach ubocznych stosowania konkretnych leków, z czym można dany lek łączyć, jak należy postępować, gdy chce się go odstawić oraz które leki można stosować...

Grupa Migotanie przedsionków

Grupa Migotanie przedsionków

Porozmawiaj o zabiegach likwidujących migotanie przedsionków. Opowiedz jak to schorzenie przebiega u Ciebie i jak sobie z nim radzisz. Zapytaj lub podziel się swoimi...