Dorzut zawału serca

Dorzut zawału serca jest to powiększenie obszaru martwicy mięśnia sercowego o nową tkankę martwiczą. Dorzutowi zawału towarzyszy z reguły nawrót dolegliwości bólowych w klatce piersiowej, widoczne są także zmiany charakterystyczne dla martwicy miokardium w badaniu elektrokardiograficznym serca (EKG).

W badaniach laboratoryjnych obserwuje się wzrost enzymów będących markerami zawału. Częstość występowania dorzutu u pacjentów z zawałem serca określa się na około 4-8%.

Diagnostyka dorzutu zawału serca

Warunki, które muszą być spełnione aby rozpoznać dorzut zawału serca:

  • nawrót bólu wieńcowego - występuje w postaci charakterystycznego bólu zawałowego, czyli jest silny, gniotący lub piekący, rozłożony na dużej przestrzeni klatki piersiowej i promieniujący do lewego barku, ramienia, żuchwy lub rzadziej nadbrzusza. Trwa powyżej dwudziestu minut i nie ustępuje po odpoczynku i przyjęciu nitrogliceryny. Często towarzyszy mu duszność, osłabienie, lęk, strach przed śmiercią, kołatanie serca, zawroty głowy, utrata przytomności, niekiedy nudności, wymioty i kaszel z odkrztuszaniem.
  • nowe utrzymujące się zmiany w badaniu EKG - najczęściej w wyniku dorzutu zawału zauważa się powtórne uniesienie odcinka ST o wartość większą od 0,1 mV. Niekiedy występują również nowe patologiczne załamki Q. Trzeba również pamiętać, iż ponowne uniesienie odcinka ST występuje również w zagrażającym pęknięciu serca.
  • powtórny wzrost enzymów markerowych CK-MB - w przypadku ponownego zawału dochodzi do wzrostu stężenia markerów martwicy mięśnia sercowego. Krew na badanie pobiera się dwukrotnie. Pierwszy raz, gdy wystąpią oznaki dorzutu zawału, drugi natomiast po upływie od trzech do sześciu godzin. Na ponowne niedokrwienie mięśnia sercowego wskazują wyniki minimum o 20% większe w stosunku do wcześniejszych nieprawidłowych wartości, lub o 100%, jeśli poprzedzające stężenia były w normie. Poza CK-MB pomocnym markerem w rozpoznaniu dorzutu jest również mioglobina.

Profilaktyka i postępowanie przy dorzucie zawału serca

Postępowanie przy dorzucie zawału serca jest podobne jak przy świeżym zawale serca. U wszystkich chorych, u których podejrzewany jest ponowny zawał, należy przeprowadzić koronografię i ewentualne reperfuzyjne leczenie inwazyjne. Jeśli nie jest możliwe przeprowadzenie koronografii lub reperfuzji, należy wdrożyć leczenie fibrynolityczne.

Zapobieganie wystąpieniu ponownego zawału u osób z nawracającymi bólami wieńcowymi uzyskuje się poprzez zwiększenie dawek podawanych azotanów i beta-blokerów. Jeśli do tej pory nie zostało rozpoczęte leczenie heparyną, należy niezwłocznie je wdrożyć.

Poszerzenie zawału - częstość występowania określa się na około 10% pacjentów z zawałem, zwłaszcza powikłanym wstrząsem kardiogennym. W ponad 50% przypadków dorzutowi zawału serca nie towarzyszy ból i zmiany w EKG, a jedynie podwyższenie enzymów wskaźnikowych.

Ekspansja zawału - jest to ostre rozciągnięcie i zmniejszenie grubości obszaru zawału bez pojawienia się nowej martwicy. Występuje w pierwszych dniach lub tygodniach od początku martwicy mięśnia sercowego (najczęściej 2-10 doba), czyli rozległego zawału ściany przedniej serca i koniuszka. Takie zmiany doprowadzają do hemodynamicznego pogorszenia pracy serca. W ECHO serca widoczne są zmiany akinetyczno-dyskinetyczne. Następstwem tego zjawiska może być niewydolność serca, pęknięcie ściany serca oraz powstanie tętniaka prawdziwego lewej komory. Ekspansja sprzyja zjawisku remodelingu, czyli przebudowy mięśnia sercowego.

Znajdź najlepszego lekarza

Artykuły Dorzut zawału serca

Powikłania zawału serca

W wyniku zawału serca (jest to martwica mięśnia sercowego spowodowana zamknięciem światła naczynia wieńcowego) dochodzi do...

Rehabilitacja po zawale serca

Rehabilitacja po zawale serca

Rehabilitacja po zawale mięśnia sercowego zależy przede wszystkim od stopnia zawału, ogólnego stanu zdrowia pacjenta oraz od...

Tagi Dorzut zawału serca

Grupy Dorzut zawału serca

Grupa Zawał serca

Grupa Zawał serca

Grupa dla osób, które przeszły zawał serca. Dowiedz się jak wyglądają objawy zawału, jak należy postąpić w przypadku zawału serca oraz jakie mogą wystąpić po nim komplikacje....