Duszność

Duszność

Uczucie duszności jest wynikiem dysproporcji między zapotrzebowaniem organizmu na tlen a możliwością jego dostarczenia do tkanek i organów. Przyczyna duszności może wiec leżeć w zaburzeniach wymiany gazowej zachodzącej w płucach, w sercu, które nie jest w stanie zapewnić dostatecznego przepływu krwi oraz w samej krwi, której zdolność do transportu tlenu może być ograniczona. Duszność może więc być objawem bardzo wielu chorób.

Duszność jest jednym z głównych objawów niewydolności serca (skala NYHA dzieli niewydolność serca na cztery stopnie właśnie w oparciu o warunki, w których występuje duszność). Duszność jest również jednym z objawów zatorowości płucnej, zawału, zapalenia mięśnia sercowego, wad zastawkowych czy zaburzeń rytmu serca.

Z przyczyn innych niż czysto kardiologiczne na pewno trzeba wymienić astmę i POChP (Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc) oraz inne patologie układu oddechowego (pylice, gruźlica, odma, rak itd.) Duszność może tez pojawić się w niektórych chorobach hematologicznych (niedokrwistość czyli anemia).

Duszność jest więc to objaw istotny z uwagi na choroby, którym może towarzyszyć i jednocześnie mało swoisty z uwagi na liczbę tych chorób. Jeśli stanowi jedyny objaw u człowieka bez żadnych schorzeń kardiologicznych czy innych nasuwających się przyczyn, może stwarzać poważne problemy diagnostyczne. W takich sytuacjach trzeba pamiętać, że duszność może być jednym z objawów zespołów lękowych czy nerwic. Aby jednak postawić takie rozpoznanie należy najpierw wykluczyć wszystkie możliwe organiczne przyczyny.

Znajdź najlepszego lekarza

Artykuły Duszność

Zaburzenia rytmu serca

Prawidłowy rytm serca to rytm zatokowy, podczas którego węzeł zatokowo-przedsionkowy (SA) działa jak naturalny rozrusznik z...

Niewydolność serca

Niewydolność serca

Niewydolność serca (niewydolność krążenia, Insufficiaentia cordis (circulatoriae)) jest to zespół objawów spowodowanych...

Zator płuc (zatorowość płucna)

Zator płuc (zatorowość płucna)

Zator płuc (zator płucny, zatorowość płucna) jest stanem klinicznym, w którym dochodzi do zamknięcia światła jednej z tętnic...

Przewlekła niewydolność serca

Przewlekła niewydolność serca to stan, w którym dochodzi do zmniejszenia pojemności minutowej serca, przez co do tkanek...

Sinica

Sinica jest to fioletowoniebieskie zabarwienie skóry i błon śluzowych będące wyrazem przekroczenia we krwi włośniczkowej ilości...

Arytmia serca

Arytmia serca to stan, w którym prawidłowa praca serca jest zaburzona. U podłoża tego typu patologii leżą nieprawidłowości w...

Duszący kaszel

Duszący kaszel

Duszący kaszel może być objawem bardzo wielu chorób. Przede wszystkim należy myśleć o patologiach okładu oddechowego: od stanów...

Nadciśnienie płucne

Nadciśnienie płucne

Nadciśnienie płucne jest jednostką chorobową, w przebiegu której wzrasta ciśnienie w tętnicach płucnych. Nadciśnienie...

Niedotlenienie

Niedotlenienie to stan, w którym dany narząd nie otrzymuje ilości tlenu adekwatnej do zapotrzebowania w danej chwili. Stan taki...

Niedotlenienie serca

Niedotlenienie serca wiąże się głównie z wydolnością naczyń wieńcowych serca. Są to naczynia tętnicze odchodzące od aorty zaraz...

Niedotlenienie mózgu

Niedotlenienie mózgu

Mózg jest najwrażliwszym na niedotlenienie i niedokrwienie narządem naszego organizmu. Pozbawiony tlenu i substancji...

Omdlenie

Omdlenie

Omdleniem nazywamy krótkotrwała utratę przytomności z towarzyszącym spadkiem napięcia mięśniowego - mdlejący zwykle upada....

Zasłabnięcie

Zasłabnięcie

Zasłabnięcie jest chwilowym zaburzeniem świadomości, ale bez jej pełnej utraty. Mogą wystąpić zawroty głowy, mdłości, zaburzenia...

Woda w płucach

Woda w płucach

Potoczne określenie woda w płucach może odnosić się do dwóch sytuacji klinicznych. Pierwsza to obecność wysięku lub przesięku w...

Tagi Duszność

Grupy Duszność

Grupa Duszność

Grupa Duszność

Grupa dla osób cierpiących na napady duszności zarówno na tle nerwowym jak i kardiologicznym. Dowiedz się od innych użytkowników jak się zachować w trakcie ataku oraz jak z nim...

Grupa Zawał serca

Grupa Zawał serca

Grupa dla osób, które przeszły zawał serca. Dowiedz się jak wyglądają objawy zawału, jak należy postąpić w przypadku zawału serca oraz jakie mogą wystąpić po nim komplikacje....

Grupa Zatorowość płucna

Grupa Zatorowość płucna

Porozmawiaj o przyczynach, objawach, przebiegu leczenia i rehabilitacji przy zatorowości płucnej. Podziel się swoim doświadczeniem i zadaj pytania innym użytkownikom.