Dwukrotnie większe ryzyko udaru u nałogowych palaczy

Dwukrotnie większe ryzyko udaru u nałogowych palaczy

Badania przeprowadzone przez kanadyjskich naukowców wykazały, że nałogowi palacze są dwukrotnie bardziej narażeni na udar, który dotyka ich zwykle niemal dziesięć lat wcześniej niż osoby, które nie palą papierosów. Dokonane ustalenia powinny mieć praktyczne zastosowanie między innymi w akcjach informacyjnych na temat szkodliwości nałogu papierosowego.

Badania nad ryzykiem udaru u palaczy

W okresie od stycznia 2009 do marca 2011 naukowcy przeanalizowali dane dotyczące 982 pacjentów po udarze, wśród których było 264 palaczy. Okazało się, że średnia wieku u palaczy dotkniętych udarem wynosiła 58 lat, a w przypadku pozostałych osób średnia wieku wynosiła 67 lat. Wyniki przeprowadzonego badania są kolejnym ważnym dowodem na szkodliwość palenia. O ryzyku związanym z paleniem powinni być poinformowani wszyscy, a w szczególności osoby, które przeszły udar. Palenie papierosów przyczynia się bowiem do miażdżycy i zwiększa ryzyko wystąpienia skrzepów krwi. Kanadyjscy naukowcy ustalili, że ryzyko udaru niedokrwiennego mózgu, czyli udaru na skutek przemieszczenia się skrzepu krwi, jest dwukrotnie wyższe u palaczy. Osoby palące nałogowo papierosy są również w grupie ryzyka udaru krwotocznego, spowodowanego pęknięciem naczynia krwionośnego. W przypadku udaru krwotocznego prawdopodobieństwo jego wystąpienia jest aż czterokrotnie większe u palaczy niż u osób niepalących. Nałogowi palacze są także bardziej narażeni na powikłania po udarze i kolejne udary. Należy pamiętać, że ryzyko poważnego udaru jest aż o dziesięć razy wyższe u pacjentów po niewielkim udarze, zwłaszcza jeśli kontynuują oni palenie papierosów.

Zastosowanie badań nad szkodliwością palenia

Naukowcy są zgodni, że liczba zgonów spowodowanych udarem, chorobą serca, chorobami nowotworowymi i wieloma innymi chorobami, do których przyczynia się nałóg nikotynowy jest zatrważająca. Dobrą wiadomością jest fakt, iż rzucenie palenia pomaga znacznie zmniejszyć ryzyko zawału lub choroby serca. Już w ciągu 18-24 miesięcy po rezygnacji z papierosów prawdopodobieństwo udaru jest na podobnym poziomie jak u osób, które nie paliły.

Specjaliści podkreślają, że udarowi można zapobiec. Rzucenie palenia, kontrolowanie ciśnienia krwi, zdrowe odżywianie i aktywność fizyczna pomagają bowiem wyraźnie zmniejszyć ryzyko wystąpienia udaru. Mimo to tysiące osób umiera każdego roku z powodu chorób, do których wystąpienia przyczynia się palenie papierosów. Potrzebne są kolejne kampanie informacyjne na temat szkodliwości palenia, które dotrą nie tylko do osób w wieku średnim lub starszym, ale również do dzieci i młodzieży.

Joanna Brodziak

Znajdź najlepszego lekarza

Artykuły Dwukrotnie większe ryzyko udaru u nałogowych palaczy

Udar mózgu

Udar mózgu

Udar mózgu (łac. Insultus cerebri) jest to ogniskowe lub globalne zaburzenia czynności mózgu o wywołane zaburzeniami przepływu...

Toczeń rumieniowaty układowy (SLE)

Toczeń rumieniowaty układowy (SLE) jest przewlekłą, postępującą chorobą o podłożu autoimmunologiczną, w przebiegu której dochodzi...

Tagi Dwukrotnie większe ryzyko udaru u nałogowych palaczy

Grupy Dwukrotnie większe ryzyko udaru u nałogowych palaczy

Grupa Palenie

Grupa Palenie

Grupa dla palaczy zastanawiających się nad wpływem papierosów na stan ich zdrowia, a szczególnie na układ krążenia. Miewasz różne dolegliwości przy paleniu papierosów? Podziel się...

Grupa Udar mózgu

Grupa Udar mózgu

Grupa dla osób, które przeszły udar mózgu lub żyją z takimi osobami. Dowiedz się czego można się spodziewać po udarze niedokrwiennym mózgu, jakie są jego przyczyny i komplikacje.