Dziura w sercu

Dziura w sercu to dość częsta wada wrodzona (3-14 proc. występujących wad serca), polegająca na niedomknięciu przegrody międzyprzedsionkowej serca. W terminologii medycznej stosuje się określenie "ubytek w przegrodzie międzyprzedsionkowej". Dziurą w sercu nie jest natomiast przetrwały otwór owalny, czyli prawidłowa cecha anatomiczna serca, która u większości ludzi zamyka się po 3 miesiącach życia, u reszty pozostając drożną. Taka wada zwykle nie wymaga leczenia. Dziura w sercu to wada kardiologiczna, którą w większości przypadków trzeba leczyć, choć zależy to od nasilenia objawów.

Ubytek w przegrodzie międzyprzedsionkowej serca

Istnieją różne rodzaje tej wady serca:

  • otwór w sercu typu dołu owalnego, ubytek wtórny (najczęstszy spośród ubytków w sercu);
  • otwór w sercu typu kanału przedsionkowo-komorowego, ubytek pierwotny;
  • otwór w sercu typu żyły głównej dolnej lub górnej;
  • otwór w sercu typu zatoki wieńcowej, oznaczający brak przegrody między lewym przedsionkiem a zatoką wieńcową (najrzadszy spośród ubytków w sercu).

Za ubytek w przegrodzie międzyprzedsionkowej nie uznaje się przetrwałego otworu owalnego. Do 3 miesiąca życia jest to najzupełniej poprawna budowa serca, a po tym czasie otwór nie domyka się u 20-30 proc. ludzi. Bardzo rzadko jednak wywołuje jakiekolwiek problemy zdrowotne.

Przyczyny dziury w sercu

Tego typu wady wrodzone u noworodków pojawiają się już w życiu płodowym, kiedy serce nie wykształca się prawidłowo. Nie jest jeszcze znana bezpośrednia przyczyna takiego stanu, ale wiadomo, że ryzyko powstania wady zwiększa się, jeśli kobieta w czasie ciąży zachoruje na toksoplazmozę lub różyczkę. Taka wada serca pojawia się także u dzieci kobiet chorujących na cukrzycę oraz w rodzinach, gdzie zdarzały się wady serca.

Objawy ubytku w przegrodzie międzyprzedsionkowej

Objawy dziury w sercu są uzależnione od wielkości przecieku między przedsionkami serca - przy niewielkim ubytku żadne objawy mogą się nie pojawiać. Ich nasilenie może być różne, jednak najczęściej wykrywa się:

Powikłaniami towarzyszącymi większym lub długotrwałym ubytkom są:

Diagnoza i leczenie ubytku w sercu

Pierwszym krokiem w kierunku leczenia musi być prawidłowa diagnoza. Zmiany związane z ubytkiem w sercu mogą być widoczne podczas badania EKG i RTG. Aby jednak mieć pewność co do przyczyny niepokojących objawów, stosuje się badanie echokardiograficzne, popularnie określane jako echo serca. Echokardiografia przezklatkowa i przezprzełykowa są odpowiednimi badaniami do stwierdzenia dziury w sercu. Zastosować można także rezonans magnetyczny serca lub tomografię komputerową.

Jeśli dziura w sercu jest niewielka i niezagrażająca zdrowiu, nie podejmuje się leczenia, wymagane są jednak obserwacja i okresowe badania. U wielu chorych wystarcza leczenie farmakologiczne. W najtrudniejszych przypadkach niezbędna jest operacja kardiochirurgiczna na otwartym sercu lub przezskórne zastosowanie tzw. zapinki Amplatza.

Anna Szozda

Znajdź najlepszego lekarza

Artykuły Dziura w sercu

Wady serca u dorosłych

Wady serca u dorosłych

Wady serca u dorosłych to m.in: zespół Barlowa (zespół wypadania płatków zastawki dwudzielnej), zespół Eisenmengera, zawał serca...

Ubytek typu zatoki wieńcowej

Ubytek typu zatoki wieńcowej to rzadka wada polegająca na braku tkanki mięśniowej separującej dolną ścianę przedsionka lewego od...

Wady serca u dzieci

Wady serca u dzieci

Wady serca i układu krążenia to najczęstsze wady wrodzone, które występują u około 1% żywo urodzonych noworodków. Niewykryte w...

Wady przewodozależne serca

Wady przewodozależne serca to takie wrodzone wady serca u dzieci, przy istnieniu których do życia konieczna jest drożność...

Wady serca

Wady serca

Wady serca mogą być wrodzone lub nabyte. Wrodzone wady serca Wrodzoną wadą serca nazywamy obecność nieprawidłowości w połączenie...

Tagi Dziura w sercu

Grupy Dziura w sercu

Grupa Wada serca

Grupa Wada serca

Opowiedz o swoich zmaganiach przy wrodzonej bądź nabytej wadzie serca. Dowiedz się, co może wywołać wadę serca oraz jakie komplikacje zdrowotne mogą po niej nastąpić.

Grupa Dziury w sercu

Grupa Dziury w sercu

Grupa dla osób ze zdiagnozowanymi dziurami w sercu. Możesz tu porozmawiać o swojej wadzie i wymienić się doświadczeniami z innymi użytkownikami. Opowiedz o tym jak radzisz sobie z...

Grupa Wrodzona wada serca

Grupa Wrodzona wada serca

Grupa dla osób z wrodzoną wadą serca. Możesz tu opowiedzieć o życiu z wadą serca, o lekach, terapiach leczniczych oraz ograniczeniach, jakie wymusza dana wada serca. Dowiedz się...