Ekstrasystolia (dodatkowy skurcz)

Ekstrasystolia to inaczej dodatkowy skurcz, wynik przewiedzenia do komór dodatkowego impulsu elektrycznego.

Prawidłowy rytm serca wynika z cykliczności powstawania pobudzeń w układzie bodźcoprzewodzącym serca. Skurcz przedsionków poprzedza skurcz komór. Skurcze dodatkowe wynikają z obecności specyficznych zaburzeń rytmu. Równą prace serca zakłóca impuls zwany ekstrą.

W oparciu o zapis EKG możemy ocenić, czy impuls ten powstał w samym układzie bodźcoprzewodzącym (na przykład w węźle zatokowym), czy też pochodzi spoza tego układu (ektopowe źródła rytmu). Możemy także stwierdzić gdzie powstała ekstra: w obrębie przedsionków (ekstra nadkomorowa), czy też poniżej węzła zatokowo-przedsionkowego (ekstra komorowa). Na wykresie EKG widać również, czy impuls dodatkowy jest pojedynczy, czy też tworzy jakiś powtarzający się wzorzec (pary, trójki, salwy, bigeminie).

Nie każde dodatkowe pobudzenie wywołuje skurcz mięśnia sercowego. Możliwa jest sytuacja, w której kardiomiocyty (komórki mięśniowe serca) nie "wypoczęły" jeszcze po skurczu wykonywanym przed ułamkiem sekundy. Stan taki nazywamy refrakcją, jest to czas w którym komórka nie może być pobudzona do pracy. Jeśli impuls dodatkowy natrafi na okres refrakcji kardiomiocytów, nie wywoła skurczu serca.

Możliwy jest też skurcz hemodynamicznie pusty. Mięsień komory kurczy się, ale minęło jeszcze za mało czasu od ostatniego uderzenia serca, aby komory napełniły się krwią. Taki hemodynamicznie pusty skurcz można stwierdzić badając wypełnienie tętna w czasie ekstrasystoli.

Ekstrasystolie nie muszą być dla człowieka odczuwalne. Pojedyncze skurcze dodatkowe nie stanowią żadnego zagrożenia. Zdarza się jednak, że potencjalnie niegroźne ekstrasystolie są subiektywnie bardzo źle tolerowane przez pacjenta. Opisywane są jako uczucie "zamierania" serca, "zrywania", "wyrywania" się w piersi, "uderzania" serca o klatkę piersiową. W takich sytuacjach podejmuje sie próby wyeliminowania zburzeń. Naturalnie, leczenie podejmuje się w każdej sytuacji, gdy występowanie ekstrasystoli stwarza ryzyko wywołania innych, niebezpiecznych dla życia arytmii (np. częstoskurcze komorowe, torsady, długie pauzy wyrównawcze itd.).

Znajdź najlepszego lekarza

Artykuły Ekstrasystolia

Zaburzenia rytmu serca

Prawidłowy rytm serca to rytm zatokowy, podczas którego węzeł zatokowo-przedsionkowy (SA) działa jak naturalny rozrusznik z...

Praca serca

Serce w czasie spoczynku wykonuje 70-75 skurczów na minutę. Objętość krwi wyrzucana z jednej komory podczas skurczu wynosi ok. 70...

EKG (elektrokardiogram)

EKG (elektrokardiogram)

W celu zrozumienia zasady działania EKG należy odnieść się do podstaw fizyki. Warto pamiętać, że elektrokardiografia jest metodą...

Asystolia

Asystolia

Asystolia charakteryzuje się całkowitym brakiem skurczów mięśnia komór oraz towarzyszącym brakiem aktywności elektrycznej mięśnia...

Elektrofizjologia serca

Przy opisywaniu czynności elektrycznej serca należy spojrzeć na wszystko z poziomu komórki. Jak wiadomo wszystkie komórki nerwowe...

Arytmia serca

Arytmia serca to stan, w którym prawidłowa praca serca jest zaburzona. U podłoża tego typu patologii leżą nieprawidłowości w...

Częstoskurcz nawrotny

Częstoskurcz nawrotny to arytmia, której przyczyną jest zapętlenie impulsu i wywoływanie kilkukrotnego pobudzenia. Jest to tak...

Aberracja przewodzenia

W elektrofizjologi zjawiskiem aberracji przewodzenia nazywamy nieprawidłowe przewiedzenie impulsu w układzie bodźcoprzewodzącym,...

Tagi Ekstrasystolia

Grupy Ekstrasystolia

Grupa Arytmia serca

Grupa Arytmia serca

Jeśli tak jak wiele innych osób cierpisz na arytmię serca porozmawiaj o tym. Podziel się swoimi dolegliwościami oraz jak sobie z nimi radzisz. Dowiedz się więcej o metodach...

Grupa Częstoskurcz

Grupa Częstoskurcz

Grupa dla osób zmagających się z częstoskurczami. Porozmawiaj, podziel się swoimi obserwacjami oraz sposobami na przetrwanie napadów częstoskurczu. Dowiedz się o możliwej...

Grupa Dodatkowe skurcze

Grupa Dodatkowe skurcze

Jeśli miewasz napady dodatkowych skurczy lub towarzyszą Ci one nawet codziennie dowiedz się jak radzą sobie z nimi inni. Opowiedz o przebiegu i konsekwencjach dodatkowych skurczy...