Estrogen w profilaktyce niewydolności serca

Estrogen w profilaktyce niewydolności serca

Naukowcy ustalili, że estrogen może odwracać skutki zaawansowanego nadciśnienia płucnego. Nadciśnienie płucne to stosunkowo rzadka i poważna dolegliwość, która dotyka głównie kobiety i może prowadzić do niewydolności serca. Na skutek nadciśnienia płucnego rośnie ciśnienie krwi w głównej tętnicy płucnej, która dostarcza krew do płuc. Podwyższone ciśnienie zaburza funkcjonowanie serca poprzez powiększenie prawej komory serca i może spowodować niewydolność serca.

Badania nad skutecznością estrogenu w leczeniu nadciśnienia płucnego

Dzięki badaniom przeprowadzonym na szczurach amerykańscy naukowcy ustalili, że terapia estrogenem może zatrzymać rozwój nadciśnienia płucnego i zapobiec niewydolności serca. Dzięki estrogenowi możliwe jest również przywrócenie właściwej struktury oraz funkcjonowania płuc i komór serca. Nadciśnienie płucne rozwija się powoli, a większość chorych zaczyna leczenie dopiero po wystąpieniu wyraźnych objawów, takich jak duszność, zawroty głowy i omdlenia. Stosowane obecnie terapie łagodzą symptomy nadciśnienia płucnego tylko przez pewien okres czasu. Im bardziej zaawansowane jest nadciśnienie, tym mniej opcji leczenia jest dostępnych dla pacjentów. Niekiedy konieczny jest przeszczep płuca.

Naukowcy odkryli, że podając szczurom z ciężką postacią nadciśnienia płucnego małe dawki estrogenu, byli w stanie zapobiec dalszemu rozwojowi choroby i przekształceniu jej w niewydolność serca. Nie zaobserwowano takiej prawidłowości u szczurów z grupy kontrolnej, która nie była poddawana leczeniu estrogenem. U gryzoni otrzymujących estrogen doszło również do poprawy skurczowego ciśnienia krwi oraz frakcji wyrzutowej. Ponadto poprawiła się waga płuc. Wystarczyło zaledwie 10 dni terapii estrogenem, by funkcjonowanie szczurów wróciło niemal do normy. Badacze wstrzymali leczenie po 10 dniach, ale kontynuowali obserwację niektórych gryzoni. Okazało się, że stan zdrowia szczurów poddanych terapii estrogenem stale ulegał poprawie. Po kolejnych 12 dniach skurczowe ciśnienie krwi i frakcja wyrzutowa wróciły do normy. Wyniki badań sugerują, że nawet krótka terapia estrogenem może przynieść pożądane rezultaty. Co ciekawe, wszystkie szczury otrzymujące estrogen przeżyły do końca badania, a w grupie nieleczonych gryzoni przy życiu zostało zaledwie 25%.

Znaczenie badań nad estrogenem

Naukowcy zbadali również, w jaki sposób estrogen odwraca skutki nadciśnienia. Odkryli, że liczba komórek stanu zapalnego u szczurów z nadciśnieniem płucnym była pięciokrotnie wyższa niż u zdrowych gryzoni. U zwierząt leczonych estrogenem udało się obniżyć tę liczbę i uzyskać prawidłowy wynik. Okazało się także, że estrogen wpływa na ekspresję genu prozapalnego, który odgrywa kluczową rolę w rozwoju choroby na skutek nadciśnienia płucnego. Ponadto hormon ten zatrzymuje proces zwłóknienia płuc i przywraca właściwe funkcjonowanie naczyń krwionośnych w płucach i prawej komorze serca. Dalsze badania wykazały, że estrogen wpływa na nadciśnienie płucne poprzez receptor estrogenu beta, białko, które reguluje aktywność estrogenu w organizmie. Naukowcy mają nadzieję, że uda im się zastosować ten receptor w opracowywaniu nowych terapii stymulujących aktywność estrogenu w celu leczenia nadciśnienia płucnego. Przebadano również receptor estrogenu alfa, jednak nie było on tak skuteczny jak receptor estrogenu beta.

Nadciśnienie płucne dotyka głównie młode kobiety, mimo iż teoretycznie powinny one być chronione przez estrogen wydzielany naturalnie przez organizm. Być może przyczyna nadciśnienia płucnego ma związek z mutacją genetyczną, która zaburza sposób, w jaki receptor estrogenu beta kieruje aktywnością estrogenu.

Joanna Brodziak

Znajdź najlepszego lekarza

Artykuły Estrogen w profilaktyce niewydolności serca

Niewydolność serca

Niewydolność serca

Niewydolność serca (niewydolność krążenia, Insufficiaentia cordis (circulatoriae)) jest to zespół objawów spowodowanych...

Przewlekła niewydolność serca

Przewlekła niewydolność serca to stan, w którym dochodzi do zmniejszenia pojemności minutowej serca, przez co do tkanek...

Frakcja wyrzutowa

Frakcja wyrzutowa (EF, enjection fraction) jest parametrem hemodynamicznym określającym jaki procent objętości krwi wypełniającej...

Nadciśnienie płucne

Nadciśnienie płucne

Nadciśnienie płucne jest jednostką chorobową, w przebiegu której wzrasta ciśnienie w tętnicach płucnych. Nadciśnienie...

Niewydolność serca u dzieci

Niewydolność serca u dzieci

Objawy niewydolności serca u osoby dorosłej, nawet u dzieci w wieku szkolnym, są trudne do przeoczenie i dość szybko budzą...

Tagi Estrogen w profilaktyce niewydolności serca

Grupy Estrogen w profilaktyce niewydolności serca

Grupa Nadciśnienie

Grupa Nadciśnienie

Grupa dla osób chorujących na nadciśnienie tętnicze. Ciężko jest się z tego schorzenia wyleczyć, ale o przebiegu i łagodzeniu objawów lub lekach zawsze można porozmawiać.

Grupa Niska frakcja wyrzutowa

Grupa Niska frakcja wyrzutowa

W opisie EKG spotkałeś się ze stwierdzeniem niskiej frakcji wyrzutowej (EF)? Dowiedz się o czym może to świadczyć, jak poważny jest Twój stan i jak można go zmienić. Podziel się...