Ezetymib

Ezetymib jest relatywnie nowym lekiem zmniejszającym stężenie lipidów we krwi. Redukcyjny skutek jego działania odnosi się do cholesterolu całkowitego, frakcji LDL i trójglicerydów oraz do stężenia apolipoproteiny B. Stosowanie leku wiąże się także ze wzrostem poziomu HDL, potocznie nazywanego "dobrym cholesterolem".

Ezetymib wywiera swoje hipolipemizujące (zmniejsza poziom lipidów) działanie w mechanizmie hamowania wchłaniania lipidów w jelitach. Nie wpływa na aktywności hydroksy-metylo-glutarylo koenzymu A (HMG-coA), kluczowego enzymu dla działania najpopularniejszych leków zmniejszających poziom lipidów - statyn.

Ezetymib może więc być stosowany razem ze statynami lub jako alternatywa dla pacjentów, którzy źle tolerują statyny. Nie opublikowano dotąd badań dotyczących jednoczesnego stosowania ezetymibu i fibratów, takie połączenie jest więc niezalecane.

Najczęstsze działania niepożądane związane ze stosowaniem ezetymibu to biegunka, bóle brzucha i bóle głowy. Przy jednoczesnym przyjmowaniu statyn dołączyć mogą się objawy niepożądane charakterystyczne dla tej grupy leków.

Pharmindex Kompendium Leków 2007

Znajdź najlepszego lekarza

Artykuły Ezetymib

Statyny

Statyny to inhibitory reduktazy 3-hydroksy-3-metylo-glutarylo-koenzymu A (HMG-CoA). Reduktaza...

LDL Cholesterol

LDL Cholesterol

Lipidy i lipoproteiny, takie jak między innymi LDL, występujące w osoczu krwi każdego człowieka. Odgrywają ważną rolę w wielu...

HDL Cholesterol

HDL cholesterol to frakcja cholesterolu o dużej gęstości (High Density Lipoproteins) odpowiedzialna jest za transport powrotny...

Hiperlipidemia

Hiperlipidemia

W diagnostyce zaburzeń gospodarki lipidowej uzyskanie wiarygodnych wyników wymaga standaryzacji pobierania i przygotowania...

Fibraty

Fibraty to jedna z głównych grup leków stosowanych w terapii zaburzeń lipidowych. Mechanizm ich działania polega na regulacji...

Tagi Ezetymib

Grupy Ezetymib

Grupa Leki

Grupa Leki

Dowiedz się o skutkach ubocznych stosowania konkretnych leków, z czym można dany lek łączyć, jak należy postępować, gdy chce się go odstawić oraz które leki można stosować...

Grupa Cholesterol

Grupa Cholesterol

Wysoki cholesterol jest problemem coraz większej liczby ludzi. Jeśli zastanawiasz się czy masz prawidłowe wyniki lub chcesz dowiedzieć się jak obniżyć poziom cholesterolu trafiłeś...

Grupa Trójglicerydy

Grupa Trójglicerydy

Zastanawiasz się jaki powinien być prawidłowy poziom trójglicerydów? Obawiasz się podwyższonym jego poziomem? Dowiedz się o czym może świadczyć podwyższony poziom trójglicerydów i...