Fala zwrotna

Fala zwrotna jest patologicznym zjawiskiem dotyczącym przepływu krwi w sercu, towarzyszy wadom zastawkowym o charakterze niedomykalności zastawek. Zjawisko to ocenia się w badanie ECHO serca, bardzo dobrze widoczna w opcji color dopller.

Jeśli niedomykalność dotyczy jednej z zastawek odgraniczających przedsionki od komór (zastawka trójdzielna pomiędzy prawym przedsionkiem i komorą oraz dwudzielna pomiędzy lewym przedsionkiem a lewą komorą) zjawisko fali zwrotnej będzie miało miejsce w czasie skurczu serca. W tej fazie zastawka przedsionkowo-komorowa powinna być zamknięta, tak aby skurcz komory przetłoczył krew do aorty (z komory lewej) lub pnia płucnego (z komory prawej).

W przypadku niedomykalności zastawki, w czasie skurczu komory cześć krwi zostanie przepompowana do tętnic, ale cześć wróci do przedsionka. Uruchamia to pewne mechanizmy patofizjologiczne. Z jednej strony, przedsionki są obciążone dodatkową objętością krwi, co powoduje rozciąganie się ścian przedsionków. Z drugiej strony, mięśnie komór pracują silniej i grubieją, wszystko aby zapewnić odpowiedni rzut minutowy. Zmiany budowy serca mogą doprowadzić do jego niewydolności oraz do pojawienia się zaburzeń rytmu.

W niedomykalnościach zastawek tętniczych, czyli oddzielających komory serca od aorty lub pnia płucnego, fala zwrotna pojawia się w czasie rozkurczu komór serca. W tej fazie zastawki tętnicze powinny być zamknięte, a komory powinny wypełniać się krwią z przedsionków serca. W przypadku niedomykalności, część krwi wypompowanej do tętnic w ostatnim skurczu cofa się do komory. Procesy patofizjologiczne są podobne jak wyżej.

Znajdź najlepszego lekarza

Artykuły Fala zwrotna

Zaburzenia rytmu serca

Prawidłowy rytm serca to rytm zatokowy, podczas którego węzeł zatokowo-przedsionkowy (SA) działa jak naturalny rozrusznik z...

Zastawki serca

W sercu człowieka wyróżniamy cztery zastawki. Dwie z nich umiejscowione są pomiędzy przedsionkami i komorami; pozostałe dwie w...

Niewydolność serca

Niewydolność serca

Niewydolność serca (niewydolność krążenia, Insufficiaentia cordis (circulatoriae)) jest to zespół objawów spowodowanych...

ECHO serca (USG serca)

ECHO serca (USG serca)

Echo serca (USG serca, echokardiografia, UKG, ultrasonokardiografia) jest badaniem, które pozwala na ocenę budowy serca i jego...

Arytmia serca

Arytmia serca to stan, w którym prawidłowa praca serca jest zaburzona. U podłoża tego typu patologii leżą nieprawidłowości w...

Tagi Fala zwrotna

Grupy Fala zwrotna

Grupa Niedomykalność zastawki

Grupa Niedomykalność zastawki

Dowiedz się jak wygląda życie z niedomykalnością zastawki mitralnej i aortalnej o różnym stopniu nasilenia. Porozmawiaj o leczeniu i perspektywie operacji.

Grupa ECHO serca

Grupa ECHO serca

Gdzie udać się w celu wykonania badania, jak je prawidłowo odczytać i zinterpretować, jakie dolegliwości mogą zostać zdiagnozowane przy pomocy ECHO serca – tego i jeszcze...

Grupa Fala zwrotna

Grupa Fala zwrotna

W czasie badania ECHO serca stwierdzono u Ciebie falę zwrotną? Jeśli się zastanawiasz co to jest oraz jakie niesie ze sobą ryzyko zapytaj o to bardziej doświadczonych w tym...