Fenofibrat

Fenofibrat to substancja z grupy leków obniżających poziom cholesterolu. Fibraty poprzez modyfikacje procesów enzymatycznych organizmu powodują spadek stężenie triglicerydów (TG) i tzw. złego cholesterolu (frakcja LDL) oraz wzrost stężenie tzw. dobrego cholesterolu (frakcja HDL).

Dodatkowo fibraty wpływają pozytywnie na tolerancje glukozy oraz hamują procesy powstawania blaszek miażdżycowych w naczyniach tętniczych.

Leki z grupy fibratów są stosowane w stanach zwiększonego stężenia cholesterolu.

Fibraty mogą uszkadzać wątrobę i mięśnie, stąd konieczne jest okresowe kontrolowanie poziomu enzymów wątrobowych (Aspat, Alat) oraz zgłaszanie lekarzowi prowadzącemu ewentualnego wystąpienia bólów mięśniowych. Ryzyko wyżej wymienionych działań niepożądanych wzrasta, gdy w czasie terapii fibratami stosuje się jednocześnie leki z grupy statyn.

Pharmindex Kompendium Leków 2007

Znajdź najlepszego lekarza

Artykuły Fenofibrat

Statyny

Statyny to inhibitory reduktazy 3-hydroksy-3-metylo-glutarylo-koenzymu A (HMG-CoA). Reduktaza...

LDL Cholesterol

LDL Cholesterol

Lipidy i lipoproteiny, takie jak między innymi LDL, występujące w osoczu krwi każdego człowieka. Odgrywają ważną rolę w wielu...

HDL Cholesterol

HDL cholesterol to frakcja cholesterolu o dużej gęstości (High Density Lipoproteins) odpowiedzialna jest za transport powrotny...

Hiperlipidemia

Hiperlipidemia

W diagnostyce zaburzeń gospodarki lipidowej uzyskanie wiarygodnych wyników wymaga standaryzacji pobierania i przygotowania...

Triglicerydy (trójglicerydy)

Kliniczna korelacja pomiędzy stężeniem triglicerydów (trójglicerydów) a częstością występowania choroby niedokrwiennej serca jest...

Fibraty

Fibraty to jedna z głównych grup leków stosowanych w terapii zaburzeń lipidowych. Mechanizm ich działania polega na regulacji...

Tagi Fenofibrat

Grupy Fenofibrat

Grupa Leki

Grupa Leki

Dowiedz się o skutkach ubocznych stosowania konkretnych leków, z czym można dany lek łączyć, jak należy postępować, gdy chce się go odstawić oraz które leki można stosować...

Grupa Cholesterol

Grupa Cholesterol

Wysoki cholesterol jest problemem coraz większej liczby ludzi. Jeśli zastanawiasz się czy masz prawidłowe wyniki lub chcesz dowiedzieć się jak obniżyć poziom cholesterolu trafiłeś...

Grupa Trójglicerydy

Grupa Trójglicerydy

Zastanawiasz się jaki powinien być prawidłowy poziom trójglicerydów? Obawiasz się podwyższonym jego poziomem? Dowiedz się o czym może świadczyć podwyższony poziom trójglicerydów i...