Fibraty

Fibraty to jedna z głównych grup leków stosowanych w terapii zaburzeń lipidowych. Mechanizm ich działania polega na regulacji metabolizmu lipidów.

W wyniku działania fibratów wzrasta stężenie lipazy lipoproteinowej, enzymu odpowiedzialnego miedzy innymi za rozkładanie trójglicerydów. Leki wpływają także na zwiększenie zużycia lipidów w wątrobie, wzrost poziomu HDL oraz nasilają proces oddawania lipidów z tkanek.

Poza działaniem związanym z gospodarką lipidową, fibraty wykazują także aktywność przeciwpłytkową i przeciwzapalną. Zwiększają także wrażliwość komórek mięśniowych, komórek tkanki tłuszczowej i fibroblastów (komórek tkanki łącznej) na działanie insuliny (poprawa tolerancji glukozy).

Fibraty są wskazane zwłaszcza u pacjentów z przewagą trójglicerydów w obrazie zaburzeń lipidowych. W niektórych sytuacjach łączy się je z innymi lekami jak na przykład z żywicami lub kwasem nikotynowym. Czasem sytuacja kliniczna wymaga jednoczesnego podawania fibratów i statyn, zwiększa to jednak ryzyko wystąpienia działań niepożądanych obu tych grup.

Znajdź najlepszego lekarza

Artykuły Fibraty

Statyny

Statyny to inhibitory reduktazy 3-hydroksy-3-metylo-glutarylo-koenzymu A (HMG-CoA). Reduktaza...

LDL Cholesterol

LDL Cholesterol

Lipidy i lipoproteiny, takie jak między innymi LDL, występujące w osoczu krwi każdego człowieka. Odgrywają ważną rolę w wielu...

HDL Cholesterol

HDL cholesterol to frakcja cholesterolu o dużej gęstości (High Density Lipoproteins) odpowiedzialna jest za transport powrotny...

Hiperlipidemia

Hiperlipidemia

W diagnostyce zaburzeń gospodarki lipidowej uzyskanie wiarygodnych wyników wymaga standaryzacji pobierania i przygotowania...

Triglicerydy (trójglicerydy)

Kliniczna korelacja pomiędzy stężeniem triglicerydów (trójglicerydów) a częstością występowania choroby niedokrwiennej serca jest...

Leki przeciwpłytkowe

Leki przeciwpłytkowe

Do leków przeciwpłytkowych należą: Kwas acetylosalicylowy Działanie przeciwpłytkowe tego związku polega na nieodwracalnym...

Atorwastatyna

Atorwastatyna to związek obniżający stężenie cholesterolu we krwi. Statyny, w tym atorwastatyna, hamują działanie kluczowego...

Fenofibrat

Fenofibrat to substancja z grupy leków obniżających poziom cholesterolu. Fibraty poprzez modyfikacje procesów enzymatycznych...

Polipragmazja

Polipragmazja

Polipragmazja to termin określający sytuację, w której chory przyjmuje jednocześnie więcej niż kilka leków. Niestety, w przypadku...

Ezetymib

Ezetymib jest relatywnie nowym lekiem zmniejszającym stężenie lipidów we krwi. Redukcyjny skutek jego działania odnosi się do...

Tagi Fibraty

Grupy Fibraty

Grupa Leki

Grupa Leki

Dowiedz się o skutkach ubocznych stosowania konkretnych leków, z czym można dany lek łączyć, jak należy postępować, gdy chce się go odstawić oraz które leki można stosować...

Grupa Cholesterol

Grupa Cholesterol

Wysoki cholesterol jest problemem coraz większej liczby ludzi. Jeśli zastanawiasz się czy masz prawidłowe wyniki lub chcesz dowiedzieć się jak obniżyć poziom cholesterolu trafiłeś...