Frakcja wyrzutowa

Frakcja wyrzutowa (EF, enjection fraction) jest parametrem hemodynamicznym określającym jaki procent objętości krwi wypełniającej komorę serca jest wypompowywany w czasie skurczu.

Frakcję wyrzutową określa się podczas badania ECHO serca. Zwykle oblicza się tylko EF lewej komory, wynik świadczy o wydolności mięśnia sercowego. U zdrowego człowieka frakcja wyrzutowe lewej komory powinna przekraczać 65%. Niewydolności serca towarzyszy spadek EF poniżej 45-50%. Frakcja wyrzutowa poniżej 20% jest jednym ze wskazań do transplantacji serca.

Niewydolność serca

Niewydolność serca może być przewlekła, wywołana nadciśnieniem tętniczym, kardiomiopatią czy chorobą niedokrwienną serca. Niewydolność może też być stanem nagłym, na przykład w ostrym zawale serca czy w zapalenie mięśnia sercowego w przebiegu grypy.

Niewydolność lewokomorowa serca powoduje spadek wydolności wysiłkowej. Znaczna niewydolność może doprowadzić do zastoju w krążeniu płucnym, nawet do obrzęku płuc. Stopień przewlekłej niewydolności serca określa się według skali NYHA oceniającej, przy jakim wysiłku chory odczuwa duszność:

  • I stopień niewydolności jest dla chorego nieodczuwalny, o chorobie świadczą zmiany w badaniu ECHO serca,
  • IV stopniu chory odczuwa duszność w spoczynku i nie jest w stanie wykonywać prostych czynności (np. uczesać się, zagotować wodę na herbatę, wszytko jest za bardzo męczące).

Farmakologiczne leczenie przewlekłej niewydolności serca polega na podawaniu leków z grupy beta blokerów, ACE inhibitorów, antagonistów receptora aldosteronu, leków diuretycznych (moczopędnych) czasem leków inotropowo dodatnich (zwiększających siłę skurczu mięśnia sercowego). Dobór leków zależy od konkretnej sytuacji zdrowotnej chorego.

Ostra niewydolność serca wymaga często podawania leków przeciwwstrząsowych lub mechanicznego wspomagania mięśnia sercowego (kontrapulsacja wewnątrzaortalna) do czasu opanowanie przyczyny niewydolności.

Znajdź najlepszego lekarza

Artykuły Frakcja wyrzutowa

Niewydolność serca

Niewydolność serca

Niewydolność serca (niewydolność krążenia, Insufficiaentia cordis (circulatoriae)) jest to zespół objawów spowodowanych...

Przewlekła niewydolność serca

Przewlekła niewydolność serca to stan, w którym dochodzi do zmniejszenia pojemności minutowej serca, przez co do tkanek...

Kontrapulsacja wewnątrzaortalna

Kontrapulsacja wewnątrzaortalna (IABP - Intra-Aortic Balloon Pump) jest metodą mechanicznego wspomagania krążenia. Kontrapulsacja...

ECHO serca (USG serca)

ECHO serca (USG serca)

Echo serca (USG serca, echokardiografia, UKG, ultrasonokardiografia) jest badaniem, które pozwala na ocenę budowy serca i jego...

Diagnostyka serca

Diagnostyka serca

Serce jest centralnym narządem układu krwionośnego człowieka, położonym w klatce piersiowej, w śródpiersiu środkowym, wewnątrz...

Niewydolność serca u dzieci

Niewydolność serca u dzieci

Objawy niewydolności serca u osoby dorosłej, nawet u dzieci w wieku szkolnym, są trudne do przeoczenie i dość szybko budzą...

Wskaźnik sercowy

Wskaźnik sercowy (Cardiac Index - CI) jest jednym z parametrów hemodynamicznych oceniających pracę serca jako pompy. Wskaźnik...

Tagi Frakcja wyrzutowa

Grupy Frakcja wyrzutowa

Grupa ECHO serca

Grupa ECHO serca

Gdzie udać się w celu wykonania badania, jak je prawidłowo odczytać i zinterpretować, jakie dolegliwości mogą zostać zdiagnozowane przy pomocy ECHO serca – tego i jeszcze...

Grupa Niska frakcja wyrzutowa

Grupa Niska frakcja wyrzutowa

W opisie EKG spotkałeś się ze stwierdzeniem niskiej frakcji wyrzutowej (EF)? Dowiedz się o czym może to świadczyć, jak poważny jest Twój stan i jak można go zmienić. Podziel się...