Gazometria

Gazometria

Gazometria jest badaniem laboratoryjnym oceniającym równowagę kwasowo-zasadową organizmu.

Do badania można pobrać krew włośniczkową (z płatka ucha albo czubka palca) ale bardziej wiarygodne wyniki otrzymuję się z krwi tętniczej. Pierwsze pobranie wykonuje zwykle technik laborant nakłuwając wybrane miejsce i pobierając kroplę krwi za pomocą specjalnej kapilarki (bardzo cienkiej szklanej rurki). Krew z tętnicy (udowej lub promieniowej) pobiera lekarz.

W krwi tętniczej oznacza się pH, prężność tlenu i dwutlenku węgla, stężenie jonów wodorowęglanów oraz saturację. Aby organizm funkcjonował prawidłowo pH krwi musi być utrzymywane w ściśle określonym i bardzo wąskim przedziale. Spadek pH świadczy o kwasicy, wzrost o zasadowicy. Organizm dysponuje wieloma mechanizmami kompensacji (wyrównywania) zaburzeń kwasowa-zasadowych, najistotniejszą rolę w tej kwestii pełnią nerki i płuca. Nieprawidłowe wyniki akwametrii mogą świadczyć o uszkodzeniu tych narządów.

Gazometria jest kluczowym badaniem w ocenianiu wydolności oddechowej pacjenta. Uczucie duszności jest subiektywne, dopiero ocena prężności tlenu i dwutlenku węgla (czyli wydolności wymiany gazowej zachodzącej w płucach) pozwala lekarzowi ocenić czy pacjent wymaga tlenoterapii albo podłączenia do respiratora respiratora.

Prawidłowe wartości parametrów gazometrycznych (krew tętnicza):

  • pH 7,35-7,45
  • pCO2 (prężność dwutlenku węgla): 35,0-45,0 mmHg
  • pO2 (prężność tlenu): 65,0-100,0 mmHg
  • [HCO3-] (stężenie jonów wodorowęglanowych): 22,0-27,0
  • SO2 (saturacja kreii tlenem): 90-96%

Znajdź najlepszego lekarza

Artykuły Gazometria

Hipoksja

Hipoksja jest określeniem stanu klinicznego, w którym utlenowanie tkanek jest niewystarczające. Powikłania układowe hipoksji,...

Sinica

Sinica jest to fioletowoniebieskie zabarwienie skóry i błon śluzowych będące wyrazem przekroczenia we krwi włośniczkowej ilości...

Niedotlenienie mózgu

Niedotlenienie mózgu

Mózg jest najwrażliwszym na niedotlenienie i niedokrwienie narządem naszego organizmu. Pozbawiony tlenu i substancji...

Kwasica

Kwasica jest to stan, w którym pH krwi spada poniżej wartości 7,35. Odpowiednie pH krwi jest absolutnie konieczne do prawidłowego...

Tagi Gazometria

Grupy Gazometria

Grupa Interpretacja wyników

Grupa Interpretacja wyników

Nie masz pojęcia jak zinterpretować dopiero co odebrane wyniki badań a wizyta u specjalisty jest odległa? Spróbuj rozgryźć swoje wyniki z pomocą innych użytkowników pamiętając, że...

Grupa Krew

Grupa Krew

Porozmawiaj o przyczynach rozmaitych krwotoków i prawidłowych parametrach krwi. Pomóż w interpretacji wyników krwi innych użytkowników lub poproś ich o pomoc przy swoich wynikach....