Głośne miejsce pracy podwaja ryzyko chorób serca

Głośne miejsce pracy podwaja ryzyko chorób serca

Miejsce pracy, w którym ciągle jest się narażonym na hałas można zaliczyć do czynników ryzyka wystąpienia choroby serca. Młodzi palacze płci męskiej są tu szczególnie narażeni, jak donosi internetowy magazyn "Occupational and Environmental Medicine".

Hałas w pracy a zdrowie - jak wyglądało badanie?

Naukowcy postanowili zbadać reprezentatywną grupę pracowników powyżej 20. roku życia. Badania polegały na szczegółowych wywiadach z uczestnikami oraz ich domownikami na temat stylu życia, zdrowia, badań lekarskich i badań krwi.

Uczestników podzielono na dwie grupy. Pierwszą stanowiły osoby, które pracują przez okres co najmniej trzech miesięcy w warunkach tak głośnych, że aż niepozwalających na rozmowę. W drugiej grupie znaleźli się pozostali uczestnicy.

Wpływ hałasu w pracy na serce

Jedna na pięć osób (21%) twierdzi, że wytrzymała pracę w głośnych warunkach przez prawie dziewięć miesięcy. Większość tych pracowników to mężczyźni powyżej 40. roku życia. Udało się również zauważyć, że mężczyźni w tej grupie często mają nadwagę i palą papierosy - warto zauważyć, że oba czynniki podnoszą ryzyko choroby serca.

Osoby, które nieprzerwanie pracowały w głośnym środowisku były od dwóch do trzech razy bardziej narażone na poważne problemy z sercem w porównaniu do swoich rówieśników pracujących w cichszej atmosferze.

Niebezpieczny związek między głośnym miejscem pracy a sercem dało się zauważyć u pracowników poniżej 50. roku życia, którzy stanowili znaczną grupę w badaniu. Osoby te bowiem były nawet o cztery razy bardziej narażone na dusznice bolesną, chorobę naczyń wieńcowych czy zawał serca.

Mężczyźni i palacze znaleźli się w grupie najwyższego ryzyka. Chociaż u osób tych nie wykryto podwyższonego poziomu cholesterolu czy białek zapalnych, które wskazywałyby na chorobę serca, niepokojącym wynikiem było podwyższone ciśnienie rozkurczowe. Odstępstwa od normy w tym zakresie wskazują na poważne problemy z sercem, a osoby pracujące w głośnych warunkach były dwukrotnie bardziej narażone na to zaburzenie.

Hałas jako czynnik stresogenny

Autorzy badania twierdza, że przebywanie w głośnym środowisku dzień po dniu jest silnym czynnikiem stresogennym. Można go nawet porównać do jednorazowego silnego wysiłku emocjonalnego lub fizycznego, który powoduje nagromadzenie różnych wskaźników chemicznych utrudniających przepływ krwi przez naczynia wieńcowe.

Badania wykazały, że poziom hałasu w miejscu pracy jest istotna kwestią zdrowotną i zasługuje na specjalną uwagę.

Diana Maciąg

Znajdź najlepszego lekarza

Artykuły Głośne miejsce pracy podwaja ryzyko chorób serca

Stres częstą przyczyną zawału

Stres częstą przyczyną zawału

Specjaliści alarmują, że obniża się średnia wieku zawałowca. Jeszcze niedawno wynosiła 50 lat, dziś zawał serca zdarza się już u...

Tagi Głośne miejsce pracy podwaja ryzyko chorób serca

Grupy Głośne miejsce pracy podwaja ryzyko chorób serca

Grupa Stres

Grupa Stres

Żyjesz w stresie? Zastanawiasz się czy dokuczające Ci dolegliwości mają z nim związek? Porozmawiaj z innymi osobami znajdującymi się w podobnej sytuacji i dowiedz się jak stres...

Grupa Palenie

Grupa Palenie

Grupa dla palaczy zastanawiających się nad wpływem papierosów na stan ich zdrowia, a szczególnie na układ krążenia. Miewasz różne dolegliwości przy paleniu papierosów? Podziel się...